Trigliceridi

Trigliceridi

 • TRIG
 • TG
Cena u privatnim laboratorijama za Trigliceridi je od 100 - 360 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje triglicerida u serumu ili plazmi. Primarno se koristi u dijagnozi i tretmanu dislipidemija.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje koncentracije triglicerida se koristi kao pomoć u postavljanju dijagnoze i tretmanu:

  • različitih lipidnih i metaboličkih poremećaja,
  • akutnog i hroničnog pankreatitisa,
  • dijabetes melitusa,
  • ekstrahepatične bilijarne opstrukcije.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije triglicerida, neophodno je:

  • Da prođe najmanje mesec dana od neke traume (infarkt miokarda i sl.).
  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intezivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Trigliceridi predstavljaju glavni depo energije u organizmu. Sinteza triglicerida se odvija u jetri, adipoznom tkivu i intestinumu. U plazmi se nalaze kao:

  • Egzogeni, potiču iz apsorbovanih monoglicerida i masnih kiselina iz hrane i u cirkulaciji se transportuju u vidu lipoproteinskih čestica - hilomikrona
  • Endogeni, stvaraju se u jetri iz glicerola i masnih kiselina i transportuju se u cirkulaciji u vidu lipoproteinskih čestica - VLDL ( very low density lipoprotein).

  Veličina i gustina lipoproteinskih čestica zavisi od sadržaja triglicerida u njima i uglavnom je odraz načina ishrane.

  Koncentracija triglicerida u krvi zavisi od toga kojom brzinom pristižu hilomikroni i VLDL čestice iz tankog creva i kojom brzinom se hidrolizuju u jetri i troše. Narušavanjem nekog od procesa koji učestvuje u održavanju ove dinamičke ravnoteže dolazi do povećanja koncentracije triglicerida u krvi (hipertrigliceridemije).

  Trigliceridi imaju posrednu ulogu u formiranju aterosklerotskog plaka. Oni se razmenjuju između lipoproteinskih čestica i time doprinose povećanoj aterogenosti LDL čestice i smanjenoj protektivnoj ulozi HDL čestice.

  Trigliceridi se određuje u serumu ili plazmi najčešće u sklopu određivanja osnovnog lipidnog statusa zajedno sa ukupnim holesterolom, koncentracijom holesterola u lipoproteinima male gustine (LDL) i lipoproteinima velike gustine (HDL) i to kod:

  • postavljanja dijagnoze genetskih i metaboličkih poremećaja lipoproteina,
  • utvrđivanja rizika od kardiovaskularnih oboljenja,
  • praćenja efekata antihiperlipidemijske terapije.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Trigliceridi?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracija ukupnih triglicerida zavisi od mnogo faktora:

  • starosti,
  • pola,
  • dijete,
  • fizičke aktivnosti,
  • pušenja.

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  3. Spasojević-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojević N, Kotur-Stevuljević J, Vekić J. Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  4. Majkić-Singh N. Medicinska biohemija, Beograd, 2006.
  5. Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal 2019; 00: 1-78.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.