uE3 - Slobodni estriol

uE3 - Slobodni estriol

 • uE3
Cena u privatnim laboratorijama za uE3 - Slobodni estriol je od 650 - 1500 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije estrogenog hormona estriola - E3. Klinički značaj određivanja ovog hormona je u proceni rizika za fetalne abnormalnosti u trudnoći i sastavni je deo prenatalnog skrininga na Daunov sindrom i druge genetičke poremećaje, koji se vrši u drugom trimestru. Takođe, koncentracija estriola može biti dobar pokazatelj rizika od prevremenog porođaja ili najraniji marker skorijeg porođaja.

 • Uzorak

  Serum, 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa estriola zajedno sa drugim hormonima je u prenatalnoj dijagnostici fetalnih abnormalnosti, najčešće povezanih sa genetskim poremećajima kod fetusa. Samostalno, estriol nema značaj kao marker genetskih ili drugih poremećaja u trudnoći povezanih sa majkom ili plodom. Dodatno, pokazano je da estriol raste naglo otprilike 4 nedelje pred sam termin porođaja i u toku su ispitivanja E3 kao markera za predikciju prevremenog ili skorijeg porođaja, što može biti korisno za praćenje rizičnih trudnoća.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Estriol podleže dnevnim i cikličnim varijacijama. Kod pacijenata koji imaju poremećaj funkcije jetre i bubrega, hroničnu anemiju ili visok krvni pritisak može doći do promene u nivou estriola. Važno napomenuti je da pojedini lekovi utiču na nivo u krvi:

  • oralni kontraceptivi (snižavanjem nivoa)
  • neki antibiotici
  • lekovi i supstance steroidne strukture (povećavanjem nivoa).

  Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze menstrualnog ciklusa i trudnoće referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

 • Detaljan opis

  Estriol je samo jedan deo estrogena, tj. popularno zvanih ženskih polnih hormona. Estrogeni hormoni su estron, estradiol i estriol, a zavisno od fiziološkog ili patološkog stanja mogu preći konverzijom jedan u drugi. Zajedno sa gestagenima, estrogeni učestvuju u regulaciji menstrualnog ciklusa i održavanju trudnoće, a dodatno utiču na razvoj ženskih polnih organa i sekundarnih polnih karakteristika. Kod zdravih žena estrogeni se luče u folikulama ovarijuma i corpus luteum-u, a tokom trudnoće i u placenti. Male količine estrogena luče nadbubrežne žlezde i testisi.

  Estriol je dominantni estrogen tokom trudnoće. Fetalne nadbubrežne žlezde sekretuju DHEA i DHEAS koji se u sinciotiotrofoblastnim ćelijama placente metabolišu delovanjem enzimskog sistema aromataza do estriola, te tako iz fetalne krvi estriol dospeva u majčinu cirkulaciju.

  Biosinteza estriola
  Biosinteza estriola

  U cirkulaciji trudnice estriol ima vrlo kratak poluživot i brzo se metaboliše u jetri do konjugata koji se eliminišu urinom. Kod premenopauzalnih žena koje nisu gravidne, estriol se nalazi u značajno manjim količinama nego drugi estrogeni i mahom nastaje njihovom interkonverzijom. Fiziološki je aktivan nekonjugovani estriol i to sa najmanjom estrogenskom aktivnošću od svih estrogena.

  Smatra se da je najvažnija fiziološka uloga estriola da reguliše fetomaternalnu cirkulaciju, protok krvi između placente i materice kao i placentalnu vaskularizaciju.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  uE3 - Slobodni estriol?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije estriola određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze menstrualnog ciklusa referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 197-207.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Levitz M, Young BK (1977) Estrogens in pregnancy. Vitam Horm 35: 109-147.
  5. Nadia Falah, John Torday, Sara K. Quinney, David M. Haas. Estriol review: Clinical applications and potential biomedical importance. DOI: 10.15761/CRT.1000109.
  6. Lindberg BS, Johansson ED, Nilsson BA (1974) Plasma levels of nonconjugated oestradiol-17beta and oestriol in high risk pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 32: 37-51.
  7. Fritz LS (2012) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. (8th edn). Lippincott Williams & Wilkins.
  8. American College of Obstetricians and Gynecologists. Screening tests for birth defects, FAQ. Dostupno online na http://www.acog.org/Patients/FAQs/Screening-Tests-for-Birth-Defects. pristupljeno 12/03/2019.
  9. Quest Diagnostics Test Center. Prenatal Screening and Diagnosis of Neural Tube Defects, Down Syndrome, and Trisomy 18. dostupno online na http://www.questdiagnostics.com/testcenter/testguide.action?dc=CF_PrenatScreen. Pristupljeno 12/03/2019.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.