Albumin

Albumin

 • S-ALB
Cena u privatnim laboratorijama za Albumin je od 90 - 360 din.
 • O analizi

  Ovaj test se koristi za određivanje količine albumina u krvi, parametar za procenu funkcije jetre i bubrega.

 • Uzorak

  • Uzorak seruma
  • Li, Na, K-heparin
  • K2, K3-EDTA plazma

 • Kada se ispituje?

  Određivanje albumina je indikovano prilikom sumnje na promene u sintetskoj sposobnosti jetre, kao i za potvrdu dijagnoze nefrotskog sindroma.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Albumin je protein koji se stvara u jetri i čini oko 60% ukupnih proteina u krvi i ima mnogo uloga.

  Albumin održava onkotski pritisak plazme u rganizmu sprečavajući da tečnost izlazi iz krvnih sudova, služi da očuva tkiva, da transportuje u organizmu hormone, vitamine, lekove i supstance kao što je kalcijum.

  Albumin vezuje i rastvara razna jedinjenja, na primer bilirubin, kalcijum i masne kiseline dugog niza. Osim toga, albumin ima sposobnost vezivanja jona toksičnih teških metala kao i velikog broja farmaceutskih preparata, što je razlog zbog koga niže koncentracije albumina u krvi imaju značajan uticaj na farmakokinetiku.

  Nivoi albumina mogu porasti, u različitom stepenu kada dođe do poremećaja na nivou sinteze u jetri, što dovodi do povećanja stepena degradacije proteina, koji se ekskretuju putem bubrega i/ili povećavaju volumen plazme (razblažujući krv).

  Albumin je negativan reaktant akutne faze. Kao odgovor na infekciju, povrede tkiva ili zapaljenje, započinje proces akutne faze koji ima ulogu u odbrani organizma. U sklopu tog odgovora menja se sinteza proteina u jetri. Sinteza albumina je smanjena u toku ovog procesa.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Albumin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije albumina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti albumina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Grant GH, Silverman LM, Christenson RH. Amino acids and proteins. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:328-329.
  2. McPherson RA. Specific proteins. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia:WB Saunders Company, 1996:244- 245.
  3. Doumas BT, Watson WA, Biggs HG. Albumin standards and the measurement of serum albumin with bromcresol green. Clin Chim Acta 1971;31:87-96.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.