ACP-P - Kisela fosfataza prostatična

ACP-P - Kisela fosfataza prostatična

 • ACP-P
 • PAP
Cena u privatnim laboratorijama za ACP-P - Kisela fosfataza prostatična je od 150 - 450 din.
 • O analizi

  Najveći dijagnostički značaj od izoenzima kisele fosfataze ima prostatična kisela fosfataza, stoga je važno određivanje aktivnosti ovog enzima u serumu u dijagnostici malignih oboljenja prostate. Kod pacijenata sa karcinomom prostate značajno se povećava nivo kisele fosfataze u krvi. Umereno povećanje vrednosti kisele fosfataze prisutno je kod benignih stanja, upale i hipertrofije prostate.

 • Uzorak

  Zakišeljen serum (1 kap sirćetne kiseline na 1ml seruma).

 • Kada se ispituje?

  Kada lekar sumnja da pacijent ima progresivni i metastazirajući tumor prostate, ali zbog nespecifičnosti u poslednje vreme je zamenjena osetljivijim testovima (PSA i njegov slobodni oblik, engl. free PSA, FPSA).

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Enzim kisela fosfataza, odnosno njegovi različiti izoenzimi se nalaze u jetri, slezini, mleku, eritrocitima, trombocitima, koštanoj srži, a kod muškaraca u prostati. Ukupnu aktivnost kiselih fosfataza u serumu muškaraca čini aktivnost koja potiče iz prostate (50% aktivnosti), a ostatak iz jetre, dezintegrisanih trombocita ili eritrocita. Kod žena serumska aktivnost potiče uglavnom iz jetre, eritrocita i trombocita. Vrednosti prostatične kisele fosfataze se povećavaju u slučaju kancera prostate (ovo povećanje je naročito veliko, ali ne uvek, kod onih sa metastazama). Nakon potpunog uklanjanja prostate, šest nedelja nakon operacije, aktivnost PAP morala bi biti nemerljiva. Porast aktivnosti PAP ukazuje na pojavu recidiva ili metastazu karcinoma prostate.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ACP-P - Kisela fosfataza prostatična?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Hemolizirani uzorci daju visoke vrednosti kisele fosfataze i taj uzorak se mora odbaciti. Bitno je istaći da palpacija prostate i rektalni pregled uzrokuju prolazno povećanje vrednosti prostatične kisele fosfataze u serumu tako da je potrebno pričekati 1-2 dana nakon pregleda, da bi se uzela krv za analizu.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 565-598
  2. https://www.mayomedicallaboratories.com, pristupljeno 02.12.2018.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.