Apolipoprotein B

Apolipoprotein B

 • Apo B
Cena u privatnim laboratorijama za Apolipoprotein B je od 387 - 800 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje apolipoproteina B u serumu. Koristi se za procenu rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja i za praćenje terapije antihiperlipidemicima. Značajno je da se odredi koncentracija ovog apolipoproteina kod osoba sa porodičnom istorijom kardiovaskularnih bolesti, radi procene rizika za razvoj ovih bolesti.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  U sklopu određivanja lipidnog statusa, kod detaljnijeg ispitivanja uzroka dislipoproteinemija i praćenja pacijenata na terapiji antihiperlipidemicima.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije apo B u sklopu lipidnog statusa, neophodno je:

  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intenzivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Lipidi sintetisani u jetri i tankom crevu se moraju transportovati do različitih tkiva i organa da bi ostvarili svoje metaboličke funkcije. Zbog svoje hidrofobne prirode oni se transportuju u plazmi u vidu lipoproteinskih čestica. Lipoproteinske čestice se sastoje od jezgra izgrađenog od estara holesterola i triglicerida i omotača izgrađenog od neesterifikovanog holesterola i apoliproteina.

  Lipoproteini se prema svojoj gustini dele u 5 glavnih klasa:

  • hilomikroni,
  • lipoproteini-vrlo male gustine (engl. very low-density lipoprotein -VLDL),
  • lipoproteini intermedijarne gustine (engl. intermediate density lipoprotein -IDL),
  • lipoproteini male gustine (engl. low-density lipoprotein -LDL),
  • lipoproteini-velike gustine (engl. high-density lipoprotein -HDL).

  Apolipoproteini kao proteinske komponente lipoproteina održavaju integritet ovih čestica i omogućavaju njihov metabolizam. Podeljeni su u 5 glavnih grupa i označeni slovima od A do E.

  Svaka klasa lipoproteina sadrži različite apoliproteine u različitom odnosu sa izuzetkom LDL-a koji sadrži samo apo B-100.

  Apo B je proteinska komponenta svih lipoproteinskih čestica, izuzev HDL čestica i postoji u dva oblika i to kao:

  • Apo B-48, koji se stvara u tankom crevu i glavni je apo B sastojak hilomikrona.
  • Apo B-100, koji se stvara u jetri i prisutan je na VLDL, IDL i LDL česticama.

  Apo B-100 je glavni apolipoprotein LDL lipoproteina i omogućava vezivanje ove čestice za LDL receptore koji se nalaze na površini većine ćelija i tako učestvuje u transportu holesterola u ćeliju. Usled poremećaja u metabolizmu, akumulacija intracelularnog holesterola može rezultirati aterosklerotičnim promenama na krvnim sudovima.

  Pošto se 90% plazmatskog apo B-100 nalazi u LDL česticama, određivanje apo B-100 reflektuje u potpunosti koncentraciju LDL-a. Povećana koncentracija apo B-100 signalizira povećanje broja LDL čestica, te se smatra da je povećana koncentracija apo B najbolji marker povećanog rizika za razvoj ateroskleroze, kao i povećanog rizika za razvoj koronarne bolesti i infarkta miokarda.

  Smatra se i da povećana koncentracija apo B predstavlja bolji dijagnostički marker razvoja ateroskleroze nego povećana koncentracija LDL-holesterola i snižena koncentracija HDL- holesterola. Takođe, određivanje apo B i apo AI i izražavanje rezultata kroz odnos Apo B/Apo AI ima veću prediktivnu vrednost nego određivanje pojedinačnih apoliproteina.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Apolipoprotein B?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije apo B određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp. 731-805, 2012.
  2. Majkić-Singh N. Medicinska biohemija, Beograd, 2006.
  3. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  4. Olofsson SO, Bòren J. Apolipoprotein B: a clinically important apolipoprotein which assembles atherogenic lipoproteins and promotes the development of atherosclerosis. J Intern Med 2005;258:395–410.
  5. Beglova N, Blacklow SC. The LDL receptor: how acid pulls the trigger. Trends Biochem Sci 2005;30(6):309–317.
  6. Barter PJ, Ballantyne CM, Carmena R, et al. Apo B versus cholesterol in estimating cardiovascular risk and in guiding therapy: report of the thirty-person/ten-country panel. J Intern Med 2006;259:247–258.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.