EOS - Eozinofili

EOS - Eozinofili

 • EOS
Cena u privatnim laboratorijama za EOS - Eozinofili je od 147 - 1350 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje broja eozinofila u sklopu određivanja diferencijalne leukocitarne formule kod sumnje na alergijska stanja. Eozinofili su podvrsta leukocita (ćelije krvi bele krvne loze) koje učestvuju u odbrani organizma od parazita i u alergijskim oboljenjima. Povećanje broja eozinofila se javlja u velikom broju oboljenja i ukazuje na specifičnu aktivaciju imunskog sistema pod uticajem parazita ili različitih alergena.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  Test se koristi za određivanje broja eozinofila u sklopu određivanja diferencijalne leukocitarne formule kod sumnje na alergijska stanja.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Eozinofili predstavljaju segmentirane granulocite koji u svojoj svetloružičastoj citoplazmi imaju granule koje se boje eozinom (kiselom bojom), po kojoj su i dobili ime.

  Eozinofili su najveće efektorske ćelije u imunskom sistemu. Imaju delotvornu ulogu u odbrani organizma protiv nematoda i ostalih uzročnika parazitarnih infekcija. Takođe predstavljaju aktivne učesnike mnogobrojnih tipova imunološkog odgovora, gde mogu biti oštećeni kao deo zapaljenskog procesa koji se razvija tokom alergijskih oboljenja.

  Akumulacija eozinofila i neodgovarajuća aktivacija su odgovorni za simptome i patologiju alergijske astme. Eozinofili čine prosečno 0,5-1,0 % ukupnih leukocita kod zdravih osoba, dok kod osoba koje razviju alergijsku reakciju njihov broj poraste i do 3-5% broja ukupnih leukocita, a može biti i veći kod osoba izloženih parazitskim crvima.

  Eozinofili imaju brojne receptore koji im omogućavaju da odgovore na mnoštvo citokina, hemokina i lipidnih medijatora. U zapaljenju, eozinofili se mobilišu iz krvi u tkiva do mesta inflamacije. Nakon aktivacije oni otpuštaju brojne inflamatorne medijatore. Citotoksični proteini (MBP, ECP, EDN i EPO) su karakteristični za eozinofile i igraju važnu ulogu u odbrani protiv ekstracelularnih parazitskih infekcija, ali takođe mogu izazvati i prekomerno oštećenje tkiva u alergijskim stanjima.

  Eozinofili se određuju zajedno sa ostalim vrstama leukocita u sklopu diferencijalne leukocitarne formule i kompletne krvne slike. Rezultat se izražava kao relativan (%) i apsolutan broj.

  Apsolutan broj eozinofila = (ukupan broj Le x % eozinofila)/100

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  EOS - Eozinofili?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Rezultate hematoloških parametara treba tumačiti, kada je to moguće, u odnosu na prethodni rezultat pacijenta, a ne u odnosu na sam referentni interval.

   Literatura
  1. Petrović V. Miroljub, Laboratorijska hematologija, Beograd, 2002.
  2. Buckland K. Eosinophils, Imperial College London, British Society for Immunology, UK, 2016.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.