Klirens kreatinina

Klirens kreatinina

 • Klirens kreatinina
Cena u privatnim laboratorijama za Klirens kreatinina je od 0.9 - 1100 din.
 • O analizi

  Klirens kreatinina je test kojim se, na osnovu koncentracije izlučenog kreatinina u 24h urinu i koncentracije u serumu, procenjuje bubrežna funkcija pacijenata.

 • Uzorak

  24 h urin, serum.

  Uzorak zavisi od formule koja se koristi za izračunavanje klirensa kratinina.

 • Kada se ispituje?

  • Procena bubrežne bolesti
  • Ispitivanje glomerularne filtracije
  • Procena terapije pacijenata sa bubrežnom bolesti.

 • Priprema

  Ukoliko se klirens kreatinina izračunava preko CCr forume pogledati način prikupljanja 24h urina kod analize - Proteini u 24h urinu.

 • Detaljan opis

  Kreatinin je aminokiselina poreklom iz mišića, nastaje razgradnjom kreatin – fosfata. Skoro potpuno se eliminiše putem bubrega, a samo mali deo (oko 10%) se putem bubrega vraća nazad u krvotok. Zahvaljujući ovoj osobini kreatinin predstavlja jednu od idealnih supstanci za procenu glomerularne filtracije bubrega i bubrežne funkcije.

  Glomerularna filtracija (GFR) predstavlja proces kojim se preko mreže sitnih kapilara u bubregu prečišćava krv. Opadanjem glomerularne filtracije, opada klirens kratinina i raste njegova koncentracija u krvi, što nam govori o opadanju bubrežne funkcije i stepenu bubrežne bolesti.

  Koncentracija kreatinina u telu pored funkcije bubrega zavisi i od:

  • mišićne mase
  • težine
  • pola
  • starosti
  • rase
  • fizičke aktivnosti

  Klirens kratinina se u praksi izračunava preko dve formule:

  • Cockroft-Gault formule - na osnovu vrednosti serumskog kreatinina, starosti i težine; CCr = {((140 – godine) x težina) / (72 x kreatinin u serumu)} x 0,85 (za žene)
  • CCr – na osnovu koncentracije kreatinina u serumu, 24h urinu i površine tela. CCr = {(kreatinin u urinu x zapremina urina) / (kreatinin u serumu x vreme sakupljanja urina)} x (1,73 / površina tela)

  Kreatinin u serumu može ostati normalan sve dok GFR ne opadne za najmanje 50%. Skoro polovina starijih pacijenata ima normalan serumski kreatinin, ali smanjenu bubrežnu funkciju, a 26% starijih pacijenata (starih 70 godina ili više) može imati hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Na osnovu ovoga dolazimo do zaključka da se klirens kratinina značajno ne menja dok GFR ne padne skoro na polovinu.

  Normalna vrednost klirensa kreatinina varira između 20 - 25 i 15 - 20 mg/kg/dan kod zdravih muškaraca i žena.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Klirens kreatinina?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Kod akutne bubrežne bolesti, ili između dijaliznih tretmana, potrebno je uzeti dodatne uzorke krvi tokom prikupljanja urina za precizniju procenu prosečne koncentracije.

  Potrebno je voditi računa o hidriranosti organizma i upotrebi određenih lekova (diuretika i ACE inhibitora), pre analize obratiti se medicinskom biohemičaru ili lekaru.

   Literatura
  1. Assessing Kidney Function; Pierre Delanaye, Andrew D. Rule, in Chronic Renal Disease (Second Edition), 2020
  2. Laboratory Evaluation at Different Ages; Valerie Langlois, in Comprehensive Pediatric Nephrology, 2008
  3. Assessment of Glomerular Filtration Rate in Acute and Chronic Settings; Lesley A. Inker, Andrew S. Levey, in National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases (Sixth Edition), 2014
  4. Estimated Creatinine Clearance and Glomerular Filtration Rate; Neal C. Dalrymple, in Problem Solving in Abdominal Imaging, 2009

Zorica Langović, magistar farmacije - medicinski biohemičar

Diplomirala 2017. godine na katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Trenutno zaposlena u farmacutskoj kompaniji, u timu zaduženom za poslove regulative i razvoj novih proizvoda. Zalaže se da opšta populacija bude informisana pravim i tačnim informacijama zasnovanim na dokazima.