Melatonin

Melatonin

Cena u privatnim laboratorijama za Melatonin je od 4446 - 10600 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije melatonina u krvi. Primarno se koristi za evaluaciju problema sa spavanjem i dodatno kao marker tumora epifize.

 • Uzorak

  Melatonin se određuje u:

  • plazmi
  • urinu
  • salivi

 • Kada se ispituje?

  Test se koristi kao pomoć u detektovanju problema sa spavanjem.

 • Priprema

  Krv vaditi nakon perioda noćnog gladovanja. Koncentracije melatonina variraju između dana i noći. Vrednosti su niže danju. Pacijenti koji su na terapiji steroidnim hormonima treba da prekinu terapiju 2 dana pre vađenja krvi, nakon konsultacije sa lekarom.

 • Detaljan opis

  Melatonin (N-acetil-5-metoksitriptamin) je jedinjenje koje se u toku noći primarno sekretuje iz pinealne žlezde (epifize), ali se stvara i u mnogim drugim tkivima i ćelijama, uključujući:

  • ćelije kostne srži
  • trombocite
  • limfocite
  • kožu
  • GIT.

  Svoje dejstvo ostvaruje vezujući se za specifične melatoninske receptore. Melatonin u organizmu ima brojne uloge:

  • utiče na brojne autonomne, humoralne i bihevioralne funkcije
  • utiče na trajanje spavanja
  • moduliše cirkadijalni ritam
  • reguliše telesnu temperaturu
  • reguliše kardiovaskularnu funkciju
  • reguliše funkciju imunog sistema
  • ima antioksidativno dejstvo
  • reguliše oslobađanje ženskih reproduktivnih hormona

  Melatonin se nalazi u krvi u jako niskim koncentracijama i njegov nivo podleže cirkadijalnim varijacima, stoga su razvijene osetljive i specifične metode za njegovo određivanje. Najviše koncentracije melatonina su noću između 18.00-08.00h, a pik dostižu između ponoći i 05.00h, nakon čega brzo opadaju. Koncentracije u plazmi su do 10 puta veće nego u salivi, ali se i saliva može koristiti ukoliko se žele izbeći invazivne metode uzorkovanja. Koncentracija melatonina naglo opada pri izlaganju jakoj svetlosti. Takođe niske vrednosti melatonina su nađene kod pacijenata sa karcinomima i oslabljenom funkcijom centralnog nervnog sistema.

  Koncentracije melatonina rastu kod ortostatske hipotenzije.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Melatonin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije melatonina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti melatonina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 851-894, 2012.
  2. Eduardo Alves de Almeida and ass., Measurement of melatonin in body fluids: Standards, protocols and procedures, NCBI, Jun 2011.
  3. Terzieva DD, Mateva ND, Vladimirova-Kitova LG (2009) Melatonin reference limits at 3:00 AM and 8:00 AM in healthy  adults. Clin Lab 55: 359 -361.
  4. Waldhauser F, Weiszenbacher G, Tatzer E et al (1998) Alterations in nocturnal serum melatonin levels in humans with growth and gaining. Clin Endocrinol Metab 66: 648 -652.
  5. Tsolaki M, Karamouzis M, Fountoulakis KN et al (2000) Are serum Melatonin levels a marker for the differential diagnosis of Dementia?  German J Psychiatry 3:1 -11.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.