DHEAS - Dehidroepiandrosteron sulfat

DHEAS - Dehidroepiandrosteron sulfat

 • DHEAS
Cena u privatnim laboratorijama za DHEAS - Dehidroepiandrosteron sulfat je od 790 - 1200 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije androgenog hormona DHEAS. DHEAS je koristan parametar u proceni rada nadbubrežnih žlezdi, zatim kao pomoć u dijagnostici bolesti i tumora povezanih sa nadbubrežnim žlezdama, ali najveći značaj ima kao pomoć u dijagnostici uzroka pojačane maljavosti i sekundarnih muških polnih karakteristika kod žena (hirzuitizam i virilizam) i u dijagnostici preuranjenog puberteta kod dečaka.

 • Uzorak

  Serum, EDTA ili heparinizirana plazma

  Uzorke seruma poželjno je odvojiti i čuvati do testiranja na hladnom, za odloženo testiranje moguće je zamrznuti uzorke, retke su interferencije.

 • Kada se ispituje?

  Klinički značaj ispitivanja nivoa DHEAS (zajedno sa drugim hormonima i parametrima) je u sledećem:

  1. Procena rada nadbubrežnih žlezdi, tj. adrenalnog korteksa: pošto se sintetiše skoro isključivo u kori nadbubrega on je koristan marker procene kvaliteta rada nadbubrega, pre svega sinteze androgenih hormona. Nivo DHEAS normalno raste nakon sedme godine života da bi pad počeo nakon tridesete godine. Klinički značajno povećanje koncentracije DHEAS sreće se kod adrenalne hiperplazije, pre svega kod kongenitalne adrenalne hiperplazije koja je nasledno oboljenje nedostatka enzima bitnog za sintezu hormona u nadbubrežnoj žlezdi. Tada se umesto normalne sinteze mineralokortikoida i glukokortikoida u kori nadbubrega više sintetišu androgeni hormoni, čime se između ostalog podstiče njihovo delovanje na polni razvoj i pojava simptoma virilizacije kod ženske dece, preranog puberteta kod oba pola i drugih endokrinoloških poremećaja. Pojedini tumori nadbubrežnih žlezdi mogu da produkuju značajno visoke količine DHEAS. Visoke koncentracije DHEAS mogu i ne moraju biti praćene visokim nivoima testosterona i drugih androgena u tim stanjima, što je važno za diferencijalnu dijagnostiku poremećaja ili mogućih tumora van nadbubrega koji su DHEAS produkujući.
  2. Dijagnostika uzroka hirzuitizma i virilizacije: možda najznačajnija primena DHEAS danas je kao pomoćnog parametra za utvrđivanje uzroka pojave izraženih sekundarnih muških polnih karakteristika kod žena. Pojava preteranih malja na licu i telu, akni, ćelavosti muškog tipa, uvećanja Adamove jabučice, odsustvo ili poremećaj u menstrualnom ciklusu su sve simptomi pojačane androgene aktivnosti kod devojčica i žena. Povišena koncentracija DHEAS i drugih androgena uz granične ili povišene nivoe testosterona je povezana sa uticajem na folikule i kvalitet dlaka te pojačanom maljavošću kod žena (hirzuitizam). Prenatalno visoki nivoi DHEAS mogu uticati da se ne razviju u potpunosti polni organi kod devojčica, te da se mogu roditi sa nediferenciranim polnim organom, dok se kasnije primećuju znaci muških polnih karakteristika (virilizacija).
  3. Dijagnostika uzroka preranog puberteta kod dečaka: pojava pubične maljavosti, promena glasa, uvećanje polnih žlezdi pre osme/devete godine života deteta obično su u vezi sa pojačanom androgenom aktivnošću, pa je potrebno uraditi androgeni profil koji uključuje i merenje DHEAS.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. DHEAS ne podleže dnevnim i cikličnim varijacijama. Normalno je povišen kod novorođenčadi oba pola, a vrednosti se nakon rođenja smanjuju, sve do sedme godine, kada ponovo počinju da rastu i nakon treće dekade života ponovo opadaju. Važno je napomenuti da pojedini lekovi utiču na nivo u krvi: DHEAS suplementi, metformin, prolaktin, blokatori kalcijumovih kanala – povišavaju koncentraciju u krvi, dok kortikosteroidi, oralni kontraceptivi, insulin, vitamin E, dopamin, karbamazepin, fenitoin (induktori hepatičnih enzima) snižavaju koncentraciju DHEAS. Nikotin utiče na nivo DHEAS i drugih androgena tako što povećava njihov nivo u krvi.

 • Detaljan opis

  DHEAS je metabolit DHEA i jedan je od tri androgena (muški polni hormoni) koja se sintetišu u kori nadbubrežnih žlezdi kod oba pola. Svi hormoni nadbubrežnih žlezdi nastaju iz holesterola, te se zato i nazivaju steroidnim hormonima.

  Steroidogeneza
  Slika 1 - Steroidogeneza

  DHEAS nastaje sulfatizacijom DHEA i u cirkulaciji se nalazi vezan za albumin. Služi kao cirkulišući rezervoar DHEA. DHEAS je androgen koji ima najmanju androgenu aktivnost, tj. najmanju efikasnost u ciljnim tkivima. Međutim, on se transformiše do potentnijih hormona poput DHEA, androstendiona, testosterona i estrogena u perifernim tkivima, čime se ostvaruje njegova uloga i delovanje na razvoj sekundarnih muških polnih karakteristika. DHEAS se u potpunosti sintetiše u zoni reticularis kore nadbubrežne žlezde pod parcijalnim uticajem ACTH, sa izuzetkom veoma male količine koja nastaje u jajnicima i testisima. Zato je on najbolji pokazatelj androgene sinteze u nadbubregu i funkcije rada nadbubrega.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  DHEAS - Dehidroepiandrosteron sulfat?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije DHEAS određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti DHEAS je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. DHEAS je poželjno tumačiti zajedno sa drugim androgenima i ketosteroidima.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 183-196
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, p. 1712, 2012.
  3. Tietz NW. Clinical Guide To Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co, 1995:216
  4. Topiwala, S. (Updated 2014 April 28). DHEA-sulfate test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line ]. Dostupno online na http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003717.htm kroz http://www.nlm.nih.gov. pristupljeno 08/12/2018.
  5. Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories Dostupno online na http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8493 kroz http://www.mayomedicallaboratories.com.Pristupljeno 09/12/2018.
  6. Elhomsy, G. and Griffing, G. Dehydroepiandrosterone (DHEA) Sulfate. Medscape Reference [On-line]. Dostupno online na http://emedicine.medscape.com/article/2088893-overview#showall through http://emedicine.medscape.com. Pristupljeno 12/12/2018.
  7. https://labtestsonline.org/tests/dheas
  8. Rosenfield RL, Barnes RB, Ehrmann DA. Hyperandrogenism, hirsutism, and polycystic ovary syndrome. In: Jameson JL, De Groot LJ, de Kretser DM, et al, eds. Endocrinology: Adult and Pediatric. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 133.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.