Testosteron

Testosteron

 • Testo
Cena u privatnim laboratorijama za Testosteron je od 600 - 900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije androgenog hormona testosterona. Klinički značaj ovog parametra kod muškaraca je u sledećem: dijagnostika hipogonadizma različitog porekla (smanjenje funkcije testisa), evaluacija preuranjenog ili zakasnelog puberteta, pomoćna dijagnostika testikularnih i adrenalnih tumora, definisanje uzroka erektilne disfunkcije i uzroka neplodnosti. Dodatno, pomaže pri dijagnostici uzroka neplodnosti, amenoreje, sindroma policističnih jajnika, ongenitalne adrenalne hiperplazije, hirzuitizma i pojave virilizacije kod žena (muških polnih karakteristika).

 • Uzorak

  Serum, heparinizirana plazma, EDTA plazma, 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa testosterona zajedno sa drugim hormonima, pre svega androgenima i hormonima hipofize, je u sledećem:

  • Dijagnostika uzroka hipogonadizma, erektilne disfunkcije, neplodnosti, ginekomastije, smanjenja mišićne i koštane mase, testikularnih i adrenalnih tumora kod muškaraca
  • Dijagnostika uzroka amenoreje, neplodnosti, sindroma policističnih jajnika, pojave maljavosti muškog tipa kod žena
  • Dijagnostika uzroka pojave preranog ili zakasnelog puberteta kod dečaka

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Testosteron podleže dnevnim varijacijama. Kod pacijenata koji imaju poremećaj funkcije jetre i bubrega, može doći do promene u nivou testosterona. Važno napomenuti je da pojedini lekovi utiču na nivo u krvi: estrogena terapija -povećavanjem nivoa, lekovi (klomifen, barbiturati, antikonvulzivi) i supstance steroidne strukture (anabolički steroidi) povećavanjem nivoa. Kod pacijenata sa kancerom prostate u upotrebi su lekovi koji snižavaju nivo testosterona.

 • Detaljan opis

  Testosteron spada u grupu muških polnih hormona - androgena. Steroidne je strukture. Kod muškaraca se sintetiše u Lajdigovim ćelijama testisa gde predstavlja dominantni polni hormon. Kod žena, dominantni polni hormoni su estrogeni, ali se sintetiše i testosteron i to u količini od 5 do 10 % ukupne količine kod muškog pola. Sinteza testosterona i drugih androgena kod žena dešava se u nadbubrežnim žlezdama i minimalno u jajnicima. Biosinteza testosterona započinje mobilizacijom holesterol-estara iz depoa u citoplazmu Lajdigovih ćelija (ili drugih testosteron sintetišućih ćelija) i njegovim prevođenjem u pregnenolon. Delovanjem sistema enzima iz grupe dehidrogenaza i hidrolaza nastaju intermedijeri DHEAS i androstendion, iz kojih finalno nastaje testosteron. Međutim, on nije biološki najmoćniji androgen. Tek prevođenjem testosterona u dihidrotestosteron - DHT delovanjem 5α-reduktaze (u tkivu kože i prostate) nastaje puno androgeno delovanje na ciljna tkiva. Sam proces sinteze androgena regulisan je hormonima hipotalamusno – hipofizne ose, konkretno delovanjem LH na Lajdigove ćelije, te porast testosterona deluje negativno na oslobađanje LH iz hipofize.

  U cirkulaciji testosteron i DHT nalaze se vezani za transportne proteine: SHBG (transportni protein za polne hormone) i albumin. Slobodno je 2-3% ukupne količine. Biološki aktivan oblik testosterona je onaj vezan za albumin (slabe vodonične veze) i slobodan testosteron, dok SHBG-vezan testosteron predstavlja cirkulišući depo.

  Uloga testosterona kod muškaraca je u sledećem:

  • Razvoj primarnih polnih karakteristika - razvoj polnog organa, sazrevanje sperme
  • Razvoj sekundarnih polnih karakteristika - maljavost, porast, raspored i održavanje mišićne mase, karakteristična koštana masa, raspored masnog tkiva, mutiranje glasa - pojava dubokog glasa, seksualni nagon

  Kod žena testosteron služi kao depo za sintezu estrogena.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Testosteron?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije testosterona određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Zavisno od metode i karakteristika testa referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. U tumačenju rezultata uzimati u obzir dnevne varijacije testosterona kod muškaraca.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 183-196
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. W. Rosner, R.J. Auchus, R. Azziz, et al. Position statement: utility, limitations, and pitfalls in measuring testosterone: an endocrine society position statement. J Clin Endocrinol Metabolism, 92 (2007), Pp. 405–413.
  5. Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 425-428.
  6. Swerdloff RS, Wang C. The testis and male hypogonadism, infertility, and sexual dysfunction. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 234.
  7. Rey RA, Josso N. Diagnosis and treatment of disorders of sexual development. In: Jameson JL, De Groot LJ, de Kretser DM, et al, eds. Endocrinology: Adult and Pediatric. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 119.
  8. Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 425-428.
  9. https://labtestsonline.org/tests/testosterone.
  10. Johnsin MR, Carter G, Grint C, Lightman SL. Relationship between ovarian steroides, gonadotropin and relaxin during the menstrual cycle. Acta Endocrinol 1993;129/2:121-125.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.