RF - Reumatoidni faktor

RF - Reumatoidni faktor

 • RF
Cena u privatnim laboratorijama za RF - Reumatoidni faktor je od 300 - 1200 din.
 • O analizi

  Ovaj test se koristi za kvantitativno određivanje autoantitela koja su poznata pod nazivom reumatoidni faktor, čija vrednost raste u zapaljenskim procesima kao što su: reumatske bolesti (reumatoidni artritis-RA), hronične infekcije ili autoimuna oboljenja (Sjögren sindrom ili Lupus eritematosus).

 • Uzorak

  Serum. LI-, Na-heparin/EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze i klasifikacije reumatoidnog artritisa (RA).

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Reumatoidni faktor pripada heterogenoj grupi autoantitela protiv antigena lociranih na Fc regionu IgG molekula. Ovakav, izgrađeni kompleks, doprinosi razvoju zapaljenskog procesa. Reumatoidni faktor se koristi za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa (RA), ali se povišene vrednosti vezuju i za druga reumatska i nereumatska inflamatorna stanja. Povećan nivo reumatoidnog faktora je nađen i kod klinički zdravih ljudi, preko 60 godina starosti. Prema Američkom koledžu za reumatologiju, ovaj parametar predstavlja ključni faktor za klasifikaciju reumatoidnog artritisa.

  Reumatoidni artritis je hronična, sistemska autoimuna bolest koja izaziva inflamaciju, bol, ukočenost i destruktivne promene na zglobovima na šakama, nogama i drugim zglobovima na telu. Oboljenje može pogoditi osobe bilo koje starosne dobi, ali se najčešće razvija između 40. i 60. godine života i u 75% slučajeva pogađa žene. Tok i prognoza bolesti variraju od slučaja do slučaja. Bolest se može javiti i napredovati brzo ili sporo. Kod nekih ljudi je zabeleženo da se nakon remisije od nekoliko godina, bolest potpuno povukla. Nelečena bolest brzo napreduje, skraćuje životni vek čoveka i može potpuno onesposobiti osobu za normalno funkcionisanje.

  Test za određivanje RF ima nisku osetljivost i specifičnost i može biti negativan kod osoba koje imaju RA, kao i da bude pozitivan kod osoba koje nemaju RA. Kako RF može biti povišena i u drugim inflamatornim stanjima, uz njega se koriste i drugi parametri (antitela protiv citrulinisanog peptida – CCP, antinuklearna antitela), koji imaju mnogo višu dijagnostičku specifičnost od RF-a.

  Test kojim se vrši određivanje reumatoidnih faktora je prvi test koji je korišćen za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa, kao i za razlikovanje od ostalih oblika artritisa i drugih inflamatornih oboljenja. Test kojim se vrši kvantifikacija reumatoidnog faktora se bazira na imunoturbidimetriji. Stepen zamućenja koji se meri na 572 nm je posledica reakcije reumatoidnih faktora u serumu osobe i denaturisanih IgG antitela koja su adsorbovana na površini lateks čestica, a nalaze se u reagensu.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  RF - Reumatoidni faktor?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije RF određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti RF je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva maligniteta. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988;31:315-324.
  2. Bablok W et al. General Regression Procedure for Method Transformation. Clin Chem Biochem 1988; 26:783-790.
  3. Bampton JL, Cawston TE, Kyle MV, Hateleman BL. Ann Rheum Dis 1985;44:379-383.
  4. Bartfied H. Distribution of rheumatoid factor activity in non-rheumatoid states. Ann NY Acad Sci 1969;168:30-40.
  5. Borque L, Barozzi D, Ferrari L et al. The determination of Rheumatoid Factors by an immunoturbidimetric assay on Boehringer Mannheim/Hitachi analysis Systems. Klin Lab 1994;40:445-453.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.