Kreatinin

Kreatinin

 • Crea
 • Krea
 • Cre
Cena u privatnim laboratorijama za Kreatinin je od 90 - 360 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje nivoa kreatinina, u dijagnostici i lečenju bubrežnih i metaboličkih oboljenja.

 • Uzorak

  Uzorak seruma. Li-heparin, K2-EDTA plazma. Urin.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje kreatinina se koristi kao dodatak dijagnozi i tretmanu bubrežne bolesti, kod praćenja toka dijalize. Određivanje kreatinina se koristi i za izračunavanje frakcionalnih ekskrecija drugih analita u urinu (pr. albumina, alfa-amilaze).

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju ukoliko se kreatinin određuje iz krvi. Priprema je potrebna kod određivanja kreatinina iz 24h urina. Sakupljanje se vrši u toku 24h, odbacivanjem prve, koncentrovane porcije urina, prikupljanjem svih ostalih porcija urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom sledećeg dana. 24h urin se sakuplja u boce, napravljene specijalno za prikupljanje urina. Neophodno je ispravno sakupiti celokupnu količinu 24h urina, kako zbog validnosti određene vrednosti kreatinina iz urina, tako i zbog podataka o diurezi (kompletna količina urina (ml) u 24h), koji se koristi za procenu klirensa kreatinina kroz bubrege.

 • Detaljan opis

  Test za određivanje kreatinina u serumu i plazmi je najčešće korišćen test za procenu funkcije bubrega. Kreatinin je raspadni produkt kreatin fosfata u mišićima, i obično se formira prilično konstantnom brzinom (zavisno od mišićne mase). Slobodno se filtrira u glomerulima i u normalnim okolnostima se ne reapsorbuje u značajnim količinama od strane tubula. Mala, ali značajna količina takođe se aktivno sekretuje.

  Kreatin je deo ciklusa koji produkuje energiju neophodnu za kontrakciju mišića. I kreatin i kreatinin se produkuju u organizmu relativno konstantnom brzinom. Kako se većina kreatinina filtrira iz krvi putem bubrega i oslobađa u urin, nivoi u krvi su odličan pokazatelj funkcije bubrega. Količina kreatinina zavisi od mišićne mase, te će vrednosti biti nešto više kod muškaraca nego kod žena ili dece.

  Pošto se povećanje keratinina u krvi uočava samo kod značajnih oštećenja nefrona, nije pogodan za detekciju rane faze bubrežnog oboljenja. Značajno osetljiviji test i bolja procena brzine glomerularne filtracije (GFR) je određivanje klirensa kreatinina koji podrazumeva određivanje kreatinina u serumu ili plazmi i urinu i brzinu protoka urina. Za ovaj test je potrebno vremenski precizno sakupljanje urina (obično 24h) i uzorka krvi.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Kreatinin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije kreatinina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti kreatinina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1239-1242.
  2. Mayne PD, ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment, 6th ed. London: Arnold,1994:18pp.
  3. Thomas L. Creatinine. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:366-371.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.