ACE - Angiotenzin konvertujući enzim

ACE - Angiotenzin konvertujući enzim

 • ACE
Cena u privatnim laboratorijama za ACE - Angiotenzin konvertujući enzim je od 1100 - 6039 din.
 • O analizi

  Ovaj parametar se koristi za postavljanje dijagnoze sarkoidoze i za praćenje toka kortikosteroidne terapije.

 • Uzorak

  Serum i Li, Na-heparin.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje ACE je usmereno ka postavljanju dijagnoze aktivne sarkoidoze, gde su nivoi značajno povećani, kao i za praćenje toka terapije steroidnim hormonima.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Angiotenzin je veoma važan regulator renin-aldosteron i kalikrein-bradikinin sistema. Efekti angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) se s jedne strane ostvaruju preko aktivacije angiotenzina II, prirodnog vazokonstriktora koji povišava krvni pritisak. Sa druge strane, ACE vrši inhibiciju bradikinina, vazodilatatora. ACE se delom nalazi vezan za membranu endotelijalnih ćelija kapilara pluća i može se naći u plazmi kod određenih granulomatoznih oboljenja pluća.

  ACE je enzim koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Povišeni nivoi se javljaju u slučaju sarkoidoze, sistemske bolesti nepoznatog uzročnika, koji najčešće pogađa pluća, ali može uticati i na druge organe uključujući limfne žlezde, oči, kožu, jetru i srce. Najčešće se javlja kod mlađih odraslih osoba.

  Standardna manifestacija sarkoidoze je razvoj granuloma, malih tumorogenih masa, sačinjenih od inflamatornih i imunih ćelija i fibroznog tkiva, koje formiraju čvoriće ispod kože i u organima. Granulomi menjanju strukturu okolnog tkiva i u dovoljnom broju mogu dovesti do oštećenja i inflamacije i ometati normalne funkcije. Ćelije spoljnjeg sloja granuloma produkuju povećanu količinu ACEa. Nivoi ACE u krvi mogu se povećati kada se granulomi povezani sa sarkoidozom razviju.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ACE - Angiotenzin konvertujući enzim?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije ACE određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti ACE je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Richmond N Clin. Chem 1973; 19: 1350-1356

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.