Litijum

Cena u privatnim laboratorijama u Srbiji za Litijum je od 230 - 900

Litijum

 • Li
 • Lith
 • O analizi

  Test se koristi za praćenje terapije pacijenata sa bipolarnim poremećajima, uključujući rekurentne epizode manije i depresije, kao i za procenu litijumske toksičnosti.

 • Uzorak

  Serum.

  K2 EDTA, Na - heparin- plazma.

 • Kada se ispituje?

  Kontrolisanje nivoa litijuma u krvi je indikovano otprilike nakon jedne nedelje od početka terapije. Zbog uskog terapijskog opsega neophodne su redovne kontrole nivoa leka u serumu ili plazmi.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Litijum je u širokoj upotrebi kao terapija maničnih depresivnih psihoza. Kada je primenjen kao litijum karbonat, potpuno se apsorbuje u gastrointestinalnom traktu. Litijum se distribuira slobodan u krvi, ne vezujući se za proteine plazme. Najviši serumski nivo je 2 do 4 sata nakon oralne doze. Poluživot u serumu je 48 do 72 sata i eliminiše se putem bubrega (ekskrecija odgovara količini natrijuma). Smanjenje bubrežne funkcije može produžiti vreme eliminacije. Litijum deluje povećavajući preuzimanje neurotransmitera, što izaziva sedativno dejstvo na centralni nervni sistem. Koncentracije litijuma u serumu se mere u cilju određivanja terapije i sprečavanja toksičnog dejstva. Rani simptomi intoksikacije uključuju:

  • apatiju,
  • usporenost,
  • pospanost,
  • letargiju,
  • teškoće u govoru,
  • nepravilan tremor,
  • miokloničke trzaje,
  • mišićnu slabost,
  • ataksiju.

  Nivoi viši od 1,5 mmol/L (12 sati nakon uzimanja leka) ukazuju na značajan rizik od intoksikacije.

  Litijum se merio koristeći plamenu emisionu fotometriju, atomsku apsorpcionu spektrometriju, ili jon-selektivne elektrode. Ove metode zahtevaju specifičnu sofisticiranu opremu. Dostupni su i testovi koji se zasnivaju na kolorimetrijskom određivanju.

  Litijum menja intraneuronski metabolizam kateholamina nepoznatim mehanizmom. Koristi se da suprimira maničnu fazu manično-depresivne psihoze.

  Koncentracije litijuma i pojava neželjenih efekata se povećavaju sa gubitkom soli i vode iz organizma, što se dešava kod primene dijetetskog režima isključivanjem unosa soli, prilikom prekomernog znojenja ili prilikom povraćanja ili dijareje, bilo koje etiopatogeneze.

 • Snižene vrednosti

  Terapijski opseg litijuma je postavljen na 0,5 do 1,2 mmol/L. U okviru ovog opsega većina ljudi ne reaguje ispoljavajući simptome toksičnosti. Snižene vrednosti označavaju primenu neadekvatne doze leka, koji ne ostvaruje svoj terapijski efekat.

  Povišene vrednosti

  Toksičnost, zbog povišene koncentracije litijumovih soli u krvi, se manifestuje ataksijom, nerazgovetnim govorom i konfuzijom. Kako koncentracija litijuma u krvi jako varira s vremenom od trenutka primene leka, kontrolu nivoa litijuma bi trebalo obavljati u isto vreme, preporučljivo 8 do 12 h od poslednje primenjene doze.

  Znaci intoksikacije:

  Fizički:

  • usporenost,
  • gubitak motivacije,
  • povećana iritabilnost,
  • unutrašnji nemir,
  • poremećaj u memoriji,
  • poremećaji u orijentaciji,
  • stanje konfuzije.

  • tremor,
  • dizartrija,
  • nistagmus,
  • vrtoglavica,
  • ataksija,
  • hiperrefleksija,
  • mišićne fascikulacije i fibrilacije,
  • diskinezija.

  Intestinalni:

  • stomačni grčevi,
  • dijareja.

  Bubrežni:

  • oligurija,
  • anurija,
  • šok,
  • žeđ.

  Napomena

  Koncentracije litijuma određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti litijuma je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Gelenberg AJ, Kane JM, Kekller MB, et al: Comparison of standard and low serum levels of lithium for maintenance treatment of bipolar disorder. N Engl J Med 1989;321:1489-1493
  2. Lithium Product Monograph, Physicians' Desk Reference (PDR). 61st edition. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2007
  3. “Monitoring of Lithium“ Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 631-632 (ISBN 0-7216-8634-6).
  4. B. Rumbelow and M. Peake „Performance of a novel spectrophotometric lithium assay on a routine biochemistry analyser”, Ann Clin Biochem 2001; 38: 684-686.
  5. „Laborparameter Lithium”, MTA Dialog 1 (2005): 29.
  6. Use of Anticoagulants in Diagnostic Investigations. WHO Publication HO/DIL/LAB 99.1 Rev.2. Jan. 2002.
  7. Infinity Lithium Liquid Stable Reagent, Thermo Electron Corporation, P/N: PI660040en.02 Revised December 2003.
  8. Judd LL: The therapeutic use of psychotropic medications: lithium and other mood-normalizing medications. In Harrison's Principles of Internal Medicine. 12th edition. Edited by JD Wilson, E Braunwald, KJ Isselbacher, et al. New York, McGraw-Hill Book Company, 1991, pp 2141-2143

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.