ASO - Anti-streptolizin o antitela

ASO - Anti-streptolizin o antitela

 • ASTO
Cena u privatnim laboratorijama za ASO - Anti-streptolizin o antitela je od 300 - 1000 din.
 • O analizi

  Analiza za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa kao posledica infekcije streptokokom grupe A.

 • Uzorak

  Serum. Plazma.

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje anti-streptolizin O je indikovano kod sumnje na postojanje reumatoidne groznice/ reumatodinog artritisa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Veliki broj bakterijskih antigena je identifikovan kao deo kulture streptokoka grupe A. Ovi ekstracelularni produkti su u najvećoj meri enzimski proteini i uključuju: streptolizin O, streptokinazu, hijaluronidaze, dezoksiribonukleaze (DNkaze A, B, C, D) i nikotinamid adenin nukleotidaze.

  Infekcije streptokokom grupe A su jedinstvene pošto postoji velika šansa da ovakve infekcije budu praćene ozbiljnim nepurulentnim komplikacijama u vidu reumatske groznice i glomerulonefritisa. Reumatska groznica se povezuje sa infekcijom kod određenih reumatogenih serotipova (M, M3, M5, M6, M18, M19), dok se za glomerulonefritis vezuju drugi nefritogeni serotipovi (M2, M1, M49, M57, M59, M60).

  Glomerulonefritis i reumatska groznica se javljaju nakon infekcije, nakon perioda inkubacije, tokom kog je pacijent asimptomatičan. Inkubacioni period za glomerulonefritis je prosečno 15 dana, dok je za reumatsku groznicu oko 20 dana.

  Antistreptolizin O (ASTO, ASO) se za dijagnozu akutne streptokokne infekcije iz grupe A retko koristi, osim kada je pacijent primao antibiotike koji bi interferirali sa određivanjem testa (davali lažno negativne rezultate). Ograničenja testa postoje kod postavljanja dijagnoze neposredno nakon upotrebe antibiotske terapije. Lažno visoki titri se mogu videti u serumima koji su kontaminirani pojedinim bakterijskim sojevima i kod pacijenata sa bolešću jetre, gde prisustvo visokih koncentracija lipoproteina mogu maskirati rezultate. Iako je anti streptolizin O test jako pouzdan, dodatna analiza anti-DNkaze je indikovana iz dva razoga:

  1. ASTO odgovor nije univerzalan. Povišen ASTO titar je prisutan u serumu 85% osoba sa reumatskom groznicom, dok u 15% slučajeva titar ostaje normalan. Isto važi i za druge testove sa streptokoknim antitelima (veliki procenat pacijenata sa negativnim rezultatima jednog testa će imati pozitivne retultate drugog testa). Stoga, procenat lažno negativnih rezultata se smanjuje kombinacijom više testova.
  2. Infekcije kože, nasuprot infekcijama grla se povezuju sa niskim titrom ASTO. Pacijenti sa infekcijom kože nakon akutnog glomerulonefritisa (post-impetigo) imaju izmenjen imuni odgovor na streptolizin O. Za takve pacijente preporuka je određivanje anti-DNkaze B.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ASO - Anti-streptolizin o antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Titar anti-streptolizin O antitela određen testovima različitih proizvođača može varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Titar anti-streptolizin O antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Ayoub EM, Harden E: Immune response to streptococcal antigens: diagnostic methods. In Manual of Clinical and Laboratory Immunology. Fifth edition. Edited by NR Rose, EC de Marco, JD Folds, et al. Washington, DC, ASM Press, 1997.
  2. Spaun J, Bentzon MW, Larson SO, et al. International Standard for Antistreptolysin-O. Bull. Wld.Hlth. Org. 1961;24:271–279.
  3. Galvin JP, Looney CE, Leflar CC, et al. Particle enhanced photometric immunoassay systems. Clinical laboratory assays: new technology and future directions, Nakamura EM, Dito WR, Tucker ES III, eds., New York: Masson Publishing, 1983;73–95.
  4. McCusker MD, Lamont J, Fitzgerald SP. Incidence of elevated rheumatoid factor and anti-streptolysin O titers from suspected rheumatoid arthritis assessed using new quantitative latex enhanced assays. Proc. XVI International Congress Clin.Chem. 1996; 468.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.