LDL-holesterol

LDL-holesterol

 • LDL
Cena u privatnim laboratorijama za LDL-holesterol je od 50 - 360 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje LDL-holesterola (LDL-h) u serumu ili plazmi. Koristi se za procenu rizika za razvoj ateroskleroze i praćenja efikasnosti terapije lekovima koji snižavaju nivo holesterola u krvi.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod određivanja osnovnog lipidnog statusa.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije LDL-holesterola, neophodno je:

  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intenzivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Lipidi sintetisani u jetri i tankom crevu se moraju transportovati do različitih tkiva i organa da bi ostvarili svoje metaboličke funkcije. Zbog svoje hidrofobne prirode oni se transportuju u plazmi u vidu lipoproteinskih čestica. Lipoproteinske čestice se sastoje od jezga izgrađenog od estara holesterola i triglicerida (nepolarni lipidi) i omotača izgrađenog od neesterifikovanog holesterola i apolipoproteina (polarne komponente).

  Lipoproteini se prema svojoj gustini dele u 5 glavnih klasa:

  • hilomikroni,
  • lipoproteini vrlo male gustine (engl. very low-density lipoprotein - VLDL),
  • lipoproteini intermedijarne gustine (engl. intermediate density lipoprotein - IDL),
  • lipoproteini male gustine (engl. low-density lipoprotein - LDL),
  • lipoproteini velike gustine (engl. high-density lipoprotein - HDL).

  LDL je lipoprotein male gustine bogat holesterolom, te mu je transport holesterola glavna funkcija u organizmu. Nastaje u jetri iz VLDL uklanjanjem triglicerida i apolipoproteina. Eliminacija LDL iz plazme i hidroliza do holesterola se odvija u jetri i perifernim tkivima pomoću specifičnih LDL receptora. Preuzimanje LDL-h pomoću receptora je regulisano koncentracijom holesterola u samoj ćeliji i ne dovodi do značajne akumulacije holesterola.

  Povećana koncentracija LDL-h predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za pojavu i razvoj ateroskleroze. Zbog toga se ove lipoproteinske čestice smatraju proaterogenim, štetnim česticama, a holesterol koji je u njihovom sastavu smatra „lošim“ holesterolom.

  U razvoju ateroskleroze ključnu ulogu ima modifikacija LDL čestice, pre svega njeno obogaćivanje sadržajem triglicerida što čini da postaju manje i gušće (male, guste LDL čestice) što im omogućava lakši prolaz iz cirkulacije kroz disfunkcionalan endotel u intimu krvnog suda gde se odvija njihova oksidativna modifikacija. Ovaj proces se ogleda u fizičkoj ili hemijskoj promeni pod uticajem slobodnih radikala (činilaca oksidativnog stresa). Te fizičko-hemijske promene podrazumevaju oksidativnu modifikaciju lipidnog i proteinskog sadržaja ovih čestica što utiče na njihove funkcije i metabolizam. Istovremeno dolazi do utkivljavanja monocita iz krvi odnosno njihovog prolaska između endotelnih ćelija i ulaska u intimu krvnog suda, gde dolazi do njihove transformacije u tkivne makrofage. Modifikovane LDL čestice se preuzimaju alternativnim putem, preko receptora „hvatača“ na makrofagama subendotelnog prostora što dovodi do progresije oštećenja endotela krvnih sudova. Ovaj proces nije kontrolisan negativnom povratnom spregom pa se makrofage prepunjavaju lipidnim sadržajem LDL čestica i tako nastaju tzv. penaste ćelije. Masni depoi unutar zidova krvnih sudova formiraju aterosklerotski plak, postepeno sužavaju lumen krvnog suda i otežavaju cirkulaciju. Ovaj dugotrajan proces se klinički manifestuje u vidu koronarne bolesti (angine pektoris, infarkta miokarda ili iznendane smrti), cerebrovaskularnih bolesti (šloga) i perifernih vaskularnih oboljenja.

  Faktori rizika koji dovode do povećanja koncentracije LDL holesterola su:

  • pušenje,
  • fizička neaktivnost,
  • gojaznost,
  • nezdrava ishrana,
  • hipertenzija,
  • dijabetes melitus,
  • porodična istorija srčanih oboljenja,
  • raniji infarkt miokarda.

  LDL-holesterol se određuje u serumu ili plazmi najčešće u sklopu određivanja osnovnog lipidnog statusa zajedno sa ukupnim holesterolom, trigliceridima i holesterolom u lipoproteinima velike gustine (HDL-h) i to kod:

  • postavljanja dijagnoze poremećaja lipida – dislipidemija,
  • utvrđivanja rizika od kardiovaskularnih oboljenja,
  • praćenja efikasnosti terapije.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  LDL-holesterol?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije LDL određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Koncentracija LDL holesterola se može odrediti direktno ili izračunati preko Friedewaldove formule. Ukoliko laboratorija koristi Friedewaldovu formulu za izračunavanje koncentracije LDL-h i ukoliko je pacijentu vrednost triglicerida veća od 4,50 mmol/L, LDL se ne može izračunati.

   Literatura
  1. Majkić-Singh N. Medicinska biohemija, Beograd, 2006.
  2. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  3. Spasojević-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojević N, Kotur-Stevuljević J, Vekić J. Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  4. Rifai N, Warnick GR, McNamara JR, Belcher JD, Grinstead GF, Frantz Jr ID. Measurement of Low-Density-Lipoprotein Cholesterol in Serum: a Status Report. Clin Chem 1992;38:150-160.
  5. Bachoric P. Measurement of Low-Density-Lipoprotein. 245-263. In: Handbook of Lipoprotein Testing (eds. Rifai, Warnick and Dominiczak), 2nd edition, AACC press, 2000.
  6. Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal 2019; 00: 1-78.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.