AGA IgG - Anti glijandinska IgG antitela

AGA IgG - Anti glijandinska IgG antitela

 • AGA IgG
Cena u privatnim laboratorijama za AGA IgG - Anti glijandinska IgG antitela je od 1050 - 2200 din.
 • O analizi

  Antitela na glijadin IgG klase se određuju kod sumnje na Celijačnu bolest, posebno kod osoba sa selektivom deficijencijom IgA, dermatitis herpetiformis Durhing, gluten senzitivnu enteropatiju sa ili bez kožnih promena.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje AGA IgG antitela se koristi kod sumnje na intoleranciju na gluten. Koristi se kako za postavljanje dijagnoze celijakije kod osoba sa IgA deficijencijom, tako i za praćenje toka bolesti i uspešnosti terapije.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Ovaj test se koristi, uz analizu ostalih antitela, prvenstveno za postavljanje dijagnoze celijakije. Celijakija je autoimuno oboljenje koje karakteriše neadekvatan odgovor organizma na gluten, protein nađen u pšenici i druge dijetarne proteine nađene u raži i ječmu. Na prisustvo ovih proteina, kod celijačne bolesti, organizam stvara antitela kao deo imunog odgovora.

  Glijadin predstavlja hidrosolubilnu komponentu glutena. Postoje tri glavna tipa glijadina – α, γ, ω, na koje se stvara intolerancija.

  Kod pacijenata sa sumnjom na celijakiju, date su preporuke da se u okviru celijačne kaskade analiza sprovodi skrining u vidu određivanja antitela na tkivnu transglutaminazu (tTG), a potvrdni test je analiza bioptata tankog creva. Međutim, u 19 % slučajeva biopsijom potvrđene celijakije postoji negativna vrednost za antitela na tkivnu transglutaminazu, dok su vrednosti AGA povišene.

  Nesumnjivo je da antitela na tkivnu transglutaminazu pokazuju veću specifičnost u odnosu na druga antitela ka dijagnozi celijakije, međutim krajnje preporuke su da se za postavljanje dijagnoze celijakije, pored zlatnog standarda - biopsije tankog creva, određuju i druga antitela nastala kao imuni odgovor organizma na prisustvo glutena u crevima.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  AGA IgG - Anti glijandinska IgG antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije AGA-IgG određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti AGA-IgG je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Rostami K, Kerckhaert J, Tiemessen R, von Blomberg BM, Meijer JW, Mulder CJ. Sensitivity of antiendomysium and antigliadin antibodies in untreated celiac disease: disappointing in clinical practice. Am J Gastroenterol. 1999;94:888–894.
  2. Johnston SD, Watson RG, McMillan SA, McMaster D, Evans A. Preliminary results from follow-up of a large-scale population survey of antibodies to gliadin, reticulin and endomysium. Acta Paediatr Suppl. 1996 May;412:61–64
  3. McNeish AS, Harms HK, Rey J, Shmerling DH, Visakorpi JK, Walker-Smith JA. The diagnosis of coeliac disease: A commentary on the current practices of members of the European Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGAN) Arch Dis Child. 1979;54:783–786.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.