DHEA - Dehidroepiandrosteron

DHEA - Dehidroepiandrosteron

 • DHEA-DHEAS
Cena u privatnim laboratorijama za DHEA - Dehidroepiandrosteron je od 950 - 2350 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije androgenog hormona DHEA.

  DHEA je parametar koji se koristi za procenu funkcije nadbubrežnih žlezda, zatim kao pomoć u dijagnostici bolesti i tumora povezanih sa nadbubrežnim žlezdama, ali najveći značaj ima kao pomoć u dijagnostici uzroka pojačane maljavosti i sekundarnih muških polnih karakteristika kod žena (hirzutizam i virilizam) i u dijagnostici preuranjenog puberteta kod dečaka.

 • Uzorak

  Serum, EDTA ili heparinizirana plazma

  Uzorke seruma poželjno je odvojiti i čuvati do testiranja na hladnom, za odloženo testiranje moguće je zamrznuti uzorke, retke su interferencije.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa DHEA/DHEAS (zajedno sa drugim hormonima i parametrima) je u sledećem:

  1. Procena rada nadbubrežnih žlezda, tj. adrenalnog korteksa: pošto se sintetiše skoro isključivo u kori nadbubrega on je koristan marker procene kvaliteta rada nadbubrega, pre svega sinteze androgenih hormona. Klinički značajno povećanje koncentracije DHEA sreće se kod adrenalne hiperplazije, pre svega kod kongenitalne adrenalne hiperplazije koja je nasledno oboljenje nedostatka enzima bitnog za sintezu hormona u nadbubrežnoj žlezdi. Tada se umesto normalne sinteze mineralokortikoida i glukokortikoida u kori nadbubrega više sintetišu androgeni hormoni, čime se između ostalog podstiče njihovo delovanje na polni razvoj i pojava simptoma virilizacije kod ženske dece, preranog puberteta kod oba pola i drugih endokrinoloških poremećaja. Pojedini tumori nadbubrežnih žlezda mogu da produkuju značajno visoke količine DHEA. Visoke koncentracije DHEA mogu i ne moraju biti praćene visokim nivoima testosterona i drugih androgena u tim stanjima, što je važno za diferencijalnu dijagnostiku poremećaja ili mogućih tumora van nadbubrega koji su DHEA produkujući.
  2. Dijagnostika uzroka hirzutizma i virilizacije: možda najznačajnija primena DHEA danas je u vidu pomoćnog parametra za utvrđivanje uzroka pojave izraženih sekundarnih muških polnih karakteristika kod žena. Pojava preteranih malja na licu i telu, akni, ćelavosti muškog tipa, uvećanja Adamove jabučice, odsustvo ili poremećaj u menstrualnom ciklusu su sve simptomi pojačane androgene aktivnosti kod devojčica i žena. Povišena koncentracija DHEA i drugih androgena uz granične ili povišene nivoe testosterona su povezani sa uticajem na folikule i kvalitet dlaka te pojačanom maljavošću kod žena (hirzutizam). Prenatalno visoki nivoi DHEA mogu uticati da se ne razviju u potpunosti polni organi kod devojčica, te da se mogu roditi sa nediferenciranim polnim organom, dok se kasnije primećuju znaci muških polnih karakteristika (virilizacija).
  3. Dijagnostika uzroka preranog puberteta kod dečaka: pojava pubične maljavosti, promena glasa, uvećanje polnih žlezda pre osme/devete godine života deteta obično su u vezi sa pojačanom androgenom aktivnošću, pa je potrebno uraditi androgeni profil koji uključuje i merenje DHEA.
  4. Povišene vrednosti DHEA u nekim studijama povezane su sa smanjenim rizikom za pojavu depresije, odlaganjem procesa starenja i kardiovaskularnih događaja. Ovo nije definitivno potvrđena uloga DHEA, ali se u nekim zemljama koriste suplementi na bazi ovog hormona u gore navedene svrhe. Pokazano je da vežbanje i fizička aktivnost povećavaju sintezu DHEA u organizmu te se na taj način može dovesti u vezu sa dužim životnim vekom.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  DHEA je jedan od tri androgena (muški polni hormoni) koji se sintetišu u kori nadbubrežnih žlezda kod oba pola. Svi hormoni nadbubrežnih žlezda nastaju iz holesterola, te se zato i nazivaju steroidnim hormonima.

  DHEAS (DHEA-sulfat) nastaje sulfatizacijom DHEA i u cirkulaciji se nalazi vezan za albumin. Njegova koncentracija je i do 100 puta viša od koncentracije DHEA, koji predstavlja nekonjugovani oblik ovog hormona. Služi kao cirkulišući rezervoar DHEA, koji je i sam hormon prekursor sa malom biološkom aktivnošću. DHEA se transformiše do androstendiona, testosterona i estrogena u perifernim tkivima, čime se ostvaruje njegova uloga u razvoju sekundarnih polnih karakteristika. DHEA se u potpunosti sintetiše u zoni reticularis kore nadbubrežne žlezde pod delimičnim uticajem ACTH, sa izuzetkom veoma male količine koja nastaje u jajnicima i testisima. Zato je on, zajedno sa svojim derivatom DHEAS, najbolji pokazatelj androgene sinteze u nadbubregu i funkcije rada nadbubrega. Kod žena do pojave menopauze, DHEA je izvor oko 75% estrogena, a nakon menopauze i celokupne količine ovog hormona. DHEA počinje intenzivno da se sintetiše u kori nadbubrega kod oba pola negde oko devete do desete godine života, maksimalna koncentracija se postiže oko dvadesete godine, da bi pad vrednosti od tada postepeno trajao sve do starosti.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  DHEA - Dehidroepiandrosteron?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije DHEA određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti DHEA je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa se ne mogu koristiti kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja ili bolesti. Rezultate testa treba tumačiti zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji, definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. DHEA je poželjno tumačiti zajedno sa drugim androgenima i ketosteroidima.

  DHEA ne podleže dnevnim i cikličnim varijacijama. Normalno je povišen kod novorođenčadi oba pola, a vrednosti se nakon rođenja smanjuju, sve do sedme godine, kada ponovo počinju da rastu i nakon treće dekade života ponovo opadaju. Važno je napomenuti da pojedini lekovi utiču na nivo u krvi: DHEA suplementi, metformin, prolaktin, blokatori kalcijumovih kanala–povišavaju koncentraciju u krvi, dok kortikosteroidi, oralni kontraceptivi, insulin, vitamin E, dopamin, karbamazepin, fenitoin (induktori hepatičnih enzima) snižavaju koncentraciju DHEA. Nikotin utiče na povećanje nivoa DHEA i drugih androgena u krvi.

   Literatura

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.