AGA IgA - Anti glijandinska IgA antitela

AGA IgA - Anti glijandinska IgA antitela

 • AGA IgA
Cena u privatnim laboratorijama za AGA IgA - Anti glijandinska IgA antitela je od 1050 - 2200 din.
 • O analizi

  Antitela na glijadin IgA klase se određuju kod sumnje na Celijačnu bolest, dermatitis herpetiformis Durhing, gluten senzitivnu enteropatiju sa ili bez kožnih promena.

 • Uzorak

  Uzorak seruma

 • Kada se ispituje?

  Određivanje AGA IgA antitela se koristi kod sumnje na intoleranciju na gluten. Koristi se kako za postavljanje dijagnoze celijakije, tako i za praćenje toka bolesti i uspešnosti terapije.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Ovaj test se koristi, uz analizu ostalih antitela, prvenstveno za postavljanje dijagnoze celijakije. Celijakija je autoimuno oboljenje koje karakteriše neadekvatan odgovor organizma na gluten, protein nađen u pšenici i druge dijetarne proteine nađene u raži i ječmu. Na prisustvo ovih proteina kod celijačne bolesti, organizam stvara antitela kao deo imunog odgovora.

  Glijadin predstavlja hidrosolubilnu komponentu glutena. Postoje tri glavna tipa glijadina – α, γ, ω, na koje se stvara intolerancija.

  Kod pacijenata sa sumnjom na celijakiju, date su preporuke da se u okviru celijačne kaskade analiza sprovodi skrining u vidu određivanja antitela na tkivnu transglutaminazu (tTG), a potvrdni test je analiza bioptata tankog creva. Međutim, u 19 % slučajeva biopsijom potvrđene celijakije, postoji negativna vrednost za antitela na tkivnu transglutaminazu, dok su vrednosti AGA povišene.

  Nesumnjivo je da antitela na tkivnu transglutaminazu pokazuju veću specifičnost u odnosu na druga antitela ka dijagnozi celijakije, međutim, krajnje su preporuke da se za postavljanje dijagnoze celijakije, pored zlatnog standarda - biopsije tankog creva, određuju i druga antitela nastala kao imuni odgovor organizma na prisustvo glutena u crevima.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  AGA IgA - Anti glijandinska IgA antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije AGA- IgA određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti AGA-IgA je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. McNeish AS, Harms HK, Rey J, Shmerling DH, Visakorpi JK, Walker-Smith JA. The diagnosis of coeliac disease: A commentary on the current practices of members of the European Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGAN) Arch Dis Child. 1979;54:783–786.
  2. Rostami K, Kerckhaert J, Tiemessen R, von Blomberg BM, Meijer JW, Mulder CJ. Sensitivity of antiendomysium and antigliadin antibodies in untreated celiac disease: disappointing in clinical practice. Am J Gastroenterol. 1999;94:888–894.
  3. Johnston SD, Watson RG, McMillan SA, McMaster D, Evans A. Preliminary results from follow-up of a large-scale population survey of antibodies to gliadin, reticulin and endomysium. Acta Paediatr Suppl. 1996 May;412:61–64

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.