CMV IgG aviditet - Cytomegalo virus detekcija antitela IgG aviditet

CMV IgG aviditet - Cytomegalo virus detekcija antitela IgG aviditet

 • CMV IgG aviditet
Cena u privatnim laboratorijama za CMV IgG aviditet - Cytomegalo virus detekcija antitela IgG aviditet je od 1590 - 4230 din.
 • O analizi

  Citomegalovirus (CMV) spada u grupu herpes virusa i veoma je rasprostranjen. Test se koristi za određivanje aviditeta IgG antitela na CMV u serumu ili plazmi. Aviditet označava starost infekcije a time i jačinu vezivanja antitela za virus. Što je infekcija starija antitela će se jače vezivati. Aviditet se izražava u procentima (visok aviditet >65% znači da se infekcija dogodila pre više od 6 meseci, dok se aviditet <35% smatra niskim i znači da se infekcija ovim virusom dogodila pre 2-4 meseca). Ako do infekcije ovim virusom dođe tokom trudnoće i ako se prenese na fetus, mogu se razviti neurološki problemi ili u malom procentu slučajeva može doći do pobačaja (smrti fetusa).

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze primarne i rekurentne infekcije citomegalovirusom. Kod trudnica, osoba sa oslabljenim imunitetom sa simptomima koje su slične gripu, kod osoba koje se podvrgavaju transplantaciji nekog organa, kod novorođenčadi sa višestrukim urođenim anomalijama, komplikovanom neonatalnom žuticom ili anemijom, ili ako se kod deteta uoče napadi, oštećenje sluha ili problemi u razvoju potrebno je uraditi ovaj test da bi se utvrdilo da li je uzročnik CMV.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Citomegalovirus (CMV) spada u grupu herpes virusa i veoma je rasprostranjen (smatra se da preko 50% opšte populacije u sebi nosi ovaj virus). Infekcija ovim virusom obično je asimptomatska ili se javljaju blagi simptomi. Virus se lako prenosi, bliskim kontaktom preko telesnih tečnosti. Kod trudnica, novorođenčadi i imunokompromitovanih osoba infekcija ovim virusom može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Infekciju ovim virusom je teško dijagnostifikovati na osnovu simptoma s obzirom na to da u visokom procentu infekcija CMV ostane asimptomatska. In utero infekcija može rezultovati posledicama različitog stepena uključujući:

  • mentalnu retardaciju,
  • gubitak sluha,
  • neurološke probleme.

  S obzirom na to da rizik in utero prenošenja virusa i posledice koje primarna infekcija CMV ima po fetus, pouzdana dijagnoza primarne infekcije CMV je od presudnog značaja za trudnice. Osoba može oboleti od primarne infekcije sa CMV, reinfekcije egzogenim virusom ili reaktivacijom latentnog virusa. Iako prisustvo anti-CMV IgG antitela u krvi smanjuje verovatnoću komplikacija prouzrokovanih infekcijom, ne osigurava potpunu zaštitu od bolesti.

  Infekcija novorođenčeta može se desiti:

  • transplacentarno od zaražene majke,
  • za vreme porođaja preko sekreta cerviksa,
  • dojenjem preko zaraženog mleka.

  I seronegativne osobe i deca mogu se zaraziti ovim virusom preko inficiranih produkata krvi ili kontaktom sa zaraženim osobama.

  Aviditet antitela predstavlja prosečnu jačinu vezivanja antigena i antitela i vremenom raste. Ovo je takođe poznato i kao starenje imunskog odgovora. Kako imunski odgovor stari, tako se antitela sa niskim aviditetom zamenjuju antitelima sa visokim aviditetom. Visok procenat IgG antitela niskog aviditeta ukazuje na primarnu infekciju, dok visok procenat IgG antitela visokog aviditeta ukazuje na rekurentnu infekciju.

  Test za određivanje IgG aviditeta CMV je kvantitativni metod određivanja ovih antitela u humanom serumu ili plazmi. Predstavlja pomoć pri postavljanju diferencijalne dijagnoze primarne ili sekundarne infekcije.

  Ako je potrebno isključiti primarnu infekciju, uzorci koji su reaktivni na IgG CMV treba da se testiraju na CMV IgM antitela i CMV IgG aviditet. Pozitivna CMV IgM antitela u kombinaciji sa CMV IgG antitelima niskog aviditeta su pokazatelj da se infekcija desila u prethodna 4 meseca.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  CMV IgG aviditet - Cytomegalo virus detekcija antitela IgG aviditet?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Vrednosti CMV IgG aviditeta određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti CMV IgG aviditeta je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Hecker M, Qui D, Marquardt K, Bein G, Hackstein H. Continuous cytomegalovirus seroconversion in a large group of healthy blood donors. Vox Sang. 2004 Jan;86(1):41-44.
  2. Munro SC, Hall B, Whybin LR, Leader L, Robertson P, Maine GT and Rawlinson WD. Diagnosis of and Screening for Cytomegalovirus infection in Pregnant women. J Clin Microbiol 2005;4713-4718.
  3. Cannon MJ, Davis KF. Washing our hands of the congenital cytomegalovirus disease epidemic BMC Public Health. 2005 Jun 20;5-70.
  4. Lazzarotto T, Gabrielli L, Lanari M, Guerra B, Bellucci T, Sassi M, Landini MP. Congenital cytomegalovirus infection: recent advances in the diagnosis of maternal infection. Hum Immunol. 2004 May;65(5):410-415.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.