Progesteron

Progesteron

 • PGSN
 • PRGE
Cena u privatnim laboratorijama za Progesteron je od 600 - 900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za utvrđivanje prisustva funkcionalnog corpusa luteuma ili funkcije lutealne ćelije da bi se utvrdio uzrok neplodnosti; za potvrdu merenja bazalne telesne temperature kako bi se utvrdila pojava ovulacije; za dobijanje informacije o očekivanom danu ovulacije; za dijagnozu ektopične ili neuspele trudnoće, za procenu placentalne funkcije tokom trudnoće, za dijagnozu uzroka krvarenja iz materice, test funkcije ovarijuma.

 • Uzorak

  Uzorak seruma (uzorak izbora) ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Progesteron se određuje:

  1. U ranoj trudnoći kako bi se utvdilo postojanje ektopične ili neuspele trudnoće zajedno sa ispitivanjem nivoa hCG-a (humanog horionskog gonadotropina)
  2. Zajedno sa drugim hormonima kao što su FSH, LH, hCG, tiroidni hormoni i kompletnom krvnom slikom (CBC) u cilju otkrivanja uzroka materičnog krvarenja kod negravidnih žena.
  3. Da bi pomogli u dijagnostici uzroka neplodnosti. Budući da nivoi progesterona variraju tokom celog menstrualnog ciklusa, potrebno je uraditi višestruka (serijska) merenja.
  4. Da bi se utvrdilo da li žena ima ovulaciju, kada je došlo do ovulacije, ili da prati uspešnost indukovane ovulacije. Ukoliko se želi saznati da li je ciklus ovulatorni traži se merenje progesterona 21. dana ciklusa. Ako se računa da je ovulacija bila 14. dana ciklusa, smatra se da je 21. dana žena najverovatnije u lutealnoj fazi ciklusa
  5. Za praćenje visoko rizične trudnoće kako bi pomogli u proceni zdravlja placente i fetusa.
  6. Ako žena dobija injekcije progesterona u ranoj trudnoći, da bi se utvrdila efikasnost lečenja.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Treba zabeležiti poslednji menstrualni ciklus pacijentkinje i tromesečje trudnoće.

 • Detaljan opis

  Progesteron (pregn-4-en-3,20-dion) je steroidni hormon. Glavni izvori progesterona su corpus luteum (žuto telo) i placenta kod žena. Manji izvori progesterona su kora nadbubrežne žlezde kod muškaraca i žena, a testisi kod muškaraca. Progesteron u kombinaciji sa estrogenima reguliše funkciju reproduktivnog sistema tokom menstrualnog ciklusa kod žena. Progesteron je ključni hormon za pripremu endometrijuma za implantaciju blastociste i održavanje trudnoće.

  Nivoi progesterona su niski tokom folikularne faze menstrualnog ciklusa. Nakon ovulacije, proizvodnja progesterona od strane corpus luteuma se brzo povećava, dostižući maksimalnu koncentraciju 4 do 7 dana nakon ovulacije. Ovi nivoi se održavaju u trajanju od 4 do 6 dana, a zatim se snižavaju na početne nivoe, podstičući menstruaciju. Tokom trudnoće, nivoi progesterona se stalno povećavaju dostižući svoje najviše vrednosti u trećem trimestru. Klinička evaluacija progesterona potvrđuje ovulaciju i normalnu lutealnu funkciju kod negravidne žene. Neadekvatna proizvodnja progesterona u corpus luteumu može ukazati na izostanak lutealne faze koji je povezan sa neplodnošću i ranim spontanim pobačajima.

  Žene koje koriste oralne kontraceptive imaju suprimiran nivo progesterona.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Progesteron?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Nivoi progesterona biće očekivano viši tokom višestrukih trudnoća (blizanci, trojke, itd.) od onih u kojima postoji samo jedan fetus.

  Uzimanje supstitucione terapije estrogenima i progesteronima može uticati na rezultate.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 1945-1990.
  2. www.labcorp.com.
  3. www.labtestsonline.org.
  4. ADVIA Centaur and ADVIA Centaur XP Systems, SIEMENS, 10629887_EN Rev. R, 2011-07, IFU.
  5. Elecsys 1010/2010 and MODULAR ANALYTICS E170, COBAS, ROCHE, 2005-08, V 8 English, IFU.
  6. ST AIA-PACK PROGIII, EU rev, PROG3-020417, IFU.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.