HBsAt - Hepatitis B virus detekcija s antitela

HBsAt - Hepatitis B virus detekcija s antitela

 • HBsAt
Cena u privatnim laboratorijama za HBsAt - Hepatitis B virus detekcija s antitela je od 765 - 1800 din.
 • O analizi

  Hepatitis B predstavlja infekciju jetre čiji je uzročnik virus hepatitisa B. Infekcija ovim virusom može biti akutna i hronična. Ukoliko se radi o akutnoj infekciji ona traje manje od šest meseci i do potpunog oporavka dolazi kod više od 90% obolelih. Hronična infekcija traje više od šest meseci, dovodi do ozbiljnih oboljenja jetre i javlja se kod 5% obolelih. Najteži oblik infekcije je fulminantni (munjeviti) hepatitis tzv. otkazivanje jetre, od koga oboleva manje od 2% zaraženih i ishod je najčešće letalan (smrtan). Veoma je važno napomenuti da danas vakcina protiv hepatitisa B pripada redovnom vakcinacionom statusu, dok su ranije bili vakcinisani uglavnom samo zdravstveni radnici. Imunizacija se vrši u 3 doze. Prva doza se daje 24h nakon rođenja, druga doza se daje nakon mesec dana, a treća šest meseci nakon prve doze.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  Nakon kontakta sa krvlju koja se smatra potencijalno zaraženom, nakon rizičnog seksualnog odnosa, pre većine operativnih zahvata, kod trudnica pred porođaj, nakon transplantacije organa, kod zdravstvenih radnika nakon uboda na iglu.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Virus hepatitisa B (HBV) pripada porodici Hepadnavirusa (hepa + DNK + virus) koji inficiraju ljude i neke životinje. Virus je sferičnog oblika i sastoji se od omotača i jezgra. Omotač je izgrađen od ugljenih hidrata, lipida i proteina. Jezgro čine:

  • DNK polimeraza ̶ enzim koji potpomaže replikaciju (umnožavanje) DNK pri čemu nastaju dva potpuno identična DNK lanca
  • Genom virusa ̶ sastoji se od jednog ili više molekula DNK
  • Protein kinaza ̶ smanjuje informacionu RNK i na taj način sprečava umnožavanje RNK
  • HbcAg ̶ nalazi se u jedru ćelija jetre kod pacijenata sa aktivnim umnožavanjem hepatitis B virusa
  • HbeAg - dobija se proteolizom HbcAg (razlaganjem proteina na manje peptide i aminokiseline). Najviše je zastupljen u inficiranim ćelijama jetre i zato se lako može detektovati u serumu.

  Hepatociti (ćelije jetre) i serum sadrže okrugle, subvirusne partikule različitih veličina, koje nisu infektivne (ne sadrže virusnu DNK), ali su veoma imunogene jer stimulišu produkciju neutralnih antitela što je veoma značajno za izradu vakcina protiv ovog virusa.

  Infekcija i simptomi

  Infekcija hepatitisom B je uzrokovana hepatitis B virusom (HBV). Virus se prenosi sa osobe na osobu putem krvi, sperme ili drugih telesnih tečnosti, dok se kijanjem i kašljanjem ne može preneti.Simptomi bolesti se pojavljuju u periodu od jednog do četiri meseca nakon kontakta sa virusom. Neki od simptoma su:

  • malaksalost i umor
  • abdominalni bol
  • žutica
  • tamna obojenost urina
  • gubitak apetita

  Testovi iz krvi obuhvataju

  Za određivanje hepatitisa B postoji više različitih testova:

  • HbSAg - prisutan je i pre nego što se jave prvi znaci infekcije virusom
  • Anti HbS - stvaraju se posle 4 nedelje, nakon nestanka HbSAg iz krvi
  • HbeAg - prisutan je samo tokom aktivne infekcije virusom
  • HbV DNK ̶ visok nivo označava da se virus umnožava u telu domaćina
  • HbcAt ̶ prisutna kod obolelih sa hroničnom infekcijom
  • HbcAt IgM ̶ prisutna kod osoba koje su se inficirale u poslednjih 6 meseci

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HBsAt - Hepatitis B virus detekcija s antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Preporuka je da se analize rade uvek u istoj laboratoriji da bi se mogli upoređivati dobijeni rezultati.

   Literatura

Jasmina Šušnjar, magistar farmacije - medicinski biohemičar

rođena 1986. godine u Somboru. Završila medicinsku školu ″Dr Ružica Rip‶ u Somboru sa odličnim uspehom. Dalje školovanje nastavlja na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, obrazovni profil diplomirani hemičar-biohemija, koje je završila 2010. godine. Iste godine upisuje master studije, a 2011. godine stiče zvanje Master biohemičar. Farmaceutski fakultet, smer medicinska biohemija upisuje 2018. godine, završava ga 2021. godine i stiče zvanje magistar farmacije-medicinski biohemičar. Od januara 2012. do oktobra 2022. godine radila u Poliklinici NS LAB. Od oktobra 2022. godine do danas radi na mestu rukovodioca službe laboratorijske dijagnostike u domu zdravlja “Dušan Doda Savić” u Beočinu.