Anti - TPO antitela

Anti - TPO antitela

 • ANTI-TPO
Cena u privatnim laboratorijama za Anti - TPO antitela je od 675 - 1600 din.
 • O analizi

  Ovaj parametar se koristi za dijagnozu i diferencijaciju autoimunih tiroidnih oboljenja (Hashimoto,..).

 • Uzorak

  Serum. EDTA, Li heparin-plazma

 • Kada se ispituje?

  Visoki anti-TPO titar se nalazi kod 90% pacijenata obolelih od hroničnog Hashimoto tireoiditisa. Kod Graves-ove bolesti, 70% pacijenata imaju povišeni titar. Iako se osetljivost ove procedure može povećati time što će se istovremeno utvrditi druga tireoidna antitela (anti-Tg, TSH-receptor-antitelo - TRAb), negativni nalazi ne isključuju mogućnost autoimunog oboljenja. Titar antitela nije u korelaciji sa kliničkim tokom oboljenja. Početno povišeni titar može da postane negativan nakon dužeg trajanja bolesti ili u toku remisije. Ukoliko se antitela ponovo pojave nakon remisije, onda je verovatno u pitanju relaps.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Tiroperoksidaza (TPO) je prisutna na mikrozomima tireocita i eksprimira se na površini ćelije. U sinergističkom delovanju sa tireoglobulinom (Tg) ovaj enzim nosi osnovnu funkciju u jodinaciji L-tirozina i hemijskom vezivanju mono- i di-jodtirozina u formiranju tireoidnih hormona T4, T3, i rT3.

  TPO je potencijalni autoantigen. Povišeni titar antitela na TPO u serumu pojavljuje se u nekoliko formi tiroiditisa autoimunog porekla. Još uvek često korišćen izraz “mikrozomalna antitela” potiče iz vremena kada TPO još nije bio identifikovan kao antigen u autoimunitetu koji izazivaju mikrozomi. U kliničkom smislu ova dva izraza, odnosno anti-TPO i mikrozomalna antitela mogu da se koriste kao sinonimi; međutim, postoje razlike u zavisnosti od metoda testiranja.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Anti - TPO antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije anti-TPO antitela određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti anti-TPO antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Kimura S, Kotani T, McBride OW, Umeki K, Hirai K, Nakayama T, Ohtaki S. Human thyroid peroxidase: complete cDNA and protein sequence, chromosome mapping and identification of two alternately spliced mRNAs. Proc Natl Acad Sci 1987; 84:5555-5559.
  2. DeGroot LJ, Niepomniszcze H. Biosynthesis of thyroid hormone: basic and clinical aspects. Metabolism 1977; 26:665-718.
  3. Mariotti S, Caturegli P, Piccolo P, Barbesino G and Pinchera A. Antithyroid peroxidase autoantibodies in thyroid diseases. J Clin Endocrinol Metab 1990; 71: 661-9.
  4. Toda S, Koike N, Sugihara H. Cellular integration of thyrocytes and thyroid folliculogenesis: a perspective for thyroid tissue regeneration and engineering. Endocrine Journal 2001; 48 (4): 407-425.
  5. Demers, LM, Spencer, CA. Laboratory medicine practice guidelines: laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Clin Endocrinol (Oxf) 2003; 58(2): 138-140.
  6. Feldt-Rasmussen U. Analytical and clinical performance goals for testing autoantibodies to thyroperoxidase, thyroglobulin, and thyrotropin receptor. Clin Chem 1996;42(1):160-163.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.