Glukoza iz prsta (kapilarna glukoza)

Glukoza iz prsta (kapilarna glukoza)

 • GLU
Cena u privatnim laboratorijama za Glukoza iz prsta (kapilarna glukoza) je od 50 - 250 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje glukoze. Služi za postavljanje dijagnoze dijabetesa i praćenje hiperglikemije i hipoglikemije

 • Uzorak

  Uzorak seruma, plazme i pune krvi. Uzorak urina.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze dijabetesa i predijabetesa. Kod praćenja i lečenja hiperglikemije i hipoglikemije.

 • Priprema

  Krv za određivanje koncentracije glukoze, ukoliko lekar ne odredi drugačije, treba vaditi ujutru (nakon 8h gladovanja).

 • Detaljan opis

  Ugljeni hidrati predstavljaju glavni izvor energije u organizmu, koja se oslobađa njihovom oksidacijom do ugljen-dioksida i vode. Putem ishrane ih unosimo u obliku polisaharida i disaharida, koji se hidrolizuju u procesu varenja do monosaharida, koji se dalje apsorbuju putem mukoznih ćelija tankog creva i transportuju do jetre. U zavisnosti od potreba organizma, mehanizmi u jetri mogu smanjiti koncentraciju ugljenih hidrata ili dovesti do oslobađanja glukoze, koja ulazi u cirkulaciju i dospeva do tkiva gde se dalje koristi.

  Manja količina glukoze nastaje u organizmu i to najvećim delom iz glikogena jetre i manjim delom iz glikogena mišića. Takođe, glukoza se može sintetisati i iz aminokiselina i glicerola, što ukazuje na povezanost metabolizma ugljenih hidrata, proteina i lipida.

  Koncentracija glukoze u krvi se održava u uskom opsegu koncentracija zahvaljujući delovanju nekoliko hormona:

  • insulina, koji snižava koncentraciju glukoze u krvi
  • glukagona, kortizola, adrenalina, hormona rasta, tiroksina i humanog placentalnog laktogena (hPL) - tokom trudnoće, koji povećavaju koncentraciju glukoze u krvi.

  Povećana koncentracija glukoze u krvi iznad referentnog opsega se naziva hiperglikemija. Najčešće se javlja u dijabetes melitusu, koji predstavlja hroničnu metaboličku bolest koja nastaje usled smanjenog lučenja ili potpunog nedostatka insulina (tip 1 dijabetesa) i/ili insulinske rezistencije (tip 2 dijabetesa).

  Stanja povezana primarno sa hiperglikemijom su i:

  • Gestacijski dijabetes
  • Poremećaj tolerancije glukoze (raniji ili potencijalni)

  Takođe, hiperglikemija može biti posledica određenih stanja i sindroma kao što su:

  • Hronični pankreatitis
  • Cushing-ov sindrom
  • Akromegalija
  • Feohromocitom
  • Somatostatinom
  • Glukagonomi
  • Primarni aldosteronizam
  • Teška oboljenja jetre
  • Upotreba nekih lekova

  Dijabetes melitus dovodi do brojnih akutnih i hroničnih komplikacija. Najčešće akutne komplikacije nastaju usled loše kontrolisanog dijabetesa i uključuju:

  • Dijabetičnu ketoacidozu
  • Hiperosmolarnu komu
  • Laktatnu acidozu
  • Hipoglikemiju

  Dugotrajni dijabetes dovodi do poremećaja u mikrocirkulaciji i funkciji nerava, koji dovode do hroničnih komplikacija dijabetesa:

  • Retinopatije
  • Nefropatije
  • Angiopatije
  • Neuropatije
  • Čestih infekcija
  • Hiperlipoproteinemije i ateroskleroze.

  Povećanje koncentracije glukoze u krvi iznad tzv. bubrežnog praga za glukozu (10-11 mmol/L) onemogućava reapsorpciju u bubrežnim tubulama pa se glukoza javlja u urinu (glukozurija). Kod dugogodišnjih dijabetičara bubrežni prag za glukozu se povećava do čak 16 mmol/L pa se glukoza neće pojaviti u urinu dok se koncentracija glukoze u krvi ne poveća iznad tih vrednosti.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Glukoza iz prsta (kapilarna glukoza)?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  2. Cosentino F. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal 2019; 00: 1-69.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.