CMV IgM - Cytomegalo virus detekcija antitela IgM

CMV IgM - Cytomegalo virus detekcija antitela IgM

 • CMV IgM
Cena u privatnim laboratorijama za CMV IgM - Cytomegalo virus detekcija antitela IgM je od 950 - 1800 din.
 • O analizi

  Citomegalovirus (CMV) spada u grupu herpes virusa i veoma je rasprostranjen. Infekcija ovim virusom obično je asimptomatska ili se javljaju blagi simptomi. Virus se lako prenosi, bliskim kontaktom preko telesnih tečnosti. Kod trudnica, novorođenčadi i imunokompromitovanih osoba infekcija ovim virusom može izazvati značajne zdravstvene tegobe. Test se koristi za dokazivanje akutne ili pređašnje infekcije CMV.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod sumnje na infekciju CMV virusom kod trudnica, dece i imunokompromitovanih osoba. Kod trudnica, osoba sa oslabljenim imunitetom sa simptomima koje su slične gripu, kod osoba koje se podvrgavaju transplantaciji nekog organa, kod novorođenčadi sa višestrukim urođenim anomalijama, komplikovanom neonatalnom žuticom ili anemijom, ili ako se kod deteta uoče napadi, oštećenje sluha ili problemi u razvoju potrebno je uraditi ovaj test da bi se utvrdilo da li je uzročnik CMV.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Citomegalovirus (CMV) spada u grupu herpes virusa i veoma je rasprostranjen (smatra se da preko 50% opšte populacije u sebi nosi ovaj virus). Infekcija ovim virusom obično je asimptomatska ili ima blage simptome. Virus se lako prenosi, bliskim kontaktom preko telesnih tečnosti. U toku aktivne infekcije se može naći u sledećim telesnim tečnostima:

  • pljuvačka,
  • urin,
  • krv,
  • mleko,
  • vaginalni sekreti,
  • semena tečnost,
  • likvor.

  Testiranje na CMV virus uključuje:

  • merenje CMV antitela koja se stvaraju kao odgovor na infekciju ovim virusom,
  • direktnu detekciju virusa (kultura CMV i PCR) u telesnim tečnostima ili uzorku tkiva.

  Određivanje prisustva antitela u krvi omogućava određivanje da li neko ima akutnu ili hroničnu infekciju. Određuju se dva tipa antitela: IgG i IgM.

  • IgM antitela na CMV se stvaraju prva kao odgovor na CMV infekciju. Prisutna su u krvi većine osoba nedelju ili dve nakon infekcije. Nakon nekoliko meseci od infekcije nivo ovih antitela u krvi je nemerljiv, ali ukoliko dođe do reaktivacije latentnog CMV mogu se pojaviti u krvi.
  • IgG antitela se stvaraju u krvi nekoliko nedelja nakon izlaganja virusu i omogućavaju zaštitu od primarne infekcije. Nivo ovih antitela raste za vreme aktivne infekcije i ostaje prisutan u krvi celog života.

  Kod trudnica, novorođenčadi i imunokompromitovanih osoba infekcija ovim virusom može izazvati značajne zdravstvene tegobe.

  Infekciju CMV je teško dijagnostikovati samo na osnovu simptoma, jer visok procenat infekcija ostane bez simptoma. In utero infekcija može rezultovati posledicama različitog stepena uključujući:

  • mentalnu retardaciju,
  • gubitak sluha,
  • neurološke probleme.

  S obzirom na to da je rizik od in utero transmisije i posledična infekcija fetusa CMV jako povećana za vreme primarne infekcije, detektovanje infekcije ovim virusom je od velikog značaja kod trudnica. Reinfekcija egzogenim virusom ili reaktivacija latentnog virusa može voditi prisustvu anti-CMV IgM antitela u odsustvu primarne infekcije ovim virusom. Iako prisustvo anti-CMV IgG antitela smanjuje verovatnoću pojave komplikacija, ne osigurava potpunu zaštitu od bolesti.

  Infekcija novorođenčeta može se desiti:

  • transplacentarno od zaražene majke,
  • za vreme porođaja preko sekreta cerviksa,
  • dojenjem preko zaraženog mleka.

  Kod osoba sa oslabljenim imunitetom (HIV/AIDS, osobe sa transplantiranim organima, osobe na hemioterapiji) primarna infekcija ovim virusom može izazvati sledeće tegobe:

  • zapaljenje retine,
  • abdominalne bolove i krvave stolice,
  • pneumoniju,
  • encefalitis.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  CMV IgM - Cytomegalo virus detekcija antitela IgM?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Munro SC, Hall B, Whybin LR, Leader L, Robertson P, Maine GT and Rawlinson WD. Diagnosis of and Screening for Cytomegalovirus infection in Pregnant women. J Clin Microbiol 2005;4713-4718.
  2. Cannon MJ, Davis KF. Washing our hands of the congenital cytomegalovirus disease epidemic BMC Public Health. 2005 Jun 20;5-70.
  3. Hecker M, Qui D, Marquardt K, Bein G, Hackstein H. Continous cytomegalovirus seroconversion in a large group of healthy blood donors. Vox Sang. 2004;86(1):41-44.
  4. Lazzarotto T, Gabrielli L, Lanari M, Guerra B, Bellucci T, Sassi M, Landini MP. Congenital cytomegalovirus infection: recent advances in the diagnosis of maternal infection. Hum Immunol. 2004 May;65(5):410-415.
  5. Schleiss MR. Antiviral therapy of congenital cytomegalovirus infection. Semin Pediatr Infect Dis. 2005 Jan;16(1):50-59.
  6. Giovanni Nigro, M.D., Stuart P. Passive Immunization during Pregnancy for Congenital Cytomegalovirus Infection. N Engl J Med 2005;353:1350-1362.
  7. (© 1995– 2014). Cytomegalovirus (CMV) Antibodies, IgM, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories Interpretive Handbook [On-line information].

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.