Gastrin

Gastrin

 • Gast
 • Gas
Cena u privatnim laboratorijama za Gastrin je od 1300 - 3640 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje koncentracije hormona gastrina. Služi kao pomoć kod postavljanja dijagnoze gastrinoma (tumori pankreasa koji luče gastrin) i Zollinger-Ellison-ovog sindroma, koji nastaje kao posledica gastrinoma.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod dijagnostikovanja i praćenja gastrinoma i Zollinger-Ellison-ovog sindroma.

 • Priprema

  Neophodno je gladovati 12h pre testa, uključujući i uzdržavanje od kafe i napitaka sa kofeinom, kao i od alkohola 24h pre testa. Nekoliko dana pre testa se takođe, u dogovoru sa lekarom, prestaje sa uzimanjem lekova za želudac koji bi mogli da utiču na nivo gastina u krvi kao što su antacidi, blokatori protonske pumpe (omeprazol) i blokatori histaminskih H2 receptora (ranitidin, cimetidin).

 • Detaljan opis

  Gastrin je hormon koga sekretuju G ćelije lokalizovane u antrumu želuca. Stimuliše produkciju želudačne kiseline, antralni motilitet, sekreciju pepsina i intrizičnog faktora. Glavne forme gastrina u krvi su:

  • G-34, veliki gastrin, polu-vreme života mu je 5 minuta
  • G-14, minigastrin, polu-vreme života mu je 5 minuta

  Svaki od ovih polipeptida cirkuliše u krvi u nesulfatnoj i sulfatnoj formi. Kada se unese hrana, atrium želuca se rastegne i prisustvo hrane počne da stimuliše oslobađanje gastrina. Gastrin zatim stimuliše parijentalne ćelije da produkuju želudačnu kiselinu. Kiselost povećava digestiju hrane, a povećanje kiselosti u stomaku sprečava dalje oslobađanje gastrina. Ovaj mehanizam povratne sprege normalno rezultira smanjenjem koncentracije gastrina u krvi, naročito natašte. Retka stanja kao što su G-ćelijska hiperplazija i gastrinomi, uključujući Zollinger-Ellison (ZE) sindrom, mogu dovesti od povećane produkcije gastrina i želudačne kiseline. Ovo može dovesti do razvoja peptičkog ulkusa koji se teško leči.

  Gastrinski test se primarno koristi za detekciju povećane produkcije gastrina i želudačne kiseline. Koristi se kao pomoć pri postavljanju dijagnoze:

  • Gastrinoma, gastrin-produkujućih tumora, koji se formiraju u pankreasu. Skoro polovina gastrinoma je maligne prirode.
  • Zollinger-Ellison-ovog sindroma, stanja izazvanog prisustvom jednog ili više gastrinoma. Karakteriše ga visoka koncentracija gastrina u krvi, velika proizvodnja želudačne kiseline i razvoj peptičkog ulkusa.

  Ukoliko su vrednosti gastrina umereno povećane u krvi, lekar može tražiti test stimulacije lučenja gastrina. Test se izvodi tako što se pacijentu izvadi krv i odredi bazalni nivo gastrina, zatim se pacijentu da stimulišući hormon - sekretin i u određenim vremenskim intervalima se uzima ponovo krv za testiranje na gastrin. Početno (benigno) povećanje gastrina u krvi se neće povećati nakon stimulacije sekretinom.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Gastrin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije gastrina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti gastrina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Vrednosti gastrina u krvi mogu rasti sa godinama i kod povećane upotrebe lekova kao što su antacidi i inhibitori protonske pumpe. Nivo gastrina u krvi pokazuje cirkadijalni ritam. Najniže su koncentracije između 3-7 časova ujutru.

   Literatura

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.