Pljuvačka

Grupa analiza koja se radi iz pljuvačke (salive). Sakupljanje salive je neinvazivna metoda u poređenju sa venepunkcijom (vađenjem krvi), tako da je uzorak lakše dobiti. Takođe, koncentracije nekih hormona je bolje meriti u salivi, pošto se u njoj nalaze biološki aktivne forme hormona.