E2 - Estradiol

E2 - Estradiol

 • E2
Cena u privatnim laboratorijama za E2 - Estradiol je od 600 - 900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije estrogenog hormona estradiola-E2. Klinički značaj je u proceni fukncije jajnika kod žena koje nisu u menopauzi, zatim u dijagnostici i praćenju poremećaja menstrualnog ciklusa, poremećaja u pubertetu, za dijagnostiku i praćenje adrenalne hiperplazije i tumora koji produkuju estrogen (tumor jajnika), kao i hormonskih poremećaja kod muškaraca (ginekomastija).

 • Uzorak

  Serum, heparinizirana plazma, EDTA plazma, 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa estradiola zajedno sa drugim hormonima je u proceni ovarijalne funkcije kod žena koje nisu u menopauzi, zatim u postupku in vitro oplodnje (serijsko testiranje u više navrata tokom ciklusa za procenu fluktuacije estrogena), kod dijagnostikovanja poremećaja menstrualnog ciklusa i puberteta, kao hormonskih poremećaja kod muškaraca (odložen pubertet, znaci feminizacije, ginekomastija)

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Estradiol podleže dnevnim i cikličnim varijacijama. Kod pacijenata koji imaju poremećaj funkcije jetre i bubrega, hroničnu anemiju ili visok krvni pritisak može doći do promene u nivou estradiola. Važno napomenuti je da pojedini lekovi utiču na nivo u krvi: oralni kontraceptivi (snižavanjem nivoa), neki antibiotici, lekovi i supstance steroidne strukture (povećavanjem nivoa).

 • Detaljan opis

  Estradiol je samo jedan deo estrogena, tj. popularno zvanih ženskih polnih hormona. Estrogeni hormoni su estron, estradiol i estriol, a zavisno od fiziološkog ili patološkog stanja mogu preći konverzijom jedan u drugi. Zajedno sa gestagenima, estrogeni učestvuju u regulaciji menstrualnog ciklusa i održavanju trudnoće, a dodatno utiču na razvoj ženskih polnih organa i sekundarnih polnih karakteristika. Kod zdravih žena estrogeni se luče u folikulama ovarijuma i corpus luteum-u, a tokom trudnoće i u placenti. Male količine estrogena luče nadbubrežne žlezde i testisi. Biosinteza estradiola dešava se primarno u jajnicima kod žena i u testisima kod muškaraca. Počinje od holesterola, zatim, preko njegovih derivata, finalno delovanjem sistema enzima aromataza, sintetiše se 17β-estradiol koji je najpotentniji estrogen. Nivo estradiola u krvi zavisi od starosti i reproduktivnog statusa žene. Normalno nivo ovog estrogena pada u menopauzi. Estradiol se u cirkulaciji nalazi vezan za transportne proteine i albumin, dok je samo 2-3 procenta slobodno i fiziološki aktivno na ciljnim mestima. Dejstvo estradiola ogleda se u sledećem:

  1. Stimulacija rasta i razvoja ženskih polnih organa
  2. Razvoj sekundarnih polnih karakteristika
  3. Regulacija menstrualnog ciklusa
  4. Uticaj na sintezu određenih transportnih proteina u jetri, kao i na metabolizam masti povećavajući nivo HDL-a i VLDL-a
  5. Održavanje zdravih kostiju kroz sprečavanje procesa reapsorpcije i pomaganje linearnog rasta kostiju.

  Estradiol se rutinski određuje:

  1. kao pomoć u proceni funkcije jajnika kod žena koje su reproduktivno aktivne
  2. kao pomoć u dijagnostikovanju poremećaja menstrualnog ciklusa, kao što su amenoreja, neplodnost, sindrom policističnih jajnika ili patološko vaginalno krvarenje
  3. kao pomoć u dijagnostikovanju preranog ili zakasnelog puberteta kod devojčica
  4. kao pomoć u procesu veštačke oplodnje za praćenje razvoja folikula
  5. za praćenje procesa postmenopauze kod žena sa supstitucionom hormonskom terapijom
  6. za praćenje estrogen zavisnih kancera dojke nakon primene terapije
  7. u dijagnostici estrogen produkujućih tumora i ginekomastije

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  E2 - Estradiol?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije estradiola određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Dobijeni rezultati izražavaju se u pg/ml (najčešće u upotrebi) ili pmol/L (SI jedinice). Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze menstrualnog ciklusa referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 197-207.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Estrogens, Estrone (E1) and Estradiol (E2), Fractionated, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/interpretive-guide/?alpha=E&unit_code=84230 through http://www.mayomedicallaboratories.com. Pristupljeno oktobar 2018.
  5. Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 425-428.
  6. https://kidshealth.org/en/teens/delayed-puberty.html.
  7. https://medlineplus.gov/femalereproductivesystem.html.
  8. Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 425-428.
  9. Ratcliffe WA, Carter GD, Dowsett M, et al. Estradiol Assays:application and guidelines for the provision of a clinical biochemistry service. Ann Clin Biochem 1988,25:466-83.
  10. Johnsin MR, Carter G, Grint C, Lightman SL. Relationship between ovarian steroides, gonadotropin and relaxin during the menstrual cycle. Acta Endocrinol 1993;129/2:121-125.
  11. https://labtestsonline.org/tests/estrogens.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.