CA 125 - Karcinoma antigen

CA 125 - Karcinoma antigen

 • CA 125
Cena u privatnim laboratorijama za CA 125 - Karcinoma antigen je od 800 - 2000 din.
 • O analizi

  Karcinom antigen 125 (CA 125, ovarijalni karcinom antigen 125) je glikoproteinski antigen koji se koristi se kao tumorski marker prvenstveno za praćenje efikasnosti terapije kancera jajnika, kao i za proveru da li se kancer ponovo vratio nakon završetka lečenja.

  Povišeni nivoi CA 125 u serumu zabeleženi su kod osoba sa raznim neovarijalnim malignim bolestima:

  • kancer grlića materice
  • jetre
  • pankreasa
  • pluća
  • debelog creva
  • bilijarnog trakta
  • jajovoda
  • dojki
  • endometrijuma

  kao i u nekim benignim stanjima:

  • ciroza
  • hepatitis
  • endometrioza
  • trudnoća u prvom tromesečju
  • ciste na jajnicima
  • zapaljenje karlice
  • tokom menstrualnog ciklusa.

  Određivanje CA-125 se ne preporučuje kao skrining test za asimptomatske žene za utvrđivanje kancera jajnika, jer nije specifičan.

  Koncentracija ovog tumorskog markera se zajedno sa HE4 markerom koristi u algoritmu za izračunavanje ROMA skora za procenu maligniteta tumora jajnika.

 • Uzorak

  Serum

 • Kada se ispituje?

  Test CA-125 se može odrediti pre nego što se započne sa lečenjem kancera jajnika kao osnova za poređenje sa budućim merenjima. Tokom terapije, lekar može tražiti testiranje CA-125 u intervalima kako bi nadzirao odgovor na terapiju. CA-125 se takođe može periodično meriti nakon završetka terapije da bi se proverilo da se kancer nije ponovo javio.

  U nekim slučajevima, lekar može tražiti određivanje CA-125 kada postoje kvržice u karlici (karlična masa) kako bi pomogao u utvrđivanju uzroka.

  Takođe lekar može tražiti određivanje CA-125 zajedno sa transvaginalnim ultrazvukom kada postoji visok rizik od razvoja raka jajnika.

  Referentna vrednost je < 46 U/mL

 • Priprema

  12 sati pre uzimanja uzoraka pacijent ne sme da uzima multivitamine ili dijetetske suplemente koji sadrže biotin (vitamin B7), koji se obično nalazi u dodacima za kosu, kožu i nokte.

 • Detaljan opis

  CA-125 je tumorski marker koji se prvenstveno koristi za praćenje terapije tokom lečenja kancera jajnika, kao i za utvrđivanje ponovne pojave kancera nakon završetka lečenja. Serijsko određivanje koncentracije CA-125 (u različitim fazama bolesti, pre i nakon otpočinjanja terapije) koje pokazuje porast ili pad nivoa ovog tumor markera je često korisnije od pojedinačnog rezultata.

  Kancer jajnika je peti najčešći uzrok smrti od raka kod žena. Prema Američkom društvu za rak (engl. American Cancer Society, ACS), rizik da žena oboli od kancera jajnika je oko 1 na 78, a smrtnost od ovog kancera je 1 na 108. ACS procenjuje da će u 2021. godini oko 21 000 žena dobiti dijagnozu raka jajnika u SAD, a da će oko 14 000 žena umreti.

  Trenutno se manje od 20% karcinoma jajnika otkrije u ranim fazama pre nego što se prošire izvan jajnika. Primarni razlog zašto ostaju neotkriveni je taj što su simptomi raka jajnika prilično nespecifični. U međuvremenu su važni redovni ginekološki pregledi, pregledi karlice i svest o porodičnoj istoriji i drugim faktorima rizika.

  CA-125 se ponekad koristi zajedno sa transvaginalnim ultrazvukom za testiranje i praćenje žena koje imaju visok rizik od raka jajnika, ali koje još uvek nemaju bolest. Najznačajniji faktor rizika za rak jajnika je nasledna genetska varijanta u jednom od dva gena:

  • gen za rak dojke 1 (BRCA1) ili
  • gen za rak dojke 2 (BRCA2)

  Žene sa naslednim stanjem pod nazivom Linch sindrom mogu takođe imati veći rizik od raka jajnika (rizik da se tokom života razvije ovaj kancer je oko 10%). Ostali faktori rizika su:

  • porodična istorija
  • starije životno doba
  • reproduktivna istorija (trudnoće u kasnijim godinama, kasna menopauza) i neplodnost
  • upotreba hormonske terapije
  • gojaznost

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  CA 125 - Karcinoma antigen?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Određivanje CA-125 se ne preporučuje kao skrining test za asimptomatske žene jer nije specifičan. Postoje i druga benigna i maligna stanja koja dovode do povišenih vrednosti ovog proteina u serumu.

  Laboratorije mogu koristiti različite metode za ispitivanje CA 125, tako da rezultati mogu varirati od laboratorije do laboratorije. Ako se radi serija CA 125 testova, savetuje se da se testovi rade istom metodom, obično u istoj laboratoriji, kako bi se rezultati mogli uporediti i pravilno protumačiti.>

  Neki pacijenti koji su bili izloženi mišjim antigenima, bilo u okruženju ili kao deo tretmana ili postupaka dijagnostičkih snimanja, mogu imati antitela protiv miša u opticaju. Ova antitela mogu interferirati i time dovesti do nepouzdanih rezultata testa CA 125.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2018; 436-478
  2. https://labtestsonline.org/tests/ca-125
  3. https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/9289
  4. Ortiz-Munoz B, Aznar-Oroval E, Garcia AG et al. HE4, CA125 and ROMA algorithm for differential diagnosis between benign gynaecological diseases and ovarian cancer. Tumor Biol. 2014 35:7249–7258
  5. Watrowski R, Zeillinger R. Simple laboratory score improves the preoperative diagnosis of adnexal mass. Tumor Biol 2016; 37:4343–4349

Tamara Milošević, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1985. godine u Trebinju. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2009. godine na smeru medicinska biohemija. Trenutno student doktorskih studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u SLD KBC Zvezdara na poslovima magistra farmacije-medicinskog biohemičara.