Fruktozamin

Fruktozamin

 • FRUC
Cena u privatnim laboratorijama za Fruktozamin je od 350 - 2000 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje fruktozamina. Koristi se za procenu prosečne koncentracije glukoze u krvi kod pacijenata sa dijabetes melitusom u periodu od 2-3 nedelje.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod praćenja efekta uvedene terapije kod dijabetičara i kad se ne može odrediti HbA1c.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Najznačajnija patofiziološka komplikacija hiperglikemije je povećana hemijska interakcija glukoze sa proteinima, što dovodi do njenog neenzimskog vezivanja sa proteinima plazme (reakcija glikacije, ranije glikozilacije). Neenzimskom reakcijom između glukoze i ε-grupe lizinskog ostatka albumina i drugih serumskih proteina formira se nestabilni aldimin koji se nakon određenih hemijskih transformacija prevodi u stabilnu ketoaminsku strukturu koja je nazvana fruktozamin (1-amino-1-deoksi-fruktoza). S obzirom na to da ovakvoj vrsti glikacije podležu svi serumski proteini, a da je među njima najzastupljeniji albumin, fruktozamin se smatra merom glikacije albumina.

  U krvi pacijenata sa dijabetesom je koncentracija glukoze stalno povećana, tako da raste i koncentracija fruktozamina u krvi. Pošto je poluživot albumina u plazmi 20 dana, merenje ovog glikozilovanog albumina odražava glikemiju u periodu od prethodne 2-3 nedelje. Dokazano je da se hronične komplikacije dijabetes melitusa mogu redukovati dugotrajnom kontrolom i održavanjem koncentracije glukoze u krvi u normalnim granicama, određivanje HbA1c (uvid u prosečnu koncentraciju glukoze tokom 2-3 meseca) i fruktozamina mogu poslužiti kao dobri indikatori ove kontrole u dužim vremenskim periodima.

  Fruktozamin se određuje u krvi:

  • Kada se započinje terapija dijabetesa u cilju praćenja efekta dijete, vežbanja i lekova
  • Kada određivanje HbA1c nije pouzdano (npr. kod trudnica, pacijenata sa skraćenim životnim vekom eritrocita ili abnormalnim oblicima hemoglobina).

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Fruktozamin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije fruktozamina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti fruktozamina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, et al. Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care 2004;27(7):1761-1773.  
  3. Herdzik E, Safranow K, Ciechanowski K. Diagnostic value of fasting capillary glucose, fructosamine and glycosylated haemoglobin in detecting diabetes and other glucose tolerance abnormalities compared to oral glucose tolerance test. Acta Diabetol 2002;39(1):15-22.
  4. Alarcon-Casas Wright L, Hirsch IB. The challenge of the use of glycemic biomarkers in diabetes: reflecting on hemoglobin A1C, 1,5-anhydroglucitol, and the glycated proteins fructosamine and glycated albumin. Diabet Spectrum 2012; 25:141-148.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.