ALP Bone - Koštana alkalna fosfataza

ALP Bone - Koštana alkalna fosfataza

 • ALP BONE
Cena u privatnim laboratorijama za ALP Bone - Koštana alkalna fosfataza je od 3800 - 5180 din.
 • O analizi

  Alkalna fosfataza (ALP) je enzim koji katalizuje cepanje ortofosfata od ortofosfatnog monoestra pod alkalnim uslovima. Postoje različiti oblici enzima koji se javljaju u zdravim i malignim tkivima. Koštani izoenzim čini veliki deo, skoro polovinu aktivnosti serumske ALP. Ovaj enzim je potreban kostima koje rastu da se pravilno formiraju. Bilo koja situacija gde kosti rastu će izazvati porast nivoa alkalne fosfataze u krvi. Ovo stanje je normalno tokom rasta u detinjstvu ili kada se oporavlja slomljena kost, ali ponekad porast alkalne fosfataze u telu može biti zbog bolesti kao što su rak kostiju, Paget-ova bolest, ili rahitis.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod sumnje na neko oboljenje kostiju i kod praćenja terapije osteoporoze gde se smatra značajnim smanjenje od 25% posle terapije od 3 ili 6 meseci.

  Kod različitih urođenih oboljenja kostiju, kao i metaboličkih poremećaja ili maligniteta. To je osetljiv i pouzdan parametar metabolizma kostiju. Povećane vrednosti se nalaze i kod hormonskih poremećaja, primarnog i sekundarnog hiperparatiroidizma i tireotoksikoze, renalnih oboljenja, bolesti GIT-a, produženog lečenja kortikosteroidima.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Koštana ALP (alkalna fosfataza) je koštano specifični izoenzim enzima alkalne fosfataze. Po sastavu je glikoprotein čija je aktivnost zabeležena na površini osteoblasta (koštanih ćelija koje su uključene u rast i razvoj kostiju). Oko 50% aktivnosti ukupne ALP, kod odraslih osoba s normalnom funkcijom jetre, potiče iz kosti odnosno koštane ALP.

  Izoforme ALP:

  • koštana
  • jetrena
  • bubrežna

  Sve tri forme alkalne fosfataze imaju istu uobičajenu primarnu strukturu, ali se razlikuju po sadržaju ugljenih hidrata. Koštana ALP predstavlja izoenzim alkalne fosfataze, koji čini skoro 50% aktivnosti alkalne fosfataze u krvi. On predstavlja bitan marker remodelovanja kostiju i spada u markere formiranja kostiju. Kod dece i adolescenata u fazi rasta i razvoja ova forma ALP čini 90% njene aktivnosti. Tokom mineralizacije kostiju glavna funkcija ALP je hidroliza neorganskog pirofosfata (PPi) pri čemu se oslobađa fosfat (Pi). Koštana ALP se produkuje u osteoblastima u toku faze maturacije kada se novoformirani kolageni matriks priprema za deponovanje minerala. Pošto je ALP čvrsto vezana za membranu ćelije, oslobađanje enzima je produženo i povećanje u plazmi zahteva izvesno vreme.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ALP Bone - Koštana alkalna fosfataza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Hemolizirani uzorci daju visoke vrednosti. Ukupna ALP može da interferira sa određivanjem koštane ALP i da da lažno povišene rezultate.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 565-598
  2. Kaplan, Marshall M. Alkaline Phosphatase. New England Journal of Medicine. 286 (4): 200–202

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.