Dopamin

Dopamin

Cena u privatnim laboratorijama za Dopamin je od 800 - 3600 din.
 • O analizi

  Dopamin spada u grupu kateholamina, hormona koji se sintetišu u srži nadbubrežnih žlezda. Ovaj test se primarno koristi za postavljanje dijagnoze feohromocitoma, neuroblastoma i paraganglioma u sklopu određivanja drugih kateholamina (frakcija kateholamina, slobodni kateholamini). Visok krvni pririsak praćen jakom glavoboljom, ubrzanim radom srca i preznojavanjem su simptomi koji će uputiti lekara da zatraži izvođenje ovog testa. Test izbora za dijagnozu ovih oboljenja su metanefrini, stabilni metaboliti pojedinačnih kateholamina (dopamin, epinefrin-adrenalin i norepinefrin-noradrenalin).

 • Uzorak

  Plazma i 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Kateholamini i njihovi metaboliti se određuju kao pomoć pri postavljanju dijagnoze feohromocitoma, neuroblastma i paraganglioma.

 • Priprema

  Krv vaditi nakon perioda noćnog gladovanja.

  Pacijenti koji su na terapiji metildopom i lekovima na bazi epinefrina (lekovi za sinuse, kašalj, kapi za nos, bronhodilatatori) ne bi trebalo da uzimaju terapiju pre vađenja krvi, ali tek nakon konsultacije sa lekarom.

  Krv treba vaditi pacijentu nakon perioda mirovanja od minimum 30 minuta.

  Pre sakupljanja urina, uzeti uputstvo za sakupljanje 24h urina u laboratoriji.

 • Detaljan opis

  Dopamin, zajedno sa noradrenalinom (norepinefrinom) i adrenalinom (epinefrinom) spada u grupu jedinjenja koja se zovu kateholamini.

  Kateholamini kontrolišu mnoge telesne funkcije:

  • fine mišićne pokrete, koordinaciju tela i ravnotežu,
  • memoriju, emocije i ponašanje,
  • metabolizam, glad, žeđ, temperaturu, reprodukciju i krvni pritisak.

  Glavno mesto sinteze kateholamina su mozak, hromafinske ćelije srži nadbubrežne žlezde i simpatički neuroni. Male količine su normalno prisutne u krvi i u urinu. Većina kateholamina koji se stvaraju u organizmu, fiziološki ili usled oboljenja, metabolički se inaktiviraju i zatim se njihovi metaboliti izlučuju putem urina. Spontani manjak kateholamina nije poznat kao bolest, ali prekomernu sintezu mogu uzrokovati tumori kao što su feohromocitom i neuroblastom što dovodi do posledične hipertenzije (trajne ili paroksizmalne).

  Indikacije za određivanje koncentracije kateholamina u plazmi i urinu, posebno kod osoba mlađih od 40 godina su:

  • hipertenzija koja ne reaguje na terapiju,
  • uporne glavobolje,
  • znojenje,
  • često povećana temperatura,
  • ubrzan rad srca,
  • tremor.

  Kod asimptomatskih pacijenta kod kojih je već detektovan neuroendokrini ili tumor nadbubrežne žlezde, ili onih koji imaju porodičnu predispoziciju za razvoj feohromocitoma, takođe lekar može tražiti određivanje kateholamina u krvi ili urinu.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Dopamin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni odmah tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije dopamina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti dopamina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 851-894, 2012.
  2. Hernandez FC, Sanchez M, Alvarez A, et al: A five-year report on experience in the detection of pheochromocytoma. Ann Intern Med 2000;33:649-655.
  3. Pacak K, Linehan WM, Eisenhofer G, et al: Recent advances in genetics, diagnosis, localization, and treatment of pheochromocytoma. Ann Intern Med 2001;134:315-329
  4. Alexander F: Neuroblastoma. Urol Clin North Am 2000;27:383-392.
  5. Lenders JW, Pacak K, Walther MM, et al: Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: which test is best? JAMA 2002;287:1427-1434

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.