B2M - Beta-2-mikroglobulin

B2M - Beta-2-mikroglobulin

 • B2M
Cena u privatnim laboratorijama za B2M - Beta-2-mikroglobulin je od 790 - 1400 din.
 • O analizi

  B2M je vrsta tumor markera. B2M se nalazi na površini mnogih ćelija odakle se oslobađa u krv. Zdravi ljudi imaju male količine B2M u krvi i urinu. Osobe sa karcinomima koštane srži ili ćelija krvi često imaju visok nivo B2M u krvi ili urinu. Ovde spada više vrsta karcinoma:

  • mijelomi
  • limfomi
  • leukemije

  B2M test se ne koristi za dijagnostikovanje kancera. Ali može da pruži važne informacije o kanceru, uključujući i to koliko je ozbiljan i kako bi mogao da se razvija u budućnosti.

 • Uzorak

  serum (urin, likvor)

 • Kada se ispituje?

  B2M se određuje kada je postavljena dijagnoza mijeloma, lifmoma ili leukemije. Ovaj test može da pokaže u kom stadijumu se kancer nalazi i da li je terapija koju je pacijent dobio efikasna.

 • Priprema

  Nije potrebna posebna priprema.

 • Detaljan opis

  Beta-2-mikroglobulin je mali membranski neglikozilirani protein koji se sastoji iz 99 aminokiselina (molekulska težina 11 800 daltona) povezan sa teškim lancima proteina MHC klase I i zato je na površini svih ćelija sa jedrom. U krvi će se naći nakon što ga izluče B limfociti ili ćelije nekih tumora. Mala veličina omogućava B2M da prolazi kroz glomerularnu membranu, ali se nakon inicijalne filtracije u primarni urin gotovo potpuno reapsorbuje u proksimalnim tubulima. Poluvreme života u cirkulaciji ovog proteina je oko 100 minuta. Način izlučivanja ovog proteina ukazuje na to da bi njegova koncentracija u krvi mogla da bude povišena i u slučaju bubrežne insuficijencije.

  Određivanje koncentracije B2M u krvi, a ponekad i u urinu se koristi da bi se utvrdila težina i širenje (stadijum) multiplog mijeloma, sa ciljem procene prognoze ovog kancera kao i kod različitih limfoma, kao i da bi se procenila aktivnost bolesti i efikasnost lečenja. Retko se primenjuje određivanje koncentracije B2M u cerebrospinalnoj tečnosti (likvoru) da bi se utvrdilo da li postoji zahvaćenost centralnog nervnog sistema. Dijagnostički značaj određivanja B2M u likvoru je još uvek nejasan.

  Koncentracije B2M u serumu su povišene kod bolesti povezanih sa ubrzanim metabolizmom ćelija. Koncentracije ovog parametra su takođe povišene u nekoliko benignih stanja kao što su:

  • hronična upala i druga oboljenja jetre
  • bubrežna disfunkcija
  • neke akutne virusne infekcije

  Kod multiplog mijeloma, B2M je moćan prognostički faktor i vrednosti < 4 μg/mL se smatraju dobrim prognostičkim pokazateljem. S obzirom na to da je ovaj parametar povišen i u slučaju aktivacije imunskog sistema određivanje njegove koncentracije se smatra indikatorom odbacivanja transplantiranog organa.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  B2M - Beta-2-mikroglobulin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Lekovi kao što su litijum, ciklosporin, cisplatin, karboplatin i aminoglikozidni antibiotici mogu povećati koncentraciju B2M u krvi i/ili urinu.

  Uslovi povezani sa povećanom stopom metabolizma ćelija (njihova ubrzana deoba ili razgradnja), teške infekcije, virusne infekcije poput CMV (citomegalovirus) i neka stanja koja aktiviraju imunski sistem, poput inflamatornih stanja i autoimunskih poremećaja, mogu prouzrokovati povećanje koncentracija B2M.

  Preporučuje se da se pacijent prati u istoj laboratoriji i primenom istog testa. Zato je potrebno da se uz rezultat uvek navede i metoda kojom je određena vrednost B2M. Dobijene rezultate će interpretirati lekar uz druge nalaze biohemijske i kliničke koje zada da se urade. Nijedan biohemijski parametar ne može da se tumači izolovano i bez konsultacija sa lekarom.

  Prisustvo antitela na pojedine životinjske antigene može dovesti do nepouzdanih rezultata usled interferencije sa metodom za određivanje koncentracije B2M.

   Literatura
  1. https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9234
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2018; 373-403
  3. https://labtestsonline.org/tests/beta-2-microglobulin-tumor-marker

Tamara Milošević, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1985. godine u Trebinju. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2009. godine na smeru medicinska biohemija. Trenutno student doktorskih studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u SLD KBC Zvezdara na poslovima magistra farmacije-medicinskog biohemičara.