HPL - Humani placentalni laktogen

HPL - Humani placentalni laktogen

 • hPL
Cena u privatnim laboratorijama za HPL - Humani placentalni laktogen je od 780 - 3100 din.
 • O analizi

  Test se koristi za detekciju problema u razvoju beba kod trudnica već u prvom trimestru trudnoće uz ultrazvuk i druge biohemijske parametre.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  Indikacije za testiranje HPL-a su:

  1. Zajedno sa ultrazvučnim pregledom za praćenje ili utvrđivanje razvoja fetusa
  2. Smanjena količina amnionske tečnosti - oligohidraminoza
  3. Visok krvni pritisak majke
  4. Detekcija tumora placente - trofoblastni tumori i horiokarcinomi

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Humani placentalni laktogen je, kao što mu i samo ime kaže, hormon koga stvara posteljica (placenta), tačnije trofoblastne ćelije posteljice. Po strukturi je polipeptid koji se otpušta u cirkulaciju majke već oko šeste nedelje trudnoće i ima tendenciju rasta (bez opadanja koncentracije) sve do 34. nedelje kada dostiže maksimum koji se istovremeno održava sve do porođaja. Nakon toga vrednosti brzo opadaju do onih koje nisu detektabilne. Kod žena sa blizanačkom ili multiplom trudnoćom vrednosti su znatno više nego kod normalnih trudnoća sa jednim plodom. Fiziološka uloga HPL-a sastoji se u regulaciji fetoplacentalnog rasta:

  • omogućava pravilan razvoj i ulogu posteljice
  • omogućava održavanje normalne fetoplacentalne cirkulacije
  • omogućava održavanje nutritivnog statusa fetusa.

  Placentalna insuficijencija vodi ka komplikacijama u trudnoći; najčešće se radi o smanjenom ishranjivanju i oksigenaciji fetusa što konačno vodi ka smanjenom rastu ploda ili čak ugroženosti vitalnosti ploda. Određena stanja kod trudnica poput visokog krvnog pritiska, bolesti bubrega, srčanih bolesti i dijabetesa mogu dovesti do placentalne insuficijencije. U takvim situacijama nivo HPL-a je značajno niži od očekivanog te je zato on osetljiv marker i pokazatelj pretećih rizika u trudnoći poput abortusa, intrauterine smrti ploda, intrauterine kalcifikacije i slično. Kod pacijentkinja sa preeklampsijom udruženom sa visokim krvnim pritiskom i potencijalnom toksemijom, određivanje HPL-a je značajno za praćenje placente i vitalnosti ploda posle 20. nedelje trudnoće i najčešće se sreće niži nivo od onog u normalnoj trudnoći. S druge strane kod dijabetesa je obrnuta situacija, povišen je HPL. Utvrđeno je da je maternalna koncentracija ovog hormona povezana sa vitalitetom fetoplacentalnog tkiva, kao i sa kasnijim ishodom trudnoće i zdravljem same bebe.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HPL - Humani placentalni laktogen?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Vrednosti HPL-a zavise od upotrebljene metode i ne može se porediti rezultat iz različitih test procedura. Test za određivanje HPL-a ne podleže interferencijama. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Gagnon A & Wilson RD. (2008). Obstetrical complications associated with abnormal maternal serum markers analytes. J Obstet Gynaecol Can , 30, 918-932. PMID: 19038077 DOI.
  2. Spellacy WN. The use of human placental lactogen inthe antepartum monitoring of pregnancy. Clinical ObsGyn 1979; 6: 245.
  3. Freemark M. Human Placental Lactogen (Human Cho -rionic Somatomammotropin). In: Knobil E, Neill JD,edi tors. Encyclopedia of Reproduction. California, Academic Press, 1998: Vol 2, 694–700.
  4. Handwerger S, Freemark M. The roles of placental growth hormone and placental lactogen in the regulation of human fetal growth and development. J Pe -diatr Endocrinol Metab 2000; 13 (4): 343–56.
  5. Durkovic J. Mandic B.(2009). The importance of determining human placental lactogen in the third trimester of pregnancy. JMB 28: 97–100, 2009.
  6. Yaron Y, Heifetz S, Ochshorn Y, Lehavi O, Orr‐Urtreger A. Decreased first trimester PAPP‐A is a predictor of adverse pregnancy outcome. Prenatal Diagn. 2002 ;22(9):778-82.
  7. https://labtestsonline.org/tests/first-trimester-screening, pristupljeno 16.04.2019.
  8. Proctor LK, Toal M, Keating S, Chitayat D, Okun N, Windrim Rcet al. Placental size and the prediction of severe early‐onset intrauterine growth restriction in women with low pregnancy‐associated plasma protein‐A.Ultrasound Obstet Gynecol 2009 1;34(3):274-82
  9. Spencer K, Cowans NJ, Molina F, Kagan KO, Nicolaides KH. First‐trimester ultrasound and biochemical markers of aneuploidy and the prediction of preterm or early preterm delivery.UltrasoundObstet Gynecol2008 ;31(2):147-52.
  10. Campo E, Algaba F, Palacin A, et al: Placental Proteins in High-Grade Urothelial Neoplasms. An Immunohistochemical Study of Human Chorionic Gonadotropin, Human Placental Lactogen, and Pregnancy-Specific Beta-1-Glycoprotein. Cancer 1989;63:2497-2504.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.