Urin 24h - Totalni proteini

Urin 24h - Totalni proteini

 • U24h - TP
Cena u privatnim laboratorijama za Urin 24h - Totalni proteini je od 100 - 700 din.
 • O analizi

  Totalni proteini u urinu je test koji se koristi za određivanje koncentracije ukupnih proteina koji se izluče putem urina u cilju dijagnostifikovanja proteinurije, koja može ukazati na bolest bubrega.

 • Uzorak

  24 h urin.

 • Kada se ispituje?

  • Sumnja na bolest bubrega
  • Procena bubrežne bolesti
  • Ispitivanje glomerularne filtracije
  • Određivanje uzroka renalne proteinurije

 • Priprema

  Dan pre početka prikupljanja urina potebno je adekvatno se hidrirati (popiti oko 1,5 L vode).

  Urin skupljati u plastičnu bocu i držati na hladnom mestu tokom čuvanja.

  Odbaciti prvi jutarnji urin i zapisati vreme kao početak prikupljanja.

  Urin skupljati do narednog jutra uključujući i prvi jutarnji urin tog dana.

  Nakon završetka ciklusa od 24 h uzorak odneti u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Bubrezi, jedan od ključnih organa u čovekovom telu, se sastoje od nefrona (osnovna funkcionalna jedinica bubrega), koji filtriraju otpad, toksine, višak vode iz krvi i održavaju nivoe elektrolita. Usled strukturnih oštećenja bubrega dolazi do narušavanja njihove funkcije i propustljivosti za velike molekulske strukture kao što su proteini, srednje i velike molekulske mase, koji se normalno ne nalaze u urinu. Pojava proteina u urinu naziva se proteinurija. Veća stopa proteinurije korelira sa pogoršanjem oštećenja bubrega. Stoga, merenje količine proteina u urinu igra ključnu ulogu u svakoj dijagnostičkoj proceni bolesti bubrega.

  Proteinurija je uobičajena karakteristika hronične bolesti bubrega, osobe sa većom vrednosti proteina u urinu su u većem riziku od opadanja brzine glomerularne filtracije (glomerul – mreža kapilara nefrona u kojima se prečišćava (filtrira) krv), odnosno progresije u završnu fazu bubrežne bolesti.

  Kvantitativna procena izlučivanja proteina u urinu je ključna kod pacijenata sa proteinurskom bolesti bubrega. Koncentracija proteina u 24 h urinu se smatra zlatnim standardom za merenje izlučivanja proteina.

  Pored proteinurije koja nastaje usled bubrežnih bolesti, uzrok nastanka proteinurije mogu biti razna prerenalna („pre bubrega“) i postrenalna („posle bubrega“) stanja.

  Prerenalna proteinurija nastaje usled pojačanog stvaranja i povećane koncentracije proteina male molekulske mase u krvi, dok je funkcija bubrega očuvana. Uzrok nastanka mogu biti:

  • srčana oboljenja
  • smanjen protok krvi kroz bubrege
  • hipertenzija
  • jaka anemija
  • miksedem (karakteristično stanje koje nastaje usled smanjenja nivoa hormona štitaste žlezde).

  Poseban oblik prerenalne proteinurije predstavljaju Overflow proteinurije gde se u krvi usled patoloških procesa stvaraju velike količine proteina koje prevazilaze sposobnost bubrega da ih vrati nazad u krvotok, što je normalna funkcija bubrega, odnosno prevazilaze resorptivne kapacitete bubrega. Javljaju se kod malignih oboljenja (multipli mijelom, krio - i makroglobulinemija i benigna proliferacija B limfocita) plazma ćelija, kao i imunoglobulina, ove ćelije učestvuju u borbi organizma protiv infekcija.

  Postrenalne proteinurije nastaju kao posledica krvarenja u urinarnom traktu. Uzrok krvarenja mogu biti zapaljenski i maligni procesi u urinarnom traktu, upale uretera, prostate.

  Proteinurija može biti i fiziološka, prolazna je. U tom slučaju ona nije znak bubrežnog oboljenja, a naziva se još i funkcionalna proteinurija. Uzrok može biti intenzivno fizičko vežbanje, visoka telesna temperatura i ortostatska proteinurija.

  Ortostatska proteinurija, odnosno posturalna proteinurija, je stanje gde se abnormalno velika količina proteina izlučuje urinom kada je pacijent u uspravnom položaju, dok je izlučivanje proteina u ležećem normalno. Stoga je pri dijagnostikovanju bubrežne bolesti i određivanju 24 h proteina u urinu od velike važnosti da se isključe navedena stanja.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Urin 24h - Totalni proteini?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Prilikom odeđivanja ukupnih proteina u urinu potrebno je isključiti ortostatsku proteinuriju.

  Kako vrednosti ne bi bile lažno pozitivne nije preporučljivo raditi analizu nakon jake fizičke aktivnosti, groznice, povišene telesne temperature, dehidratacije.

   Literatura
  1. An equation to estimate 24-hour total urine protein excretion rate in patients who underwent urine protein testing; Fan Yang, Jing-Song Shi, Si-Wen Gong, Xiao-Dong Xu & Wei-Bo Le; BMC Nephrology volume 23, Article number: 49 (2022)
  2. Proteinuria—take a closer look!; Arend Bökenkamp; Pediatric Nephrology volume 35, pages533–541 (2020)
  3. Orthostatic Proteinuria; Curtis J. Ingold 1, Harshil Bhatt 2; Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2022 Jan; 2022 Aug 15.
  4. Diet and Chronic Kidney Disease; Holly Kramer; 2019 Nov 1;10(Suppl_4):S367-S379.
  5. Effect of proteinuria on tubulointerstitial damage; Biljana Stojimirović 1, Dejan Petrović ¬2003 Jul-Aug;56(7-8):351-4. doi: 10.2298/mpns0308351s.

Zorica Langović, magistar farmacije - medicinski biohemičar

Diplomirala 2017. godine na katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Trenutno zaposlena u farmacutskoj kompaniji, u timu zaduženom za poslove regulative i razvoj novih proizvoda. Zalaže se da opšta populacija bude informisana pravim i tačnim informacijama zasnovanim na dokazima.