EMA IgG - Anti endomizijalna IgG antitela

EMA IgG - Anti endomizijalna IgG antitela

 • EMA IgG
Cena u privatnim laboratorijama za EMA IgG - Anti endomizijalna IgG antitela je od 1593 - 5700 din.
 • O analizi

  Antitela na endomizijum IgG klase se određuju kod sumnje na Celijačnu bolest kod osoba sa selektivnom IgA deficijencijom, dermatitis herpetiformis Durhing i gluten senzitivnu enteropatiju sa ili bez kožnih promena.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje EMA IgG antitela se koristi kod sumnje na intoleranciju na gluten. Koristi se kako za postavljanje dijagnoze celijakije, tako i za praćenje toka bolesti i uspešnosti terapije.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Ovaj test se koristi, uz analizu ostalih antitela, prvenstveno za postavljanje dijagnoze celijakije. Celijakija je autoimuno oboljenje koje karakteriše neadekvatan odgovor organizma na gluten, protein nađen u pšenici i druge dijetarne proteine nađene u raži i ječmu. Na prisustvo ovih proteina kod celijačne bolesti, organizam stvara antitela kao deo imunog odgovora.

  Endomizijum je tanki vezivni sloj tkiva koji prekriva pojedinačna mišična vlakna. Anti-endomizijalna antitela se produkuju kao reakcija na postojeće oštećenje u crevnom traktu. Endomizijalni antigen je identifikovan kao enzim koji unakrsno povezuje proteine, slično tkivnoj transglutaminazi. Kod skoro 100% obolelih sa aktivnom celijakijom i kod 70% pacijenata sa dermatitis herpetiformisom će se naći pozitivan nalaz EMA IgA antitela.

  Zbog visoke specifičnosti EMA antitela za celijačnu bolest, test umanjuje potrebu za višestrukim biopsijama creva kako bi se potvrdila dijagnoza. Ovo je posebno značajno kod pedijatrijske populacije, uključujući i decu koja sporo napreduju u razvoju. Opadajući nivoi EMA antitela ukazuju na uspešnost primene dijete bez glutena.

  Endomizijalna IgG antitela se određuju u svrhu skrininga prisustva celijačne bolesti ili dermatitis herpetiformisa (DH) kod pacijenata sa selektivnom IgA deficijencijom. Selektivna IgA deficijencija se dešava u svega 3-5% slučajeva celijakije i dermatitis herpetiformisa. Endomizijalna IgG antitela nisu 100% osetljiva u postavljanju dijagnoze kod tih pacijenata i preporučuje se da se paralelno sa ovom analizom određuju i antitela na tkivnu transglutaminazu kako bi se osetljivost u dijagnostici celijakije povećala. Prisustvo endomizijalnih IgA antitela opada značajno kod primene dijete bez glutena. Selektivna deficijencija pogađa 10 - 15% pacijenata sa celijačnom bolešću, odnosno pacijenata sa DH, a ovo stanje će dovesti do lažno negativnih rezultata. Ukoliko postoji IgA deficijencija, preporuka je da se uradi analiza antitela na endomizijum IgG klase umesto IgA. Za potvrdu prilikom postavljanja dijagnoze celijakije, preporuka je uradtiti biopsiju tankog creva (zlatni standard u dijagnozi celijakije).

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  EMA IgG - Anti endomizijalna IgG antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije EMA-IgG određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti EMA-IgG je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Scott BB, Losowsky MS (1977) Coeliac disease with mild mucosal abnormalities: a report of four patients. Postgrad Med J53:134–138
  2. Catassi C, Ratch I-M, Fabiani E, et al.(1994) Coeliac disease in the year 2000: exploring the iceberg. Lancet 343:200–203

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.