Apolipoprotein A-I

Apolipoprotein A-I

 • Apo AI
Cena u privatnim laboratorijama za Apolipoprotein A-I je od 387 - 1600 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje apolipoproteina A u serumu. Koristi se za procenu rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja, posebno kod pacijenata sa niskom koncentracijom HDL-holesterola.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  U sklopu određivanja lipidnog statusa, kod detaljnijeg ispitivanja uzroka dislipoproteinemija, posebno kod pacijenata sa niskim HDL-holesterolom i praćenja pacijenata na terapiji antihiperlipidemicima.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije apo AI u sklopu lipidnog statusa, neophodno je:

  • da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi,
  • da ne vežba intenzivno najmanje 24h pre vađenja krvi,
  • da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Lipidi sintetisani u jetri i tankom crevu se moraju transportovati do različitih tkiva i organa da bi ostvarili svoje metaboličke funkcije. Zbog svoje hidrofobne prirode oni se transportuju u plazmi u vidu lipoproteinskih čestica. Lipoproteinske čestice se sastoje od jezgra izgrađenog od estara holesterola i triglicerida i omotača izgrađenog od neesterifikovanog holesterola i apoliproteina.

  Lipoproteini se prema svojoj gustini dele u 5 glavnih klasa:

  • hilomikroni
  • lipoproteini-vrlo male gustine (engl. very low-density lipoprotein -VLDL),
  • lipoproteiniintermedijarne gustine (engl. intermediate density lipoprotein -IDL),
  • lipoproteini male gustine (engl. low-density lipoprotein -LDL),
  • lipoproteini-velike gustine (engl. high-density lipoprotein -HDL).

  Apolipoproteini kao proteinske komponente lipoproteina održavaju integritet ovih čestica i omogućavaju njihov metabolizam. Podeljeni su u 5 glavnih grupa i označeni slovima od A do E.

  Apoliprotein AI je glavna proteinska komponenta HDL čestice. HDL holesterol se stvara u jetri i intestinumu i transportuje holesterol iz ekstrahepatičkih tkiva i perifernih ćelija do jetre, gde se dalje metaboliše. Apo AI je takođe kofaktor enzima LCAT (lecitin holesterol aciltransferaza), koji je odgovoran za formiranje holesterol estara u plazmi.

  Određivanje koncentracije apo AI je korisno u predviđanju rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Povećani nivoi apo AI ukazuju na smanjen rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti i obrnuto.

  Smatra se i da snižena koncentracija apoAI predstavlja bolji dijagnostički marker razvoja ateroskleroze nego povećana koncentracija LDL-holesterola i snižena koncentracija HDL-holesterola. Takođe, određivanje apoB i apoAI i izražavanje rezultata kroz odnos ApoB/ApoAI ima veću prediktivnu vrednost nego određivanje pojedinačnih apolipoproteina. Povećan odnos Apo B/Apo AI kod mladih ljudi je potencijalni marker razvoja kardiovaskularnih oboljenja.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Apolipoprotein A-I?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije ApoAI određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti apo AI je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp. 731-805, 2012.
  2. Vélez-Carrasco W, Lichtenstein AH, Barrett PHR, et al. Human apolipoprotein A-I kinetics within triglyceride-rich lipoproteins and high density lipoproteins. Journal of Lipid Research 1999;40:1695–1700.
  3. Tailleux A, Duriez P, Fruchart JC, et al. Apolipoprotein A-II, HDL metabolism and atherosclerosis. Atherosclerosis [serial online] 2002;164:1–13. Available from Elsevier Science Ireland, Ltd.
  4. Jacobs DS, DeMott WR, Grady HJ, et al. Laboratory Test Handbook, 4th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp; 1996:82.
  5. Tietz NW, editor. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1995:68–69.
  6. Riesen WF. Apolipoproteine. In: Thomas L, ed. Labor und Diagnose. 5th ed. Frankfurt 1998:171-190.
  7. Brewer HB, Gregg RE, Hoeg JM, Fojo SS. Apolipoproteins and lipoproteins in human plasma: an overview. Clin Chem 1988;34:B4-B8.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.