Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja Non-HDL-holesterol

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja Non-HDL-holesterol

 • Faktori rizika
Cena u privatnim laboratorijama za Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja Non-HDL-holesterol je od 1 - 150 din.
 • O analizi

  Grupa testova i faktora za koje je dokazano da kod pacijenta povećavaju rizik za razvoj kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja (infarkta miokarda i šloga).

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Faktori rizika se ispituju kod:

  • Utvrđivanja rizika od kardiovaskularnih oboljenja.
  • Donošenja odluke o potrebnoj terapiji.

 • Priprema

  Pošto određivanje faktora rizika uključuje određivanje lipidnog statusa, neophodno je:

  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intenzivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Faktore rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja (KVB) možemo podeliti na promenljive i nepromenljive. Na promenljive faktore rizika možemo uticati i smanjiti rizik za pojavu KVB, a na nepromenljive ne možemo delovati, ali moramo biti svesni njihovog postojanja u tumačenju rizika.

  U promenljive faktore spadaju:

  • Lipidni faktori (parametri lipidnog statusa)
  • Nelipidni faktori
   • Dijabetes
   • Hipertenzija
   • Pušenje
   • Nepravilna ishrana
   • Alkohol
   • Gojaznost
   • Fizička neaktivnost
   • Trombogeni faktori

  U nepromenljive faktore spadaju:

  • Starost
  • Pol
  • Rasa
  • Genetska predispozicija

  Određivanje lipidnog statusa je najvažniji test koji se koristi u proceni rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. U sklopu osnovnog lipidnog statusa se najčešće određuju:

  • Ukupni holesterol
  • HDL-holesterol
  • LDL-holesterol
  • Trigliceridi

  Lipidni status se koristi da bi se procenio individualni rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti i da bi se pristupilo odgovarajućoj terapiji.

  Pored ovih testova koji se koriste u sklopu osnovnog lipidnog statusa, koriste se i računski parametri koji su iz njih izvedeni i to:

  1. Non-HDL-holesterol (non-HDL-h) dobija se kada se od ukupnog holesterola oduzme HDL-holesterol (holesterol – HDL-h) i predstavlja holesterol koga nose sve lipoproteinske čestice osim HDL, tj. sve aterogene lipoproteinske čestice (LDL, VLDL, IDL) i samim tim je bolji marker rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja jer predstavlja zbir celokupne količine holesterola u proaterogenim lipoproteinima.

  2. Prednosti non-HDL-h su:

   • Lako se izračunava i potrebno je uraditi manje ostalih lipidnih parametara (nije potrebna koncentracija triglicerida),
   • Može se odrediti iz uzoraka koji nisu uzeti natašte, što je posebno prednost kod hospitalizovanih pacijenata.
  3. Holesterol/HDL odnos - dobija se deljenjem koncentracija ukupnog holesterola i HDL-h. Što je ovaj odnos veći, to je veći rizik od razvoja kardiovaskularnih oboljenja i obrnuto.

  Postoje i sledeći testovi koji se na zahtev lekara mogu uraditi da bi se dodatno procenio rizik za razvoj KVB:

  • hsCRP
  • Lp (a)
  • Apo B
  • Apo A-I
  • Lp-LPA2
  • GGT
  • Homocistein
  • Cistatin C
  • Fibrinogen

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja Non-HDL-holesterol?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Faktore rizika koji uključuju: rezultate određivanja lipidnog statusa, porodičnu anamnezu i životni stil interpretirati zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.