ACCP - Antitela na ciklični citrulinisani peptid

ACCP - Antitela na ciklični citrulinisani peptid

 • Anti CCP
Cena u privatnim laboratorijama za ACCP - Antitela na ciklični citrulinisani peptid je od 1100 - 7200 din.
 • O analizi

  Analiza se koristi za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa (RA) i razdvajanje RA od drugih oblika artritisa.

 • Uzorak

  Serum, plazma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje antitela na CCP se izvodi kod sumnje na reumatoidni artritis.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Antitela na ciklični citrulinisani peptid (anti–CCP) su autoantitela koja produkuje imunski sistem na peptide koji sadrže neproteinsku aminokiselinu citrulin, nastalu posttranslacionom modifikacijom aminokiseline arginin. U reumatoidnom artritisu ova konverzija je ubrzana, a prisustvo citrulina menja strukturu proteina i na taj način može da izazove imunski odgovor u vidu stvaranja autoantitela protiv proteina zglobova.

  Reumatoidni artritis je hronična, sistemska autoimunska bolest koja izaziva inflamaciju, bol, ukočenost i oštećenja zglobova šaka, nogu i drugih zglobova na telu. Oboljenje može pogoditi osobe bilo koje starosne dobi, ali se najčešće razvija između 40. i 60. godine života i 75% slučajeva su žene. Tok i prognoza bolesti variraju pa se bolest može javiti i napredovati brzo ili sporo. Kod nekih ljudi je zabeleženo da je, nakon povlačenja bolesti tokom nekoliko godina, došlo do potpunog ozdravljenja. Nelečena bolest brzo napreduje, skraćuje životni vek čoveka i može potpuno onesposobiti osobu za normalno funkcionisanje.

  Osnovni parametar za dijagnostikovanje RA je reuma faktor (RF), međutim ovaj parametar ima lošu specifičnost (javlja se i kod pacijenata sa drugim autoimunskim bolestima) pa je potrebno da se radi preciznije dijagnostike uvode novi biomarkeri. Prisustvo antitela na CCP, u kombinaciji sa ostalim testovima i kliničkim informacijama o pacijentu, je značajno sredstvo u postavljanju dijagnoze reumatoidnog artritisa i može biti korisno u ranom postavljanju dijagnoze kod pacijenata sa agresivnijim, oštećujućim oblikom.

  Rezultati kliničkih studija su pokazali da je specifičnost testa na CCP antitela 78%, sa manje od 5% lažno pozitivnih rezultata. Antitela na CCP su detektovana kod 40% RA pacijenata koji nemaju povišen RF (ovaj biomarker je povišen kod 50-90% pacijenata sa RA, što znači da 10-50% pacijenata može imati nisku vrednost RF a da ipak ima ovu bolest). Kao i u slučaju RF, pozitivna antitela na CCP ukazuju na povećanu verovatnoću prisustva težih oblika bolesti kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ACCP - Antitela na ciklični citrulinisani peptid?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Vrednosti antitela na CCP određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti antitela na CCP je najbolje pratiti jednom metodom, odnosno u jednoj laboratoriji. Rezultate testa treba tumačiti zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta i za to tumačenje je nadležan lekar.

   Literatura
  1. Banal F, Dougados M, Combescure C, Gossec L. Sensitivity and specificity of the American College of Rheumatology 1987 criteria for the diagnosis of rheumatoid arthritis according to disease duration: a systemic literature review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2009;68:1184-1191.
  2. Schellekens GA, Visser H, De Jong BA, et al. The diagnostic properties of rheumatoid arthritis antibodies recognizing a cyclic citrullinated peptide. Arthritis Rheum 2000;43(1):155-163.
  3. Visser H, le Cessie S, Vos, K, et al. How to diagnose rheumatoid arthritis early: a prediction model for persistent (erosive) arthritis. Arthritis Rheum 2002;46 (2):357-360.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.