Inhibin A

Inhibin A

Cena u privatnim laboratorijama za Inhibin A je od 1500 - 3600 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije hormona inhibina A.

  Inhibin A je koristan parametar u proceni rada polnih žlezdi kod oba pola, funkcionalnosti hipofizno- gonadalne sprege, a pre svega kao marker u kvadripl “Q” testu u proceni trudnoće i kao skrining potencijalne preeklampsije u trudnoći.

 • Uzorak

  Serum, EDTA ili heparinizirana plazma

  Uzorke seruma poželjno je odvojiti i čuvati do testiranja na hladnom, za odloženo testiranje moguće je zamrznuti uzorke.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa inhibina A (zajedno sa drugim hormonima i parametrima) je u sledećem:

  1. Skrining na Daunov sindrom kod fetusa u ranoj fazi trudnoće: Inhibin A je sastavni deo kvadripl testa, zajedno sa AFP, hCG i estriolom koji se koristi u izračunavanju verovatnoće za prisustvo hromozomskih poremećaja kod ploda u trudnica sa rizikom. Vrednosti se tumače u skladu sa godinama trudnice, prsisutvom dijabetesa i gojaznosti. Inhibin A, kao hormon placente u ovom testu pokazuje veću specifičnost za Daunov sindrom od tripl testa, pa je verovatnoća lažno pozitivnih rezultata značajno umanjena.
  2. Skrining na preeklampsiju: Preeklampsija kao potencijalno životno ugrožavajuće stanje za trudnicu sa visokim krvnim pritiskom i otkazivanjem organa posle 20. nedelje trudnoće praćeno je i visokim vrednostima inhibina A. Takođe, koncentracije inhibina A mogu biti proporcionalne stepenu ozbiljnosti preeklampsije.
  3. Procena uspešnosti in vitro oplodnje: Niske vrednosti inhibina A nakon oplodnje povezuju se sa slabim uspehom postupka oplodnje.
  4. Preteći pobačaji i ektopične trudnoće : Kod trudnica sa ektopičnim trudnoćama nalaze se niže vrednosti inhibina A nego u normalnim trudnoćama. Takođe, za praćenje rizičnih trudnoća inhibin A može biti koristan parametar za predviđanje spontanih pobačaja.
  5. Potencijalni tumor marker za kancere jajnika i dojki: Kao parametar za praćenje uspešnosti antikancerske terapije i zahvata.
  6. Marker prevremenog otkazivanja jajnika: Ovo je stanje koje pogađa žene mlađe od 40 godina i karakteriše se gubitkom menstruacije i funkcije jajnika, neplodnošću i visokim vrednostima FSH i polnih hormona, a niskim vrednostima inhibina.
  7. Pomoćni parametar za dijagnostiku sindroma policističnih jajnika.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Inhibin A podleže cikličnim varijacijama zavisno od faze menstrualnog ciklusa i gestacionog doba fetusa. Na nivo inhibina utiče suplementacija biotinom. Kod pušača, nivo inhibina je povišen, a u gojaznosti snižen.

 • Detaljan opis

  Inhibin A zajedno sa Inhibinom B pripada grupi beta-transformišućih fatora rasta molekulske mase 32 kD sa hormonskom aktivnošću kako u krvi tako i parakrino, tj. blizu mesta nastanka. Inhibine sintetišu i oslobađaju polne žlezde: u jajnicima nastaju u ćelijama granuloza i dominantnom folikulu/corpus luteum-u, a u testisima u Sertolijevim ćelijama. Inhibine sintetiše i placenta. Uloga inhibina ogleda se u inhibiciji sinteze i oslobađanja FSH iz hipofize i GnRH iz hipotalamusa, tj. u negativnom uticaju na povratnu hormonsku spregu između hipofize i polnih žlezdi. Sinteza inhibina regulisana je upravo samim FSH hormonom. Inhibini su dimeri, sastoje se iz dve podjedinice: α i β.

  Inhibin A je αβA dimer. Sintetiše se i oslobađa iz corpus luteuma i fetalnoplacentalne barijere kod žena. Kod muškaraca se normalno ne nalazi u krvi u merljivim koncentracijama. Rast inhibina A kod devojčica počinje u pubertetu kada je proporcionalan sazrevanju jajnika, te se zato može koristi kao pomoć u praćenju reproduktivnog razvoja deteta i dijagnostici preuranjenog puberteta. Kod žena, nivo inhibina A zavisi od faze menstrualnog ciklusa: blagi rast počinje u folikularnoj fazi, maksimum dostiže u lutealnoj fazi, s tim da postoji manji pik u ovulaciji. Rast inhibina A prati sazrevanje folikula. Ukoliko ne dođe do oplodnje nivo inhibina A opada, a raste nivo FSH. Kod žena u menopauzi, nivo inhibina A je nizak. Šta više, bolji je pokazatelj gubitka reproduktivne sposobnosti žene u predmenopauzalnoj fazi nego merenje nivoa estrogena i drugih steroida; te vrednosti tumače se zajedno sa FSH-om. Tokom trudnoće, inhibin A stvara placenta, tj. fetalno placentalna barijera. Nivo inhibina A tokom trudnoće raste i zavisi od vijabilnosti i broja fetusa. Zato je pogodan parametar za procenu potencijalnog pobačaja ili problema u razvoju ploda, naročito prisustva hromozomskih aberacija, na šta ukazuju niske vrednosti ovog hormona.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Inhibin A?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije inhibina A određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti inhibina A je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa izražene u pg/ml interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Inhibin A je poželjno tumačiti zajedno sa drugim hrmonima i markerima u skladu sa godinama i fiziološkim stanjem pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Pagana KD, Pagana TJ (2010). Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis: Mosby Elsevier.
  5. Fischbach FT, Dunning MB III, eds. (2009). Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
  6. Wapner RJ, et al. (2009). Prenatal diagnosis of congenital disorders. In RK Creasy et al., eds., Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice, 6th ed., pp. 221-274. Philadelphia: Saunders Elsevier.
  7. Groome NP, Evans LW. Does measurement of inhibin have a clinical role? Ann Clin Biochem. 2000 Jul; 37(Pt 4):419-431. PubMed 10902857.
  8. Sehested A, Juul AA, Andersson AM, et al. Serum inhibin A and inhibin B in healthy prepubertal, pubertal, and adolescent girls and adult women: Relation to age, stage of puberty, menstrual cycle, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, and estradiol levels. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Apr; 85(4):1634-1640. PubMed 10770209

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.