HGB - Hemoglobin

HGB - Hemoglobin

 • Hgb
Cena u privatnim laboratorijama za HGB - Hemoglobin je od 55 - 180 din.
 • O analizi

  Hemoglobin se određuje u sklopu određivanja kompletne krvne slike (KKS) i rezultati se interpretiraju zajedno sa rezultatima eritrocita i hematokrita.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  U sklopu određivanja kompletne krvne slike, kod sumnje na stanja koja dovode do smanjenja ili povećanja koncentracije hemoglobina (anemija i policitemija).

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Hemoglobin je protein koji sadrži dvovalentno gvožđe, čini 90% suve materije eritrocita i daje im karakterističnu crvenu boju. Hemoglobin omogućava eritrocitu da u plućima veže kiseonik i prenese ga do tkiva, a prolaženjem kroz tkivne kapilare kiseonik se velikim delom oslobodi iz hemoglobina i prelazi u ćelije. Takođe, omogućava transport male količine ugljen-dioksida od tkiva do pluća i tako omogućava njegovu eliminaciju i samim tim omogućava održavanje stalne koncentracije vodonikovog jona u krvi. Da bi se obezbedila normalna sinteza hemoglobina neophodno je da se u citoplazmi eritrocita nalaze dovoljne količine:

  • Vitamina B12
  • Folne kiseline
  • Gvožđa
  • Vitamina B6
  • Vitamina C
  • Kobalta
  • Cinka
  • Bakra

  Hemoglobin se određuje u sklopu određivanja kompletne krvne slike (KKS) i rezultati se interpretiraju zajedno sa rezultatima eritrocita i hematokrita.

  Razna stanja i oboljenja koja utiču na broj eritrocita posledično utiču i na koncentraciju hemoglobina u krvi. Generalno, nivo hemoglobina i hematokrita raste kada raste broj eritrocita, a opada kada opada produkcija eritrocita u koštanoj srži, kod hemoliznih anemija kada dolazi do raspadanja eritrocita i kod obilnih krvarenja.

  Smanjenje broja eritrocita, hemoglobina i hematokrita rezultuje anemijom. Neki od uzroka nastanka anemije su:

  • Trauma
  • Destrukcija eritrocita (hemolitička anemija, hemoglobinopatije, talasemije, abnormalnosti membrane eritrocita, defekti enzima u eritrocitu)
  • Iznenadna (akutna) ili hronična krvarenja (npr. iz digestivnog trakta, usled pucanja čira, polipa, kancera kolona; iz uterusa kod žena - obilna menstrualna krvarenja)
  • Deficijencija vitamina B12 ili folne kiseline, koji su potrebni za sazrevanje eritrocita
  • Oštećenje koštane srži (dejstvo otrova, hemioterapija, zračenje, infekcija, lekovi)
  • Oboljenja koštane srži (leukemija, multipli mijelom, mijelodisplastični sindrom, limfom)
  • Hronične inflamatorne bolesti i stanja
  • Bubrežna insuficijencija (oboljenja bubrega dovode do smanjene produkcije eritropoetina, hormona koga stvaraju bubrezi, a čija je uloga stimulacija produkcije eritrocita u kostnoj srži)

  Povećanje broja eritrocita, nivoa hemoglobina i hematokrita dovodi do policitemije. Neki od uzroka nastanka policitemije su:

  • Dehidratacija
  • Oboljenja pluća (stanja u kojima je disanje otežano)
  • Kongenitalna oboljenja srca
  • Tumor bubrega
  • Pušenje
  • Genetska oboljenja
  • Policitemija rubra vera

  Hematološki analizatori direktno određuju broj eritrocita (RBC), hemoglobin i prosečnu zapreminu eritrocita (MCV). Da bi se dobila potpunija informacija o stanjima koja pogađaju eritrocite, u sklopu KKS određuju se i eritrocitni indeksi. U eritrocitne indekse spadaju MCV, MCH i MCHC.

  MCV (engl. mean cell volume) - prosečna zapremina eritrocita predstavlja odnos hematokrita i broja eritrocita.

  Povećan je kod:

  • Makrocitne anemije (megaloblastne i nemegaloblastne)

  Snižen je kod:

  • Mikrocitne anemije

  MCH (engl. mean cell hemoglobin content) - prosečna količina hemoglobina u eritrocitu predstavlja odnos koncentracije hemoglobina i broja eritrocita.

  Povećan je kod:

  • Makrocitne anemije
  • Novorođenčadi

  Snižen je kod:

  • Mikrocitne i normocitne anemije

  MCHC (engl. mean cell hemoglobin concentration) - prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu predstavlja odnos koncentracije hemoglobina i hematokrita.

  Povećan je kod:

  • Sferocitoze
  • Novorođenčadi
  • Dehidratacije

  Snižen je kod:

  • Deficijencije gvožđa
  • Mikrocitne anemije
  • Hroničnog gubitka krvi
  • Nekih talasemija

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HGB - Hemoglobin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Rezultate hematoloških parametara treba tumačiti, kada je to moguće, u odnosu na prethodni rezultat pacijenta, a ne u odnosu na sam referentni interval.

  Koncentracija hemoglobina zavisi od pola, rase i starosti:

  • U trudnoći zbog povećanja volumena ekstracelularne tečnosti dolazi do fiziološke anemije.
  • Žene imaju manji broj crvenih krvnih zrnaca i nižu koncentraciju hemoglobina nego muškarci.
  • Novorođenčad imaju visoku koncentraciju hemoglobina zbog povećanog parcijalnog pritiska kiseonika u toku intrauterinog života.

   Literatura
  1. Petrović V. Miroljub, Laboratorijska hematologija, Beograd, 2002.
  2. Wintrobe's Clinical Hematology. 12th ed. Greer J, Foerster J, Rodgers G, Paraskevas F, Glader B, Arber D, Means R, eds. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins: 2009, Pg 4.
  3. Harmening D, Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, Fifth Edition, F.A. Davis Company, Philadelphia, 2009, Pp 70, 771.
  4. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22nd ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2011, 510-512, 557-599.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.