HCT - Hematokrit

HCT - Hematokrit

 • Hct
Cena u privatnim laboratorijama za HCT - Hematokrit je od 80 - 180 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje hematokrita u sklopu određivanja kompletne krvne slike.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  Kod određivanja hematokrita u sklopu određivanja kompletne krvne slike u cilju praćenja oboljenja i stanja koja pogađaju eritrocite (anemija i policitemija).

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Krv je telesna tečnost koja cirkuliše krvnim sudovima. Sastoji se od krvne plazme u kojoj se nalaze rastvoreni ćelijski elementi: leukociti, eritrociti i trombociti. Hematokrit predstavlja odnos volumena eritrocita i volumena svih ostalih komponenti zajedno, takozvane pune krvi. Hematokrit se izražava u procentima (%) ili kao hematokritska frakcija.

  Hematokrit predstavlja brz način za evaluaciju broja eritrocita. Danas se određuje na hematološkim brojačima (direktno ili se računa) u sklopu određivanja kompletne krvne slike. Najveći broj hematoloških brojača određuje hematokrit iz broja eritrocita i MCV (prosečne zapremine eritrocita).

  HCT = MCV * broj eritrocita

  Ovako dobijen hematokrit se naziva hematokritna vrednost. Hematokrit se interpretira zajedno sa hemoglobinom i tako odražavaju relativnu koncentraciju hemoglobina tj. eritrocita u uzorku krvi, osim u retkom slučaju abnormalnog povećanja MCHC, kada variraju istovremeno.

  Hematokrit reflektuje i broj eritrocita i njihovu zapreminu (MCV-prosečna zapremina eritrocita). Ako se smanji broj eritrocita usled smanjene produkcije eritrocita u koštanoj srži, krvarenja ili povećane destrukcije eritrocita,vrednost hematokrita će se smanjiti i obrnuto - ako se poveća broj eritrocita, hematokrit će rasti. Smanjenje broja eritrocita zajedno sa smanjenjem hematokrita ukazuje na anemiju.

  Neki od uzroka nastanka anemije su:

  • Trauma
  • Destrukcija eritrocita (hemolitička anemija, hemoglobinopatije, talasemije, abnormalnosti membrane eritrocita, defekti enzima u eritrocitu)
  • Iznenadna (akutna) ili hronična krvarenja (npr. iz digestivnog trakta, usled pucanja čira, polipa, kancera kolona; iz uterusa kod žena - obilna menstrualna krvarenja)
  • Deficijencija vitamina B12 ili folne kiseline, koji su potrebni za sazrevanje eritrocita
  • Oštećenje koštane srži (dejstvo otrova, hemioterapija, zračenje, infekcija, lekovi)
  • Oboljenja koštane srži (leukemija, multipli mijelom, mijelodisplastični sindrom, limfom)
  • Hronične inflamatorne bolesti i stanja
  • Bubrežna insuficijencija (oboljenja bubrega dovode do smanjene produkcije eritropoetina, hormona koji stvaraju bubrezi, a čija je uloga stimulacija produkcije eritrocita u koštanoj srži)

  Povećanje broja eritrocita zajedno sa povećanjem hematokrita će rezultovati policitemijom. Neki od uzroka nastanka policitemije su:

  • Dehidratacija
  • Oboljenja pluća (stanja u kojima je disanje otežano)
  • Kongenitalna oboljenja srca
  • Tumor bubrega
  • Pušenje
  • Genetska oboljenja
  • Policitemija rubra vera

  Kod ispitivanja poremećaja u broju eritrocita, pored parametara koji se određuju pregledom kompletne krve slike, lekar može tražiti i dodatne testove radi postavljanja dijagnoze:

  • Periferni razmaz krvi
  • Broj retikulocita/razmaz retikulocita
  • Koncentracija gvožđa, TIBC, UIBC, saturacija transferina
  • Koncentracija vitamina B12 i folne kiseline
  • Ispitivanje punktata koštane srži

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HCT - Hematokrit?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Rezultate hematoloških parametara treba tumačiti kada je to moguće u odnosu na prethodni rezultat pacijenta, a ne u odnosu na sam referentni interval.

  Koncentracija hematokrita zavisi od pola i starosti:

  • U trudnoći zbog hipervolemije smanjuje se vrednost hematokrita.
  • Žene imaju manji broj crvenih krvnih zrnaca i nižu koncentraciju hemoglobina i hematokrita nego muškarci.
  • Novorođenčad imaju višu vrednost hematokrita zbog prisustva makrocita

   Literatura
  1. Petrović V. Miroljub, Laboratorijska hematologija, Beograd, 2002.
  2. Dopsaj V. i sar. Osnove laboratorijske dijagnostike i lečenja anemija, Beograd 2006
  3. Wintrobe's Clinical Hematology. 12th ed. Greer J, Foerster J, Rodgers G, Paraskevas F, Glader B, Arber D, Means R, eds. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins: 2009, Pp 3-4.
  4. Harmening D. Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, Fifth Edition. F.A. Davis Company, Philadelphia, 2009, Pp 771-773.
  5. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22nd ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2011, Pp 512-513, 557-599.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.