Bilirubin ukupni

Bilirubin ukupni

 • TBIL
 • BILT
Cena u privatnim laboratorijama za Bilirubin ukupni je od 90 - 360 din.
 • O analizi

  Ovaj test se koristi za procenu oštećenja hepatobilijarnog dukta i hepatocelularne strukture.

 • Uzorak

  Uzorak seruma. Li, Na-heparin. K2-EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje bilirubina je indikovano kod sumnje na ikterus (žuticu), i zajedno sa direktnim bilirubinom i ostalim parametrima hepatobilijarnog trakta (ALP, gamaGT...) koristi se u diferencijalnoj dijagnozi žutica.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Fotosenzitivnost bilirubina zahteva čuvanje uzorka u zatamnjenoj epruveti .

 • Detaljan opis

  Bilirubin je narandžasto-žuti pigment, otpadni produkt razgradnje hema. Hem je komponenta hemoglobina koji se primarno nalazi u eritrocitima. Bilirubin se metaboliše kroz jetru kako bi se odstranio iz organizma. Određivanje bilirubina je korisno u proceni funkcije jetre ili za postavljanje dijagnoze anemija koje uzrokuju raspadanje eritrocita (hemolitička anemija).

  Životni vek eritrocita je oko 120 dana, nakon čega se raspadaju i otpuštaju hem. Hem se oslobađa i konvertuje se u bilirubin. Ova forma se naziva nekonjugovani bilirubin. On se transportuje vezan za proteine do jetre, gde će se šećeri vezati za njega – bilirubin će se konjugovati. Konjugovani bilirubin se transportuje do žučne kese odakle se dalje transportuje u tanko crevo. U crevima podleže degradaciji pod dejstvom bakterija i ekskretuje se putem stolice. Raspadnuti produkti bilirubina daju stolici karakterističnu braon boju.

  Mala količina bilirubina (oko 250 do 300 mg) se produkuje dnevno kod zdravih, odraslih osoba. Najveći deo bilirubina (85%) potiče iz raspadnutih eritrocita i hem-a, a preostala količina potiče iz koštane srži ili jetre.

  Povišeni nivoi bilirubina u krvi se najčešće manifestuju u vidu pojave žutice, koju karakterišu žuta koža i beonjače. Nezrelost jetre i nekoliko drugih oboljenja sa pogoršanim mehanizmom konjugacije bilirubina, takođe izazivaju slično povećanje nekonjugovanog bilirubina u cirkulaciji (hemoliza ili ciroza jetre). Vrednosti direktnog bilirubina rastu kada je jetra sposobna da konjuguje bilirubin, ali nema mogućnost transporta bilirubina do žučne kese, kako bi se ekskretovao.

  Opstrukcija bilijarnog dukta ili oštećenja hepatocelularne strukture izazivaju povećanja vrednosti i konjugovanog (direktnog) i nekonjugovanog (indirektnog) bilirubina u cirkulaciji.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Bilirubin ukupni?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije ukupnog bilirubina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti ukupnog bilirubina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Jacobs DS, DeMott WR, Grady HJ, et al. Laboratory Test Handbook, 4th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp; 1996:86.
  2. Dennery PA, Seidman DS, Stevenson DK. Drug therapy: neonatal hyperbilirubinemia. N Engl J Med 2001;344(8):581–90.
  3. Malloy HT, Evelyn KA. The determination of bilirubin with the photoelectric colorimeter. J Biol Chem 1973;119:481–90.
  4. Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999:1136–7.
  5. Walters MI, Gerarde HW. An ultramicromethod for the determination of conjugated and total bilirubin in serum or plasma. Microchemical J 1970;15:231–43.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.