Ukupni holesterol

Ukupni holesterol

 • CHOL
 • HOL
Cena u privatnim laboratorijama za Ukupni holesterol je od 100 - 360 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje holesterola u serumu ili plazmi. Primarno se koristi u dijagnozi i tretmanu metaboličkih poremećaja lipida i lipoproteina.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod određivanja osnovnog lipidnog statusa.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije holesterola, neophodno je:

  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intezivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Holesterol je lipidna komponenta, steroidne strukture. Sintetiše se u svim tkivima u organizmu, ali najviše u jetri i tankom crevu. Neophodan je za normalnu funkciju svih ćelija organizma, prekursor je sinteze žučnih kiselina i svih steroidnih hormona (polnih hormona i hormona nadbubrežne žlezde).

  Organizam pored endogene sinteze (tokom koje se sintetiše 60-80% ukupnog holesterola), neophodnu količinu holesterola obezbeđuje apsorpcijom iz unete hrane.

  Normalan metabolizam holesterola održavaju brojni, složeni mehanizmi. Narušavanjem nekog od ovih regulatornih mehanizama dolazi do prekomerne akumulacije holesterola u organizmu, koji se putem krvi direktno taloži u subendotelnom prostoru koronarnih arterija, cerebralnih i perifernih krvih sudova. Ovi masni depoi unutar zidova krvnih sudova formiraju aterosklerotski plak, postepeno sužavaju lumen krvnog suda i otežavaju cirkulaciju. Ovaj proces traje tokom celog života, počinje još u ranom detinjstvu i nekad prođe više dekada života pre nego što se klinički manifestuje kao koronarna bolest (infarkt miokarda, angina pektoris), cerebrovaskularna oboljenja (moždani udar) i perifernih vaskularnih oboljenja.

  Holesterol se određuje u serumu ili plazmi najčešće u sklopu merenja osnovnog lipidnog statusa zajedno sa koncentracijom triglicerida, koncentracijom holesterola u lipoproteinima male gustine (LDL-h) i koncentracijom holesterola u lipoproteinima velike gustine (HDL) i to kod:

  • postavljanja dijagnoze poremećaja lipida-dislipidemija,
  • utvrđivanja rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja,
  • praćenje efekata antihiperlipidemijske terapije.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Ukupni holesterol?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracija ukupnog holesterola zavisi od više različitih faktora:

  • starosti,
  • pola,
  • dijete,
  • fizičke aktivnosti,
  • pušenja.

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  3. Spasojević-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojević N, Kotur-Stevuljević J, Vekić J. Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  4. Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal 2019; 00: 1-78.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.