CA 15-3 - Karcinoma antigen

CA 15-3 - Karcinoma antigen

 • CA 15-3
Cena u privatnim laboratorijama za CA 15-3 - Karcinoma antigen je od 800 - 2000 din.
 • O analizi

  Kancer antigen 15-3 (CA 15-3) je protein koji proizvode normalne ćelije dojke a čiji se nivo povećava kod većine pacijenata sa kancerom dojke, te je njegovo određivanje korisno za praćenje odgovora na terapiju ovog kancera i kao pomoć u praćenju recidiva kancera dojke kod prethodno lečenih pacijenata sa II i III stadijumom. Koristi se zajedno sa drugim kliničkim ispitivanjima i testovima, poput receptora estrogena i progesterona, Her2/neu i testova ekspresije gena, za procenu karcinoma dojke kod neke osobe.

  Nivo CA 15-3 može biti povišen i kod nekih drugih stanja kao što su:

  • akutni hepatitis
  • ciroza jetre
  • endometrioza
  • inflamatorna bolest karlice
  • kancer pluća
  • jetrekolona
  • pankreasa

  Takođe se može povećati i tokom trudnoće.

  Vrednosti CA 15-3 kod ovih stanja su niže od vrednosti koje se nalaze kod pacijentkinja sa kancerom dojke.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  CA 15-3 se određuje zajedno sa drugim testovima kada se prvi put dijagnostikuje napredni rak dojke kako bi se utvrdile karakteristike karcinoma i mogućnosti lečenja. Ako je CA 15-3 u početku povišen, može se povremeno određivati njegova vrednost da bi se pratila efikasnost terapije, ali i da pomogne u praćenju recidiva. CA 15-3 se obično ne određuje kada se rak dojke otkrije rano, pre nego što se proširi (metastazira), jer nivoi neće biti povišeni u većini ranih karcinoma.

 • Priprema

  12 sati pre uzimanja uzoraka potrebno je da pacijent prestane sa uzimanjem multivitamina ili dijetetskih suplemenata koji sadrže biotin (vitamin B7), koji se obično nalazi u dodacima za kosu, kožu i nokte i u multivitaminskim preparatima.

 • Detaljan opis

  Karcinom dojke je najrasprostranjeniji oblik raka kod žena. Ovi tumori često proizvode mucinske antigene. To su glikoproteini velike molekulske težine kod kojih su lanci oligosaharida vezani za proteinski deo preko kiseonika iz monosaharidne jedinice (O-veza). Antigeni povezani sa tumorom kodirani od humanog gena MUC-1 poznati su pod više imena, uključujući MAM6, antigen mlečnog mucina, antigen kancera (CA) 27,29 i CA 15-3.

  Ostali maligniteti kod kojih se mogu javiti povišene vrednosti CA 15-3 uključuju:

  • pluća (71% pacijenata)
  • debelo crevo (63%)
  • pankreas (80%)
  • primarni tumor jetre (28%)
  • jajnik (64%)
  • grlić materice i
  • endometrijum

  Postoje podaci da je CA 15-3 povišen u nekim benignim bolestima, mada sa manjom učestalošću (npr. u benignoj bolesti jetre kod 42% pacijenata i u benignoj bolesti dojke kod 16% pacijentkinja).

  Kod zdravih ispitanika gornja granica koncentracije CA 15-3 je 25 kU/L. Kada se koristi ova granična vrednost 5,5% zdravih osoba, 23% pacijenata sa primarnim kancerom dojke i 69% onih sa metastatskim kancerom dojke imaju povišenu koncentraciju CA 15-3.

  CA 15-3 se ne sme koristiti za dijagnozu primarnog kancera dojke jer je učestalost nalaza povišenih vrednosti ovog tumor markera prilično niska (23%).

  CA 15-3 je najkorisniji za praćenje efekata terapije i progresije bolesti kod metastatskih pacijenata sa rakom dojke. Značajno povećanje koncentracije ovog tumor markera od najmanje 25% korelira sa progresijom bolesti kod 90% pacijenata, dok značajno smanjenje od najmanje 25% korelira sa regresijom bolesti kod 78% pacijenata. Ako koncentracija ovog parametra ostaje konstantna odnosno ako nema značajne promene to ukazuje na prisustvo stabilne bolesti kod 60% pacijenata.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  CA 15-3 - Karcinoma antigen?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Određivanje CA 15-3 treba izvršiti zajedno sa drugim kliničkim metodama koje se koriste za rano otkrivanje recidiva.Test za CA 15-3 nije dovoljno osetljiv ili specifičan da bi se koristio kao skrining test za kancer, jer nekancerogena stanja mogu prouzrokovati povišene koncentracije ovog tumor markera.Neki pacijenti koji su bili izloženi mišjim antigenima, bilo u okruženju ili kao deo tretmana ili postupaka dijagnostičkog snimanja, mogu imati ova antitela u cirkulaciji. Prisustvo tih antitela može interferirati sa ovom analizom i dovesti do nepouzdanih rezultata testa CA 15-3.

  U retkim slučajevima može doći do interferencije usled izuzetno visokih titara antitela na rutenijum ili streptavidin.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2018; 436-478
  2. CA 15-3, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Dostupno online na https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/81607. Pristupljeno 29.03.2021.
  3. Lin DC, Genzen JR: Concordance analysis of paired cancer antigen (CA) 15-3 and 27.29 testing. Breast Cancer Research and Treatment. 2018;167:269-276.
  4. Kallioniemi OP, Oksa H, Aaran RK, Hietanen T, Lehtinen M, Koivula T: Serum CA 15-3 assay in the diagnosis and follow-up of breast cancer. Br J Cancer. 1988 Aug;58(2):213-215.

Tamara Milošević, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1985. godine u Trebinju. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2009. godine na smeru medicinska biohemija. Trenutno student doktorskih studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u SLD KBC Zvezdara na poslovima magistra farmacije-medicinskog biohemičara.