Glukagon

Glukagon

Cena u privatnim laboratorijama za Glukagon je od 2100 - 5000 din.
 • O analizi

  Glukagon je hormon koga luče alfa ćelije pankreasa, kao odgovor na pad koncentracije glukoze u krvi. Njegova uloga je da povećava koncentraciju glukoze u krvi, na taj način što podstiče glikogenolizu i glukoneogenezu u jetri. Ovaj test se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze glukagon-sekretujućih tumora pankreasa, u dijagnozi dijabetesa i drugih poremećaja metabolizma ugljenih hidrata.

 • Uzorak

  Uzorak plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze glukagon-sekretujućih tumora pankreasa, u dijagnozi dijabetesa i drugih poremećaja metabolizma ugljenih hidrata.

 • Priprema

  Uzorak se uzima natašte.

 • Detaljan opis

  Glukagon je jednolančani polipeptidni lanac od 29 aminokiselina, hormon koga luče alfa ćelije Langerhansovih ostrvaca pankreasa kao odgovor na smanjenje koncentracije glukoze u krvi i kao odgovor na povećanje koncentracije specifičnih aminokiselina. Prekursor glukagona - protein koji podleže tkivno specifičnoj post-translacionoj promeni i njegova sekrecija je kontrolisana mnogobrojnim faktorima. Glukagon se vezuje na receptore na hepatocitima i dovodi do hepatične produkcije glukoze, oksidacije masnih kiselina i ketogeneze.

  Kod nedijabetičara sekrecija je stimulisana hranom bogatom proteinima, a inhibirana hranom bogatom ugljenim hidratima. Hipoglikemija aktivira autonomni nervni sistem koji stimuliše oslobađanje glukagona u portalnu cirkulaciju. Oslobađanje glukagona je takođe regulisano i parakrino od strane insulina, cinka i drugih faktora koji se sekretuju iz beta i delta ćelija Langerhansovih ostrvaca. Kod zdravih osoba, oslobađanje glukagona je inhibirano hiperglikemijom i stimulisano unošenjem aminokiselina.

  Glukagon je hormon koji deluje suprotno od insulina u homeostazi glukoze. Glukagon povećava koncentraciju glukoze u krvi i igra važnu ulogu u održavanju natašte i postprandijalne koncentracije glukoze. Stimulacijom hepatičnog metabolizma glukoze, glukagon deluje suprotno insulinu i tako sprečava insulinom posredovane hipoglikemije. Blokada endogene sekrecije glukagona somatostatinom vodi smanjenju koncentracije glukoze u krvi.

  Kod dijabetičara na terapiji insulinom može doći do hipoglikemije koja se dodatno može pogoršati ukoliko izostane odgovor glukagona. Neki pacijenti sa nekontrolisanim dijabetes melitusom tipa 1 imaju povećane nivoe glukagona u krvi u kontekstu hiperglikemije. Osobe sa dijabetesom tip 1 i tip 2 često posle jela imaju neodgovarajuće visoke vrednosti glukagona. Ove visoke vrednosti glukagona kod dijabetičara mogu dovesti do ketoacidoze.

  Glukagonom je tumor alfa ćelija Langerhansovih ostrvaca pankresa kod koga je produkcija glukagona povećana i do 1000 puta. Ovi tumori su povezani sa glukagonoma sindromom.

  Povećana koncentracija glukagona dovodi do:

  • hiperglikemije
  • Dijabetes melitusa
  • intolerancije na glukozu
  • gubitka težine

  Ovi tumori često izazivaju dermatitis (nekrolitički migratorni eritem), kao i duboku vensku trombozu koja može biti i uzrok smrti ovih pacijenta.

  Drugi simptomi glukagonoma su nespecifični:

  • anemija
  • dijareja
  • depresija

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Glukagon?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije glukagona određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti glukagona je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 1415-1456, 2012.
  2. Boden G. Glucagonomas and insulinomas. Gastroenterol Clin North Am 1990; 18(4):831-845. 
  3. Diagnostic Products Corporation. Glucagon Double Antibody. [package insert] Los Angeles, Calif: DPC;1998.
  4. Diem P, Redmon JB, Abid M, et al. Glucagon, catecholamine, and pancreatic polypeptide secretion in type I diabetic recipients of pancreas allografts. J Clin Invest 1990; 86(6):2008-2013. 
  5. Fraker DL, Norton JA. The role of surgery in the management of islet cell tumors. Gastroenterol Clin North Am 1989; 18(4):805-830. 
  6. Liu D, Moberg E, Kollind M, et al. A high concentration of circulating insulin suppresses the glucagon response to hypoglycemia in normal man. J Clin Endocrinol Metab. 1991; 73(5):1123-128. PubMed 1682339

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.