At-GAD - Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline

At-GAD - Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline

 • Anti GAD
Cena u privatnim laboratorijama za At-GAD - Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline je od 1730 - 3000 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline. Služi kao pomoć pri dijagnozi dijabetes melitusa tipa 1, kod pacijenata sa već razvijenim simptomima (nije rutinski test).

 • Uzorak

  Uzorak seruma

 • Kada se ispituje?

  Kod novodijagnostifikovanih dijabetičara da bi se napravila razlika između dijabetesa tipa 1 i ostalih oblika dijabetesa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Dijabetes melitus tipa 1 (insulin-zavisni) prouzrokovan je destrukcijom beta-ćelija Langerhans-ovih ostrvaca pankreasa koja vodi do potpune insulinske deficijencije. Kliničke manifestacije ove bolesti se javljaju kada je 80-90% beta-ćelija uništeno i u vreme postavljanja dijagnoze pacijenti već imaju izražene simptome bolesti (povećani osećaj žeđi, povećano izlučivanje urina, gubitak težine, usporeno zarastanje rana) i povećanu koncentraciju glukoze u krvi. Davanje insulina je jedini vid terapije kod ovih bolesnika.

  Pre pojave simptoma bolesti, pacijenti sa tipom 1 dijabetesa imaju prisutna cirkulišuća autoantitela na različite antigene beta-ćelija i to na:

  • insulin (IAA)
  • dekarboksilazu glutaminske kiseline (Anti-GAD)
  • dve tirozin-fosfataze (IA-2A i IA-2βA)
  • citoplazmu ćelijskih ostrvaca (ICA).

  Prisustvo ovih autoantitela omogućava rani dokaz autoimunske aktivnosti bolesti i njihovo određivanje u krvi može biti korisno lekarima u predviđanju, dijagnozi i lečenju pacijenata sa dijabetesom tipa 1.

  Antitela na GAD predstavljaju jak prognostički marker razvoja dijabetes melitusa tipa I. Određivanje ovih antitela se može koristiti u razlikovanju insulin-zavisnog od insulin-nezavisnog dijabetesa kada je klinička slika nejasna. Ova antitela mogu biti prisutna kod Sindroma krutih ljudi (engl. stiff–person syndrome, SPS), stanja povezanog sa paroksizmalnim spazmom trupa i nogu.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  At-GAD - Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije anti-GAD određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti anti-GAD je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Testiranje pacijenata koji nisu dijabetičari nije preporučljivo

  Test nije specifičan samo za dekarboksilazu glutaminske kiseline beta-ćelija pankreasa.

   Literatura
  1. Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibody ELISA [package insert]. Star, Idaho: Kronus; 2009. P/N 174g 09/09.
  2. Pihoker C, Gilliam LK, Hampe CS.Lernmark A. Autoantibodies in diabetes. Diabetes 2005; 54(Suppl 2):S52-61. 
  3. Winter WE, Schatz DA. Autoimmune markers in diabetes. Clin Chem 2011; 57(2):168-175. 
  4. Tuomilehto J, Zimmet P, Mackay IR, et al. Antibodies to glutamic acid decarboxylase as predictors of insulin-dependent diabetes mellitus before clinical onset of disease. Lancet 1994; 343(8910):1383-1385. 
  5. Pietropaolo M, Peakman M, Pietropaolo SL, et al. Combined analysis of GAD65 and ICA512 (IA02) autoantibodies in organ and nonorgan-specific autoimmune diseases confers high specificity for insulin-dependent diabetes mellitus. J Autoimmun 1998; 11(1):1-10.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.