Anti - TG (Tireoglobulinska) antitela

Anti - TG (Tireoglobulinska) antitela

 • ANTI-TG
Cena u privatnim laboratorijama za Anti - TG (Tireoglobulinska) antitela je od 700 - 1300 din.
 • O analizi

  Ovaj parametar se koristi za dijagnozu i diferencijaciju autoimunih tiroidnih oboljenja (Hashimoto sindrom).

 • Uzorak

  Serum. EDTA, Li heparin-plazma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje Anti-Tg je važno pri praćenju toka Hašimotovog tireoiditisa i za diferencijalnu dijagnozu (kod slučajeva sa suspektnim autoimunim tireoiditisom nepoznatog porekla sa negativnim rezultatima anti-TPO testa, Graves-ovom bolešću bez limfocitne infiltracije, kao i da se isključi interferencija Tg-antitela u Tg testu).

  Ako osetljivost postupka može biti povećana simultanim određivanjem dodatnih tireodinih antitela (anti-TPO, TSH receptor-antitela), negativan rezultat ne isključuje potpuno prisustvo autoimune bolesti. Titar antitela nije u korelaciji sa kliničkom aktivnosti bolesti. Titar koji je povišen u početku može postati negativan ukoliko bolest potraje tokom dužeg perioda ili ako dođe do remisije. Ukoliko se antitela pojave nakon remisije, moguć je recidiv bolesti.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Tireoglobulin (Tg) se proizvodi u štitnoj žlezdi i glavna je komponenta lumena tireoidne folikule. U sinergiji sa enzimom peroksidaze specifične za štitnjaču (TPO), Tg ima suštinsku funkciju u jodinizaciji L-tirozina i u formiranju hormona štitnjače T4 i T3. I Tg i TPO su potencijalni autoantigeni.

  Kod osoba sa tireoiditisom autoimunog porekla, u serumu su nađene povišene koncentracije antitela na Tg (Tg autoantitela). Visoke koncentracije anti-Tg-a zajedno sa anti-TPO ukazuju na hronični limfocitni-infiltrativni tireoiditis (Hašimotova bolest). Učestalost antitela na tireoglobulin približno je 70-80% kod ispitanika sa autoimunim tireoiditisom, uključujući i Hašimotovu bolest, i približno 30% kod pojedinaca sa Graves-ovom bolešću.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Anti - TG (Tireoglobulinska) antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije anti-TG antitela određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti anti-TG antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljnenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Feldt-Rasmussen U. Analytical and clinical performance goals for testing autoantibodies to thyroperoxidase, thyroglobulin, and thyrotropin receptor. Clin Chem 1996;42(1):160-163.
  2. Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
  3. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
  4. Demers LM, Spencer CA. Laboratory medicine practice guidelines – Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. The National Academy of Clinical Biochemistry. Available http://www.cdc.gov/niosh

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.