FT4 (Free T4) - Slobodni tiroksin

FT4 (Free T4) - Slobodni tiroksin

 • fT4
 • free T4
Cena u privatnim laboratorijama za FT4 (Free T4) - Slobodni tiroksin je od 400 - 900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje slobodnog tiroksina u serumu ili plazmi. Služi za postavljanje dijagnoze različitih oboljenja štitne žlezde i za praćenje terapijskog efekta. Koncentracija slobodnog T4 zajedno sa ostalim testovima za procenu statusa tireoideje (najčešće TSH i fT3) i kliničkom slikom, služi za postavljanje jasne dijagnoze hipo - i hipertireoidizma. Određivanje koncentracije TSH je test izbora za procenu funkcije štitne žlezde, a tek ako se uoči vrednost TSH izvan referentnog intervala preporučuje se da se određuje i koncentracija fT4.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze hipo- i hipertireoidizma i praćenja terapijskog efekta antitiroidnih lekova.

 • Priprema

  Pacijenti koji su na supstitucionoj terapiji ne bi trebalo da uzmu propisanu terapiju neposredno pre vađenja krvi za fT4, uz konsultaciju sa lekarom.

 • Detaljan opis

  Tiroksin (3,5,3',5' tetrajodtironin) je hormon koji sintetiše i sekretuje tiroidna (štitna) žlezda i igra važnu ulogu u brojnim regulatornim metaboličkim procesima.

  Sinteza, oslobađanje i aktivnost ovog hormona je regulisana hipotalamusno-hipofizno-tiroidnom osom. Tireotropin-oslobađajući hormon (engl. thyreotropin releasing hormone, TRH) sekretovan od strane hipotalamusa stimuliše sintezu i oslobađanje tireo-stimulirajućeg hormona (TSH) hipofize. TSH zatim reguliše sintezu, skladištenje, sekreciju i metabolizam tiroksina.

  Tiroksin se u cirkulaciji nalazi u dva oblika koja su u ravnoteži i to kao slobodan i hormon vezan za proteine. Ukupan T4 je:

  • 75% vezan za globulin koji vezuje tiroksin (TBG),
  • 15% za prealbumin,
  • 10% za albumin.

  Samo 0,03% ukupnog T4 se nalazi u cirkulaciji kao slobodni T4.

  Ovaj mali procenat slobodnog T4 predstavlja biološki aktivan hormon, stoga je bolji indikator disfunkcije tireoideje od ukupnog T4.

  Slobodni T4 :

  • reguliše normalan rast i razvoj,
  • održava temperaturu tela,
  • stimuliše kalorigenezu,
  • utiče na sve aspekte metabolizma ugljenih hidrata,
  • utiče na određene procese metabolizma lipida i vitamina,
  • fetalni i neonatalni razvoj takođe zahtevaju aktivnost ovog hormona.

  Određivanje koncentracije slobodnog T4 ima prednost nad određivanjem ukupnog T4, jer se tako eliminiše uticaj proteina nosača na koncentraciju hormona u krvi. Koncentracija slobodnog T4 zajedno sa ostalim testovima za procenu statusa tireoideje (najčešće TSH i fT3) i kliničkom slikom, služi za postavljanje jasne dijagnoze hipo- i hipertireoidizma.

  Povišeni nivoi slobodnog T4 podržavaju klinički nalaz za dijagnozu hipertireoidizma, dok se sa niskim nivoom slobodnog T4 i odgovarajućom kliničkom slikom može postaviti dijagnoza hipotireoidizma.

  Određivanje slobodnog T4 služi za praćenje terapijskog efekta pacijenata koji se leče tionamidima. Po uvođenju terapije potrebno je praćenje koncentracije fT4 na 4-8 nedelja, a kada se postigne stabilno eutiroidno stanje fT4 se određuje na 8-12 nedelja. Kod pacijenata sa normalnom koncentracijom fT4, a neodgovarajućom kliničkom slikom treba odrediti i fT3.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  FT4 (Free T4) - Slobodni tiroksin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije fT4 određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti fT4 je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Terapija antikonvulzivnim lekovima (posebno fenitoinom) može dovesti do sniženja nivoa fT4. Terapija heparinom može dovesti do povećanja slobodnog T4 zbog oslobađanja neesterifikovanih masnih kiselina koje utiču na odnos slobodne i vezane frakcije hormona.

  Određivanje tiroidnog statusa kod pacijenata sa nesteroidnom istorijom bolesti treba uraditi sa posebnom predostrožnošću. U retkim slučajevima, kao što je na primer porodična disalbuminemična hipertiroksinemija (FDH) testovi koji direktno određuju slobodnu frakciju hormona mogu dati pogrešne rezultate zbog ekstremnih varijacija u vezivanju albumina za fT4.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 1905-1944, 2012.
  2. Kaplan MM. Thyroid function testing in patients with thyroid and non-thyroid diseases. Mono: Thyroid Testing; Chiron Diagnostics Corporation; 1996.
  3. Fisher D. Physiological variations in thyroid hormones: physiological and pathophysiological considerations. Clin Chem 1996;42:1.
  4. Stojanov M.,Kurs-Savremeni pristup kliničkoj i laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tireoideje, 2015.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.