Urea

Urea

 • UN
 • Urea Nitrogen
Cena u privatnim laboratorijama za Urea je od 90 - 360 din.
 • O analizi

  Test se, zajedno sa određivanjem kreatinina u krvi i urinu, koristi za procenu funkcije bubrega i za diferencijaciju prerenalne, renalne i postrenalne azotemije.

 • Uzorak

  Uzorak seruma, Li-heparin, K2-EDTA plazma, Urin, 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje vrednosti uree zajedno sa serumskim kreatininom je najbolji dijagnostički parametar za diferencijaciju bubrežnih oboljenja.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju ukoliko se urea određuje iz krvi. Priprema je potrebna kod određivanja uree iz 24h urina. Sakupljanje se vrši u toku 24h, odbacivanjem prve, koncentrovane porcije urina, prikupljanjem svih ostalih porcija urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom sledećeg dana. 24h urin se sakuplja u boce, napravljene specijalno za prikupljanje urina. Neophodno je ispravno sakupiti celokupnu količinu 24h urina, kako zbog validnosti određene vrednosti uree iz urina, tako i zbog podatka o diurezi (kompletna količina urina (ml) u 24h), koji se koristi za procenu klirensa uree kroz bubrege.

 • Detaljan opis

  Urea je otpadni produkt koji nastaje u jetri prilikom metabolisanja proteina.

  Sintetiše se u ciklusu uree u jetri i to iz amonijaka koji nastaje deaminacijom aminokiselina. Amonijak je veoma toksično jedinjenje po organizam, dok urea nije, i samim tim je neophodno da se amonijak transformiše u oblik koji neće štetiti organizmu. Ovim testom se određuje količina uree u krvi kao glavnog markera za ispitivanje funkcije bubrega.

  Kada se koristi zajedno sa određivanjem serumskog kreatinina može da pomogne u diferencijalnoj dijagnozi tri tipa azotemije: prerenalne, renalne i postrenalne.

  Azot je sastavni deo amonijaka i uree. Urea i urea nitrogen su dve forme, gde urea sadrži azot, a urea/urea nitrogen predstavlja transportnu formu koju organizam koristi kako bi se oslobodio viška azota. Urea iz jetre biva transportovana putem krvi do bubrega, gde se filtrira i oslobađa putem urina. Kako je ovo konstantan, cikličan proces, nivoi uree-nitrogena u organizmu su relativno niski i stabilni. Sva stanja ili bolesti koje utiču na funkciju bubrega, posledično utiču i na nivoe uree u organizmu. Ukoliko jetra produkuje veće nivoe uree, a bubrezi nisu u stanju da filtriraju ureu iz krvi, tada nivoi uree u krvi rastu. Kod značajnih oštećenja jetre ili bolesti koje inhibiraju nastajanje uree, BUN koncentracije mogu opasti.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Urea?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije uree određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti uree je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Thomas L. Urea and blood urea nitrogen (BUN). In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:374- 377.
  2. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1239-1241., 1998:366-371.
  3. Kazmierczak. Urea. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis and correlation. St. Louis: Mosby; 1996:500pp.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.